PŘÍPADOVÉ STUDIE

1. Úvod

Postupitel převzal farmu po svém dědečkovi. V tu dobu čítala 7 ha půdy a stádo 7 krav. V posledních letech došlo ke změnám. Na farmě se zpracovává ovoce z vlastní produkce. Společně s vejci 3000 nosnic se produkty prodávají ve faremním obchodě. Na orné půdě farmář s pomocí rodiny a externích pracovníků pěstuje téměř výhradně krmivo pro nosnice. Tráva na loukách se seče, suší na seno a využívá se jako krmivo pro 16 koní, kteří jsou zde “v důchodu“. Společnost úzce spolupracuje s dalšími kolegy v oboru.

2. Profil nabyvatele

Jméno Neuvedeno
Věk 46
Pohlaví M
Vzdělání farmář; střední škola
Rodinný stav ženatý
Počet dětí a jejich věk 2 (4;1 let)

3. Profil farmy

Adresa Bavorsko, Německo
Rozloha farmy v hektarech 15 ha
Datum, od kterého rodina vlastní farmu 250
Počet pracovníků na farmě (Členové rodiny) 1 (Plný úvazek) 2 (Částečný/sezónní)
Počet pracovníků na farmě (Ostatní - mimo členy rodiny) 8 (Částečný/sezónní)

POPIS FARMY PŘED PROCESEM GENERAČNÍ OBMĚNY

Otec současného farmáře převzal starou usedlost od svého dědečka v roce 1968. V tu dobu měla farma k dispozici 7 ha půdy a chovalo se zde 7 krav. Otec pěstoval cukrovou řepu, sladovnický ječmen, pšenici a brambory na škrob. Později nakoupil první slepice. Rostlinná výroba byla zejména po obměně pouze druhotnou činností. Postupitel se také společně s dalšími šesti podniky zabýval chovem prasat. V roce 1970 byla postavena stáj pro prasata s 1600 krmnými místy. V té době se jednalo o revoluční, dobře fungující stáj a farmě pomohla finančně. Prostory pro výkrm prasat byly později prodány a dodnes je vedou další farmáři. Před předáním na farmě nebyly chováni žádní koně. Nabyvatel ale uvádí, že tyto změny neměly nic společného s generační obměnou, která probíhala postupně.

POPIS FARMY PO GENERAČNÍ OBMĚNĚ

V současnosti se na farmě odehrávají tři nezávislé zemědělské aktivity. První na 15 hektarech orné půdy, kde se pěstují pšenice, krmná kukuřice a sója. Tuto práci zastane externí pracovník. Podnikatel je mimo jiného člen rady v družstvu farmářů na sdílení techniky, které založil s dalšími šesti farmáři v roce 1993. Druhá aktivita farmy zahrnuje chov 16 koní, kteří jsou ustájeni v moderní aktivní stáji postavené HIT. Konceptem této stáje je chov zvířat podle jejich přirozených vzorců chování. Jsou ve skupině, kde se mohou volně pohybovat, vhodně se krmí a jsou velmi odolní vůči nemocem a “stresu v boxu”. Třetí aktivita zahrnuje chov 3 000 nosnic, jejichž vejce jsou distribuovány především přes velkoobchodní prodej. Zaměstnanci farmy část produkce zpracovávají na 30 - 40 tun těstovin ročně a další část se zpracuje na vaječný likér. Tyto výrobky jsou primárně prodávány v obchodě na farmě. Za zaměstnance je zodpovědná hlavně žena farmáře.ch.

4. Proces generační obměny

Otec nikdy neřekl, že by nabyvatel měl nebo musel podnik převzít. Bylo na něm, aby si rozmyslel, co chce v budoucnosti dělat. Přesto, i když se o tom nediskutovalo, bylo rodině celkem jasné, že farmu převezme. Je jedním z pěti dětí, dvou dívek a tří chlapců, a je druhý nejstarší. Nejstarší syn nikdy neměl o zemědělství zájem. V šestnácti letech začal nabyvatel chodit na zemědělskou školu. Ve svých 18, po dvou letech studia, se zapojil do chodu farmy svého otce. Od té doby spolu pracovali a v té době začal také proces generační obměny. Nabyvatel ho popisuje jako “postupnou obměnu”, která podle něj stále probíhá. Proces začal, když mu bylo 18, nyní je mu 46 let. Stále nepovažuje předání za kompletní, protože jeho otec na farmě stále pracuje. Časem mu otec samozřejmě dával stále více a více úkolů, a dnes už kvůli svému věku nemůže pomáhat příliš. Ze začátku, když nabyvatel pomalu přebíral čím dál více zodpovědnosti, jeho nadšení pokleslo. Ale teď při pohledu zpět cítí, že tento typ předávání je ten správný, protože si pomalu může na nové úkoly a odpovědnost zvyknout. 

Formálně předání proběhlo, když mu bylo 26 let. 

O obměně se před předáním hodně diskutovalo. Důvěra a komunikace jsou podle podnikatele pro tuto část procesu extrémně důležité. Sourozenci se nikdy o společné řízení farmy nezajímali, protože farma byla vždy určena jen pro jednu osobu. Po smrti matky museli být sourozenci vyplaceni kvůli daním. Každý ze sourozenců dostal stavební pozemek a nynější hospodář dostal farmu a s ní spojenou práci. Všichni byli spokojeni.

Hrozby/Výzvy

Říká o sobě, že není praktická osoba, ale více ho zajímá management.

 

Z tohoto důvodu pro něj byla příprava velmi náročná. Jinak nepocítil žádné roblémy a proces předání proběhl hladce.

Hlavní školení/schopnosti/kompetence

Otec se před předáním účastnil semináře na generační obměnu.

Neustálá touha se zlepšovat z vás dostane to nejlepší

Dobrý marketing

Milujte, co děláte, a užívejte si to.

 

“Věřím, že klíčem je, aby se starší generace odhodlala předat zodpovědnost té mladší.” 

“Vědomosti a zkušenosti starší generace jsou velmi hodnotné.” 

“Nejdůležitější věcí je vzájemná komunikace.” 

Další tip od nabyvatele se týká finančních záležitostí: Ze začátku byl “najat” svým vlastním otcem. Otec se ho zeptal, jak by chtěl být placený. Poté mu řekl, že může vydělávat kolik chce. Jedinou podmínkou bylo, aby po generační obměně platil otci stejně.

RADY

5. Okolnosti, schopnosti/kompetence potřebné pro proces generační obměny as

TOP