NEMČIJA 02

1. Uvod

Kmetija in pridelava hmelja je del družinske tradicije že od 14. stoletja dalje. Trenutni podjetnik je 21. generacija, ki kmetuje na tej kmetiji in je zadnji pridelovalec hmelja v vasi. Že v prejšnjih generacijah je bil dan velik poudarek na dobri komunikaciji in etiki, tako med člani družine kot tudi v sodelovanju s sezonskimi delavci. Podjetniška naravnanost je bila močna že pri predhodniku. Od predaje kmetije v letu 2013, je naslednik nadaljeval z zelo dobrimi operativnimi postopki in razvojem premoženja, vendar sledi lastni ustvarjalni poti.

2. Profil Promotorja

Ime n.n
Starost 42
Spol Moški
Izobrazba Kmet (dipl. ing. agr. ). Dodatna usposabljanja: sommelier za pivo, zaposlen je bil v kmetijskem veleprodajnem podjetju, poleg tega je vodil svoje maloprodajno podjetje s področja kmetijske opreme.
Status Poročen
Število otrok (omemba starosti otrok), če je kaj otrok 3

3. Profil kmetije

Naslov Bavarska (Nemčija)
Površina kmetije v hektarih 56 ha; 21 ha zemljišč
Datum, od katerega ima družina v lasti kmetijo 14. stoletje (1398)
Število delavcev na kmetiji (Člani družine) 1 (Polno zaposleni) 2 (Občasni / sezonski delavci)
Število delavcev na kmetiji (Drugi, ki niso člani družine) 10 (Občasni / sezonski delavci)

OPIS KMETIJE PRED NASLEDSTVOM

Na kmetiji obdelujejo približno 56 ha, od tega je 21 ha hmeljišč. Že pred samo predajo kmetije, je bil kupec odgovoren za upravljanje hmeljišč. Predhodnik se je osredotočal na kmetijstvo, ukvarjal pa se je tudi z nekaterimi prostovoljnimi deli, kot npr. sodelovanje v društvu hmeljarjev. Na koncu, je bil on tisti, ki je sprejemal odločitev o tem, ali je dognojevanje in dodatna zaščita rastlin v hmeljiščih potrebna. Ima bogate izkušnje, ki jih je predal na prej na naslednika. Vedno se je skrbelo za dobro sodelovanje s sezonskimi delavci, v smislu zagotavljanja poštenega plačila (višjega od zakonodajnih zahtev) ter dobrih pogojev za bivanje. Nekateri delavci delajo na kmetiji že več kot 25 let.

OPIS KMETIJE PO NASLEDSTVU

Načeloma delovanje kmetije poteka po ustaljenih tirnicah. Namen naslednika ni širjenje dejavnosti brez konkretnega cilja, vendar optimizacija rabe obstoječih kapacitet za žetev in hrambo znotraj obstoječih stavb. Po prevzemu pa je sledila pomembna sprememba v strukturi kmetije: hmeljišča so bila popolnoma premeščena v neposredno okolico kmetije. V ta namen so bila polja prestavljena iz enega konca na drugega. Poleg tega je danes vseh 21 ha hmeljišč opremljenih z namakalnim sistemom. Namakalni sistem ne omogoča le ciljnjega namakanja, hkrati omogoča tudi ciljno in stroškovno učinkovito gnojenje v vsakem času. Letine so zelo stabilne in visoko kakovostne. Moto podjetnika je, da je podjetje potrebno ohraniti ne-le gospodarno, temveč tudi družbeno sprejemljivo. Danes je naslednik usposobljen sommelier za pivo in bi rad optimiziral dejavnost z dopolnilnimi dejavnostmi, kot so ustanovitev mikropivovarne ter dogodki, kot dopolnilo njegovi polni zaposlitvi v trgovanju.

