VÍTEJTE VE VÝUKOVÉ PLATFORMĚ PROJEKTU
FARM SUCCESS

Rodinné farmy v celé Evropě představují důležitý zdroj, který pomáhá zlepšit sociální, hospodářskou a kulturní udržitelnost venkovských oblastí.

Klíčovou fází dalšího rozvoje a úspěchu rodinných farem je fáze generační obměny. Tato fáze je pro farmu a všechny zapojené členy rodiny šance i výzva současně.

Cílem projektu FARM SUCCESS je připravit Vás jako mladého zemědělce, abyste převzali rodinnou farmu a přijali plnou zodpovědnost za zemědělský podnik.

Dokonce, i když fáze generační obměny vypadá, že trvá příliš dlouho, naším primárním cílem není urychlit tento proces, ale zlepšit jeho kvalitu prostřednictvím chytrých a vhodných činností části mladého zemědělce.

Z tohoto důvodu je Vám poskytnut soubor komplexních vzdělávacích materiálů, mezi které patří:

poskytující základní informace o rodinných farmách v Evropě v zemích partnerských organizací, které společně pracují na tomto projektu.

Seznamte se s informacemi o procesech generační obměny na farmách, s úvahami odborníků a dalších zemědělců!

vycházejících z výběru osvědčených postupů týkajících se procesu generační obměny na rodinných farmách v evropských zemích zastoupených členy konsorcia projektu.

Získejte představu o skutečných zkušenostech s procesem generační obměny od podnikatelů, kteří již tímto procesem úspěšně prošli!

založené na požadavcích odvozených ze souhrnné zprávy, případových studií a rovněž zohledňují dovednosti potřebné pro to, aby mladí zemědělci úspěšně zvládli proces generační obměny. Výukové moduly také obsahují vyhodnocovací dotazníky k provedení sebehodnocení získaných kompetencí.

Prohlubte své znalosti prostřednictvím studia výukových modulů, určené mladým podnikatelům ochotných převzít rodinnou farmu!

simulující realizaci procesu generační obměny na rodinné farmě individuálními vstupy. V kombinaci s využitím doprovodných výukových modulů budete jako potenciální nástupce schopni aplikovat zkušenosti získané z vážné hry na jednotlivé procesy generační obměny, čímž zvýšíte svou šanci na úspěch.

Zkontrolujte, zda přijímáte správná rozhodnutí prostřednictvím hry simulující proces generační obměny!

Naším doporučením je následovat danou strukturu výukové platformy od části 1 až k části 4. Dokonce, i když již můžete být dobře připraveni v některých oblastech, rychlý pohled do všech částí Vám může pomoci osvěžit své znalosti.

Platforma je navržena tak, aby nabídla základní školení v této oblasti zájmu zaměřené na to, aby mladí zemědělci z jakéhokoliv vzdělávacího prostředí byli připraveni převzít řízení rodinné farmy a vést ji udržitelným způsobem.

TOP