NEMČIJA 04

1. Uvod

Mlečna kmetija je locirana na izjemni lokaciji v mestnem območju in se je izjemno razvila v zadnjih 20 letih. Do leta 2006 so pod eno streho živele kar 4 generacije. Danes, prevzemnik, njegova žena in trije otroci živijo v svojem domu na kmetiji. Imajo 70 mlečnih krav. Nekaj telet vzrejajo v ločeno, za kar ima prevzemnik sklenjeno pogodbo o sodelovanju. Obdelujejo 70 ha kmetijskih zemljišč.

2. Profil Promotorja

Ime n.n
Starost 42
Spol Moški
Izobrazba Kmetovalec / mojster mehanike / član revizijskega odbora za kmetijsko izobraževanje.
Status Poročen
Število otrok (omemba starosti otrok), če je kaj otrok 3

3. Profil kmetije

Naslov Bavarska (Nemčija)
Površina kmetije v hektarih 70
Datum, od katerega ima družina v lasti kmetijo Pet generacij
Število delavcev na kmetiji (Člani družine) 2 (Polno zaposleni) 1 (Občasni / sezonski delavci)
Število delavcev na kmetiji (Drugi, ki niso člani družine) 0 (Polno zaposleni)

OPIS KMETIJE PRED NASLEDSTVOM

Leta 1996 je oče (predhodnik) s svojim sinom (prevzemnikom) ustanovil družinsko podjetje. Od takrat dalje se je predhodnik polno zaposlil na lokalni občini. V tistem času je bilo na kmetiji 25 mlečnih krav in telet, obdelovali so 30 ha zemljišč. Stara domačija je bila obnovljena leta 1970, po tem ko je bila popolnoma uničena v požaru. Proizvodnja na kmetiji se je sčasoma povečevala. Pred tem je bilo na kmetiji samo 40 mlečnih krav skupaj s podmladkom. Leta 1998 je bil zgrajen nov hlev za 70 krav in njihov podmladek. Počasno povečevanje je bila posledica visoke cene nakupa dodatnih mlečnih kvot v tistem času. Izračun potrebnih dodatnih kvot je bil zelo kompleksen, saj ni bilo jasno, ali potreba po kvotah izhaja iz regije ali iz uspešnosti obravnavane kmetije oz. Črede

OPIS KMETIJE PO NASLEDSTVU

Po izvedenem prenosu kmetije v letu 2007 (v tem času je imel predhodnik 55 let), je prevzemnik previdno in postopno povečeval kmetijo. Rezultati črede so dobri, del mleka tudi sami predelajo v sir in ga tržijo v sodelovanju z mesarijo. Kmet je delovne skupine pridelovalcev mleka, ki je organizirana s strani Urada za kmetijstvo, prav tako pa je aktiven v Revizijskem odboru za kmetijsko izobraževanje. Prevzemnik se trudi uravnotežiti število delovnih ur, ki jih podjetje potrebuje za svoje delovanje. Pri molži mu pomagajo žena, sin in mama. Povezovanje z ostalimi kolegi strokovnjaki in njegova odprtost za spremembe pomaga družini pri širjenju dejavnosti. V prihodnosti se usmerjajo v neposredno prodajo in morda tudi proizvodnjo ekološkega senenega mleka.