4. Proces nasledstva

Predhodnik je v času njegovega vodstva izvedel kar nekaj dobrih investicij v opremo za spravilo, hrambo in tehnologijo sušenja. Poleg razvoja podjetja, je predhodnik svojemu sinu, bodočemu nasledniku, omogočil, da je pridobival izkušnje izven kmetije. Na primer, obravnavani podjetnik je preživel 1 leto v Angliji, kjer je delal za veliko podjetje, ki se ukvarja s hmeljarstvom. V času študija je bil zaposlen v kmetijskem trgovskem podjetju. Etika je bila, iz vidika zagotavljanja dobrega vzdušja, vedno v ospredju na kmetiji: “Vedno moraš biti sposoben pogledati ljudem v oči.”

Vedno je bilo jasno, kdo bo naslednik kmetije, vendar je bil sam process izveden šele, ko je bil naslednjik star 38 let. Razlog za tako pozno predajo je bil v upokojitvi predhodnika. Ostali bratje in sestre so prejeli zadovoljive kompenzacije v obliki premoženja, tako da po predaji ni bilo bremena na dejavnost iz tega vidik. Pozna predaja kmetije ni predstavljala ovire niti za naslednika, saj si je le ta tako pridobil dodatne izkušnje preko drugih zaposlitev. Kljub temu, je bil pri 38 letih pravi čas, za uraden prevzem. Tudi danes se naslednik zaveda, da je bil prevzem izveden pravočasno. Spoštuje kar so zgradili starši in njihovi zapoosleni. Predhodnik je spodbujal naslednika pri njegovih dejanjih in idejah, tako pred kot tudi po predaji. Tudi danes je predhodnik vedno pripravljen pomagati s svojimi nasveti in konstruktivno kritiko. 

Štiri leta po prevzemu, je bil naslednik že deležen prve lekcije: “Biti zaposlen je povsem drugače kot prevzemati polno odgovornost. Danes imam v mislih mnogo malenkosti, kot nakup goriva ali pa tekoče računovodstvo. Tega nisem doživljal prej”.

Ovire / Izzivi

Pravičnost: To je bil vedno pomemben vidik v družini, saj je harmonija v družini pomembna za vse vpletene (starše / predhodnike, naslednika in sorejence). Izziv je bilo zadovoljiti zahteve sorejencev. Vendar je bilo v procesu svetovanja in vodenja procesa prevzema, jasno prikazano, da je skupno premoženje pomembno ne le za tekoče poslovanje, temveč tudi zaradi ekonomskih tveganj. Na primer, letine od 2001-2006 so bile na področju hmeljarstva zelo slabe, zato taka obdobja predstavljajo izziv za kmetijo.

 

Odgovornost: Prevzem polne odgovornosti in prevzem življenjskega dela predstavlja pritisk. V prvih letih po prevzemu se je naslednik močno bal napak, kljub temu, da je svoje delo uspešno opravljal. To je vodilo do neprespanih noči pred žetvijo. Seveda je to odvisno od posameznika, a vendar bi moral, vsak razmisliti o razliki med zaposlitvijo in polno odgovornostjo.

Glavna usposabljanja / veščine / kompetence

Naslednik je zelo dobro usposobljen, med tem ko je predhodnik predstavljal močan in trajnostno naravnan podjetniški duh. Naslednik gradi na izmenjavah znanja z ostalimi uspešnimi podjetniki v kmetijstvu in ostalem gospodarstvom ter tako uporablja svoje podjetniške mreže. 

 

 

Nekaj časa je minilo, preden je razvil podjetniško potrpljenje. Pri 38 je menil, da je prepozno in da je že zamudil mnogo priložnosti. Danes se zaveda, da je ekološka pridelava najboljša. Vse se ne more zgoditi naenkrat. Vesel bi bil, da bi bil v času prevzema seznanjen z ovirami, ki jih le-ta prinaša, in bi se upočasnil v svojih pretiranih ukrepih po prevzemu. .

 

"Moraš poznati svoj posel, in ne smeš preseči svojih sposobnosti. To je dober korak od zaposlitve k prevzemu polne odgovornosti.”

“Vedno si je dobro zapomniti: “Starci” niso tako grešili. Danes se zavedam, kaj vse stoji za tem. In ne poskušaj spremeniti naenkrat – vsaka stvar rabi svoj čas.” 

NASVETI V ZVEZI Z NASLEDSTVOM

5. Premisleki, veščine / kompetence v procesu nasledstva ter intervjuji in vprašanja

TOP