NEMČIJA 05

1. Uvod

Naslednik je prevzel kmetijo od svojega dedka, ki je imela v tistem času 7 ha zemlje in sedem krav. V zadnjih letih je prišlo do nekaterih sprememb. Medtem so bili na kmetiji izboljšani sadovnjaki, proizvodi pa so, skupaj z jajci 3000 nesnic, prodani v trgovini, ki se nahaja na kmetiji. Na njivah kmet s pomočjo družine in zunanjih delavcev goji skoraj izključno le kravo za nesnice. Travinje je pokošeno in posušeno, služi pa kot krmilo za 16 nastanjenih konj. Podjetje dobro sodeluje in deluje v tesni povezavi z ostalimi strokovnjaki s področja.

2. Profil Promotorja

Ime n.n
Starost 46
Spol Moški
Izobrazba kmet / splošna srednja šola
Status Poročen
Število otrok (omemba starosti otrok), če je kaj otrok 4;1.

3. Profil kmetije

Naslov Bavarska, Nemčija
Površina kmetije v hektarih 15
Datum, od katerega ima družina v lasti kmetijo 250 let
Število delavcev na kmetiji (Člani družine) 1 (Polno zaposleni) 2 (Občasni / sezonski delavci)
Število delavcev na kmetiji (Drugi, ki niso člani družine) 8 (Občasni / sezonski delavci)

OPIS KMETIJE PRED NASLEDSTVOM

Pred prenosom kmetije, se le ta ni bistveno razlikovala od sedanje situacije, saj je bil sam prenos nedavno izveden (poleti 2016). V času študija naslednika, se je oče pri 65 letih upokojil. Naslednik je kmetijo najprej najel, vendar zaradi študija ni mogel biti stalno prisoten na kmetiji, zato je še vedno ostala v upravljanju očeta. Kljub temu, da je bil sin najemnik, dejansko ni bil vključen v proces odločanja, se je pa zanašal na očeta, da sprejema prave odločitve. Po zaključku študija je naslednik opravljal delo na Nacionalnem kmetijskem inštitutu v Münchnu. Po zaključku honorarnega projektnega dela, je naslednik prevzel kmetijo.

OPIS KMETIJE PO NASLEDSTVU

Oče trenutnega gospodarja je prevzel staro domačijo od svojega dedka leta 1968. V tistem času je imela kmetija sedem hektarov zemlje in sedem krav. Oče je gojil sladkorno peso, pivovarski ječmen, pšenico in škrobni krompir. Kasneje je nabavil prve kokoši. Glavna aktivnost na kmetiji je bila rafiniranje, obdelovanje zemljišč je bilo, še posebej po nasledstvu, sekundarnega pomena. Predhodnik je ravno tako sodeloval v prašičereji, skupaj s šestimi drugimi podjetji. Leta 1972 je bil zgrajen prašičerejski objekt s kapacitetami za 1600 prašičev. To je bilo za tiste čase precej revolucionarno, kmetija pa se je na ta način finančno opomogla. Ta del kmetije je bil kasneje prodan in je še danes v obratovanju s strani drugih kmetov. Pred zadnjo predajo na kmetiji ni bilo konjev. Prevzemnik trdi, da spremembe niso bile povezane s prenosom, temveč so se zgodile same po sebi.

4. Proces nasledstva

Oče prevzemnika ni nikoli prosil ali zahteval, da prevzame kmetijo. Prevzemnik je imel proste roke glede odločitev o svoji prihodnosti. Istočasno se o nasledstvu ni nikoli govorilo, a kljub temu so vsi družinski člani vedeli, da bo prav on prevzel kmetijo. Prevzemnik je drugorojeni od petih otrok, ima še dve sestri in dva brata. Najstarejšega sina kmetijstvo ni nikoli zanimalo. Pri 16 letih je prevzemnik začel z vajeništvom v kmetijstvu. Po dveh letih šolanja se je zaposlil v očetovem podjetju, ko je imel 18 let. Od te točke dalje sta skupaj upravljala podjetje. Po njegovem mnenju se je sam proces nasledstva začel v tem trenutku. Prevzemnik prenos kmetije opisuje kot postopen proces, ki po njegovem mnenju še poteka, kljub temu da je od tega minilo že 28 let. Razlog za to, je očetova še vedno aktivna udeležba pri kmetijski dejavnosti. Oče je naloge in zadolžitve postopoma predajal na naslednika, danes pomaga samo še v manjši meri, kar še zmore glede na svojo starost. V začetku, ko so se odgovornosti počasi prelagale na prevzemnika, se je njegovo zadovoljstvo zmanjševalo. Vendar danes vidi, da je takšen način predaje pravi, saj se je tako lahko počasi navajal na nove naloge in odgovornosti. Dokumenti o prevzemu so bili podpisani pri njegovih 26 letih. Pred tem je bilo kar nekaj razgovorov na to temo. Zaupanje in komunikacija so zelo pomembni v tej točki procesa, pravi podjetnik. Sorojencev upravljanje kmetije nikoli ni zanimalo, saj je posel zasnovan samo za eno osebo. Po mamini smrti so bili sorojenci izplačani skladno z zakonodajo, prejeli pa so tudi vsak svojo zazidljivo parcelo, kmetijo pa je dobil pogodbenik, ki je zadolžen za delo, povezano s tem. Tako so bili ob koncu vsi zadovoljni.

Ovire / Izzivi

Prevzemnik o sebi meni, da ni preveč praktično naravnan, bolj mu odgovarja upravljanje. Za to so bila usposabljanja zanj naporna.

Razen tega ne vidi nobenega problema, s katerim bi se srečal – proces nasledstva je potekal brez težav.

Glavna usposabljanja / veščine / kompetence

Oče je pred prenosom kmetije sodeloval v delavnici, ki je bila pripravljena na to temo.

Potrebna je stalno prisotna želja po izboljševanju sebe in virov, ki so na voljo.

Dobra strategija trženja.

Uživaj v svojem delu.

 

“Po mojem mnenju je zelo pomembno, da je starejša generacija pripravljena predati svoje delo in odgovornosti mlajši generaciji.” 

“Izkušnje in znanje starejših generacij je veliko vredno.” 

“Komunikacija je najpomembnejša.” 

Še en nasvet od prevzemnika iz ekonomskega vidika: V začetku ga je oče zaposlil. Oče ga je vprašal, kakšno plačilo si želi – dobil je lahko kakršno koli plačilo si je želel, vendar pod pogojem, da vse to vrne očetu po prenosu kmetije.

NASVETI V ZVEZI Z NASLEDSTVOM

5. Premisleki, veščine / kompetence v procesu nasledstva ter intervjuji in vprašanja

TOP