PŘÍPADOVÉ STUDIE

1. Úvod

Farmu a podnikání zaměřené na pěstování chmelu rodina vlastní od 14. století. Současný podnikatel je už z 21. generace, která se zde věnuje zemědělství. Farma je posledním místem ve vesnici, kde se stále pěstuje chmel. Už i pro minulé generace byla zásadní dobrá komunikace, etika a spolupráce se sezónními pracovníky. Postupitelův podnikatelský duch byl velmi silný. Od generační obměny v roce 2013 nabyvatel uplatňuje tytéž osvědčené provozní postupy a rozvoj zdrojů, ale zároveň zapojil vlastní kreativitu.

2. Profil nabyvatele

Jméno Neuvedeno
Věk 42
Pohlaví M
Vzdělání Farmář (vysokoškolské zemědělského zaměření); dodatečné vzdělání jako pivní "someliér"; byl zaměstnán zemědělským velkoobchodem a vedl své vlastní maloobchodní aktivity se zemědělským vybavením.
Rodinný stav ženatý
Počet dětí a jejich věk 3

3. Profil farmy

Adresa Bavorsko (Německo)
Rozloha farmy v hektarech 56 ha; 21 ha chmelnic
Datum, od kterého rodina vlastní farmu 14. století (1398)
Počet pracovníků na farmě (Členové rodiny) 1 (Plný úvazek) 2 (Částečný/sezónní)
Počet pracovníků na farmě (Ostatní - mimo členy rodiny) 10 (Částečný/sezónní)

POPIS FARMY PŘED PROCESEM GENERAČNÍ OBMĚNY

Farmaření se odehrává na přibližně 56 hektarech, z nichž okolo 21 hektarů tvoří chmelnice. I před předáním byl nabyvatel zodpovědný za řízení chmelnice. Postupitel se soustředil na zemědělství a také se věnoval různým dobrovolnickým aktivitám, mimo jiné v asociaci chmelařů. Nakonec to byl on, kdo rozhodoval o věcech, jako jestli dává dodatečná fertilizace a ochrana rostlin smysl. Má obrovské zkušenosti, které předává dále. Primární pro něj vždy byla dlouhodobá spolupráce se sezónními pracovníky. Staral se o to, aby byli pracovníci zaplaceni lépe, než kolik je vyžadováno podle zákona, a aby měli dobré ubytování a životní podmínky. Někteří zaměstnanci  na farmě pracují více jak 25 let.

POPIS FARMY PO GENERAČNÍ OBMĚNĚ

Aktivity pokračují v podobném duchu jako doposud. Cílem nabyvatele není zvyšovat produkci bez konkrétního cíle, ale dobře využít existující kapacity pro sklizeň a skladování. Nicméně došlo k důležitým strukturálním změnám: chmelnice byly po generační obměně přemístěny. Aby mohly být přemístěny, byly rozebrány a znovu postaveny jinde. V současnosti je všech 21 hektarů chmelnic zavlažováno. Zavlažovací systém dovoluje nejen cílené zavlažování, ale také cílené ekonomicky efektivní hnojení. Sklizeň je pravidelná a kvalitní. Mottem podnikatele je udržet podnikání nejen ekonomicky, ale také sociálně životaschopné. Je to vyškolený “pivní someliér”, a rád by optimalizoval své aktivity doplňkovými odvětvími, jakými jsou řemeslný (“craft”) pivovar nebo pro pořádání společenských akcí - jako doplněk ke svému pracovnímu nasazení v obchodní činnosti.

4. Proces generační obměny

Postupitel hodně investoval do strojů a technologií pro sklizeň, skladování a sušení v době, kdy farmu řídil. Kromě rozvoje společnosti se postupitel snažil zajistit, aby jeho syn, jako budoucí nabyvatel, získal zkušenosti i mimo farmu. Podnikatel například strávil rok v Anglii, kde pracoval ve velké firmě zaměřené na pěstování chmele. Během svého vzdělávání v oblasti zemědělství působil v obchodní zemědělské firmě. Na farmě se dbá na etiku a udržuje se zde dobrá atmosféra: “Vždy se musíte být schopni dívat lidem do očí!” 

Vždy bylo jasně dané, že současný nabyvatel farmu převezme. Ale došlo k tomu až v době, kdy bylo podnikateli 38 let, a to z důvodu, že postupitel odcházel do důchodu. Další bratři a sestry byli vyplaceni dostatečnými prostředky, takže provoz farmy nezatěžovaly žádné spory. Z pohledu nabyvatele pozdní předání farmy bylo přesto bezproblémové, protože si do té doby vydělával jinými zaměstnáními. Ve 38 letech ale byl čas provést oficiální předání. Dnes nabyvatel ví, že se generační obměna odehrála dostatečně brzy. A oceňuje, co byli schopni jeho rodiče a zaměstnanci vytvořit. Postupitel ho před, během i po předání farmy chválil za jeho plány a nápady. I dnes mu postupitel nabízí konstruktivní kritiku a dobré rady. 

Po čtyřech letech od generační obměny dostal nabyvatel důležitou lekci: “Být zaměstnaný a mít zodpovědnost jsou dvě zcela rozdílné věci. Je spoustu malých věcí, o kterých dnes přemýšlím. Ať už je to nákup benzínu nebo účetnictví. To jsem předtím nevnímal.”

Hrozby/Výzvy

Spravedlnost: Ta byla pro rodinu důležitým tématem, protože pro zúčastněné jsou harmonické vztahy zásadní (rodiče/postupitel, nabyvatel a jeho sourozenci). Bylo náročné splnit požadavky sourozenců. Každopádně, v rámci konzultací a řízení generační obměny bylo jasně děleno, že nejsou předávána pouze aktiva, ale také řízení společnosti, které je spojené s ekonomickými riziky. Například mezi lety 2001 a 2006 byla velmi špatná úroda chmelu a pro farmu bylo obtížné se s tím vyrovnat.

Odpovědnost: Plné předání odpovědnosti a převzetí života plného práce vytváří tlak. Během prvních několika let se i přes svůj úspěch nabyvatel bál chyb. To ho vedlo k mnoha bezesným nocím před sklizní. Závisí to na vás jako na jednotlivci, ale musíte zvážit následující: rozdíl mezi plnou zodpovědností a zaměstnáním.

Hlavní školení/schopnosti/kompetence

Nabyvatel byl velmi dobře připraven a postupitel zajistil silného podnikatelského ducha orientovaného na udržitelnost. Staví na spolupráci s ostatními úspěšnými podnikateli v zemědělství i dalších odvětvích a využívá svou obchodní síť. 

 

Dosažení trpělivosti vyžadovalo nějaký čas. Ve 38 letech měl nabyvatel pocit, že je příliš pozdě, a že přišel o spoustu možností. Dnes ví, že ekologické zemědělství je nejlepší. Nemůže změnit všechno najednou. Byl by rád, kdyby už v době generační obměny znal negativní příklady, aby zkrotil své tendence provádět rychlé a velké akce hned po převzetí farmy.

 

"Musíte znát své řemeslo a nepouštět se za hranice svých schopností. Od bězného zaměstnání k plné zodpovědnosti je to velký krok!”

“Vždy pamatujte: ti "staří lidé" to nedělali tak špatně. Dnes vím proč. A: nemůžete změnit všechno najednou! Vše potřebuje svůj čas!” 

RADY

5. Okolnosti, schopnosti/kompetence potřebné pro proces generační obměny as

TOP