DOBRODOŠLI NA PLATFORMI ZA USPOSABLJANJE
ZA NASLEDSTVO NA KMETIJI

Družinske kmetije po vsej Evropi predstavljajo pomemben vir vzdržnega socialnega, ekonomskega in kulturnega stanja podeželja.

Odločilna faza za bodoči razvoj in uspešnost družinske kmetije, je faza nasledstva. Ta je hkrati priložnost in izziv za kmetijo in vpletene družinske člane.

Namen projekta Nasledstvo na kmetijah je vas, kot mladega kmetovalca, pripraviti na prevzem kmetije in prevzem odgovornosti za kmetovanje.

Čeprav se zdi, da nasledstvene faze trajajo predolgo, naš prvotni cilj ni pospešiti hitrost procesa, ampak izboljšati njegovo kakovost, kar se lahko doseže s premišljenimi in ustreznimi dejanji mladega kmetovalca.

Iz tega razloga smo vam priskrbeli obsežen nabor vsebin za usposabljanje, ki vključujejo:

ki vas ima namen seznanit z osnovnimi informacijami o družinskih kmetijah v Evropi in iz držav partneric v projektu.

Seznanite se z nekaterimi podatki o nasledstvenem procesu na kmetijah in razmišljanji strokovnjakov in ostalih kmetovalcev!

ki izhajajo iz izbora dobrih praks, povezanih z nasledstvenim procesom na družinskih kmetijah v evropskih deželah, predstavljenih s strani članov projektnega konzorcija.

Seznanite se z izkušnjami kmetovalcev, ki so uspešno prevzeli kmetije!

ki izhajajo iz zbirnega poročila in študijskih primerov in upoštevajo tudi potrebne veščine, ki jih potrebuje mladi kmetovalec za uspešno obvladovanje nasledstvenega procesa. Moduli za usposabljanje vključujejo tudi vprašalnike za samoocenitev zahtevanih kompetenc.

Poglobite svoje znanje, ki vam ga, kot mlademu kmetovalcu, ki je pripravljen prevzeti družinsko kmetijo, ponujajo tečaji!

Simulira potek nasledstvenega procesa na družinski kmetiji s svojimi podatki. V kombinaciji z uporabo priloženih modulov za usposabljanje, boste kot potencialni naslednik lahko uporabili pridobljeno znanje na lastnem primeru in s tem povečal možnost uspešnega prevzema.

V okolju igre, ki simulira nasledstveni proces, preverite pravilnost svojih odločitev !

Priporočamo, da sledite strukturi platforme za usposabljanje od elementa 1 do 4. Čeprav ste na nekatere vidike dobro pripravljeni, je za osvežitev znanja  hiter pregled vseh oddelkov morda vreden nekaj časa in truda.

Platforma je zgrajena tako, da nudi mladim kmetovalcem, ne glede na njihovo predhodno izobrazbo, osnovno usposabljanje za prevzem kmetovanja na družinskih kmetijah, na podjetniški in trajnostni način. 

TOP