4. Proces nasledstva

Cilj vseh družinskih članov, ki so bili vpleteni v proces nasledstva, je bil vedno skupno sobivanje v harmoniji. Kljub temu je bilo v letih od 1997 do 2007 to kar velik izziv saj so štiri generacije živele pod eno streho. Vsi so se trudili živeti skupaj, vendar je bilo družini naslednika jasno, da to ne more biti trajna rešitev. Na koncu je menjava posesti in kompenzacije z ostalimi dediči pripeljala do izgradnje nove hiše za prevzemnikovo družino. Zahteve dveh bratov in sester so bile visoke. Poslužili so se svetovanja z namenom ohranitve družinske harmonije ter izločitve čustev v pogovorih. S pomočjo zunanjega svetovalca je bil sklenjen dogovor, ki je finančno precej obremenil naslednika, a je bil kljub vsemu sprejemljiv za vse. Najpomembneje za podjetnika in njegovo ženo je bilo to, da so bile stvari končno razjasnjene, da sta dobila svoj prostor in stanovanje. Naslednikova žena je jasno povedala: »Svoj lasten bivalni prostor pomaga. Potrebuješ prostor zase in svojo družino.« Danes so odnosi med vsemi udeleženimi dobri. Med tednom je kosilo postreženo v hiši predhodnika. Imajo skupni hladilnik, ki je vsem na voljo za uporabo. Sin (15 let) obiskuje kmetijsko šolo in želi nadaljevati svojo pot v podjetju. Vsi deležniki vidijo današnjo situacijo kot uspešen proces nasledstva.

Ovire / Izzivi

Finančna varnost prevzemnikove družine: veliko podjetij in dejavnosti, ki so v upravljanju očeta in sina, so vodeni v zavedanju, da bo slej ko prej prišlo do predaje podjetja na mlajšo generacijo. Vendar predaja prinaša tudi težave, zato je nujno upoštevati finančne težave vpletenih mladih družin. V tem primeru je bilo nujno, da se te stvari razjasnijo.

Prepustitev: predaja oz. prepustitev kmetije mlajši generaciji je bila v tem primeru izjemno težka za ženo predhodnika. Prevzemnik je bil že 10 let zaposlen izven kmetije in je bil le formalni nosilec kmetijske dejavnosti. V realnosti je bila žena aktivna pri upravljanju kmetije in se je bala, da se bo s prevzemom njen položaj spremenil.

Bivanje: pomembno je živeti ločeno drug od drugega. To deluje. To se da urediti, in če je možno, naj ima vsaka družina svoj prostor. Če pa že živijo pod isto streho, naj bo ločen vhod do posamičnih stanovanj.

Ekonomski vidik: težko je izpeljati vse naenkrat. Seveda bi bilo idealno, v kolikor bi lahko vse financirali iz prihrankov. Vendar se je v tem primeru mnogo stvari zgodilo hkrati: poplačilo dedičev, investicije v dejavnost in gradnja hiše. Prednost je bila dana investicijam v dejavnosti – »najprej zasluži denar, potem ga investiraj v potrebe posameznikov«.

Glavna usposabljanja / veščine / kompetence

Komunijacija: izjemno pomembna je odprta komunikacija med generacijami. V tem primeru komunikacija ni bila optimalna. Naslednik si želi, da bi nekatere stvari storil drugače. Tako se že sedaj s svojimi otroki pogovarja o predaji kmetije in jim razlaga, kaj potrebujejo za to. 

Zmožnost sklepanja kompromisov: Edino v tem primeru je pravičnost dosegljiva.

Retorika: retorika je pomembna ne le zaradi jasne predstavitve svojega vidika, pomembna je predvsem zaradi jasne predstavitve svojih ciljev. Tudi na splošno je retorika zelo koristna.

Mreženje in izmenjava idej: To je pomembno ne le v okviru kmetijskega področja, vendar tudi na splošno. Npr. žena naslednika je zborovodkinja v lokalnem zboru in sommelier na področju sirarstva, in je tako v stalnem kontaktu s predstavniki sirarjev in trgovcev.

 

“Osredotočiti se je potrebno na to, kaj zmoreš. Kaj zmoreš in kaj ne! Na ta način razvijaš podjetje. Temelj vsega pa je družinska harmonija – če le ta trpi, že tudi v samem procesu prenosa kmetije, trpi tudi podjetje.” 

NASVETI V ZVEZI Z NASLEDSTVOM

5. Premisleki, veščine / kompetence v procesu nasledstva ter intervjuji in vprašanja

TOP