ANTONIO PUNZANO NIETO

1. Úvod

Antonio je farmářem, který podstoupil generační obměnu na farmě s pastevním chovem vysoce ceněného plemene ovcí Segureña, jejichž stádo se přesouvá podle sezóny. Ačkoli Antonio v podstatně nezměnil strukturu svého hospodářství, zaměřil se na zlepšení plodnosti svých ovcí a na zvýšení kapacity výkrmu. Antonio je příkladem toho, jak se stát z dobrého chovatele ovcí také vedoucím různých iniciativ na obranu kolektivu, do kterého patří.

2. Profil nabyvatele

Jméno Antonio Punzano Nieto
Věk 42
Pohlaví M
Vzdělání Obecné osvědčení o vzdělání (GCE), kurzy chovu a šlechtění zvířat, kurzy pro mladé zemědělce, specializované kurzy chovu plemene Segureña.
Rodinný stav ženatý
Počet dětí a jejich věk 2: 6, 8

3. Profil farmy

Adresa Santiago Pontones
Rozloha farmy v hektarech 1100 ovcí na 700 Ha (oblast S. Morena) a 800 Ha (oblast S. Pontones)
Datum, od kterého rodina vlastní farmu 3 generace
Počet pracovníků na farmě (Členové rodiny) Antonio (Plný úvazek) 3 (Částečný/sezónní)
Počet pracovníků na farmě (Ostatní - mimo členy rodiny) 0

POPIS FARMY PŘED PROCESEM GENERAČNÍ OBMĚNY

Farmu měla na starosti matka a strýc Antonia. Otec byl zodpovědný za pastvu stáda. Během roku otec zůstával 6 měsíců na komunálních pastvinách v oblasti Santiago Pontones a zimní měsíce trávil v teplejší oblasti na pastvinách Sierry Moreny. Počet zvířat činil zhruba 1 100 ovcí. Neměli vybavení ani vozidla, veškerá práce byla prováděna manuálně. Marketing byl prováděn prostřednictvím nákupčích, kteří stanovovali ceny za zvíře, s malými rozdíly mezi chovateli ovcí.

POPIS FARMY PO GENERAČNÍ OBMĚNĚ

Po generační obměně Antonio zachoval počet zvířat a systém přesunů mezi Sierrou Segurou a Sierrou Morenou. Antonio provedl zlepšení na zařízení a vybavení farmy, vybudoval přístavbu, silo, pořídil traktor a další stroje. Největší změny se však týkaly marketingu. Díky velmi inovativnímu šlechtitelskému přístupu zlepšil parametry plodnosti a hmotnosti při výkrmu. Vylepšení je tak významné, že ostatní chovatelé nakupují u Antonia jehňata k obnově vlastních stád. Antonio získal také ekologickou certifikaci celé své produkce a vstoupil do systému chráněného zeměpisného označení ovcí “segureño”. Další výzmaná změna, která souvisí s marketingem je, že opustil marketingový systém družstva, kde byla stanovena fixní cena za kilo zvířete. V souvislosti s uskutečněnými těchto změn se podařilo mimořádně vylepšit příjmy.

4. Proces generační obměny

Antonio žije chovem ovcí již od dětství. Jeho otec mu předal hodnoty a znalosti potřebné pro tuto činnost. V roce 2002 otec onemocněl a Antonio se rozhodl převzít řízení ovčí farmy. Poté požádal o dotaci pro mladé zemědělce. Tuto dotaci použil na nákup stáda od své matky a na vylepšení farmy. Ačkoli mu jeho bratři čas od času pomáhají, je jediný, kdo se rozhodl věnovat svůj život této činnosti a pokračuje s podporou svého otce a rodiny. Proces generační obměny byl pro všechny strany uspokojivý. Nicméně po převzetí farmy a získání stáda měl Antonio byrokratické problémy s převodem přímých plateb.

Hrozby/Výzvy

Administrativní procesy souvisejících s převodem přímých plateb jsou složité a ne vždy úspěšné. V této oblasti je třeba poradenství.

 

Požadavky na udržení ekologické certifikace, které jsou většinou spojené s udržováním trvalých ploch, je obtížné u kočovného chovu ovcí plnit.

 

Je obtížné uzavřít smlouvy u tzv. veřejných pastvin a ještě obtížnější je obnovovat je, protože se jedná o velmi konkurenční prostředí.

 

Nárůst loveckých aktivit konkuruje kočovným pastvám, a to ve výsledku omezuje přístup k pastvinám.

Hlavní školení/schopnosti/kompetence

Je důležité šířit myšlenku spolupráce. Pro úspěšný prodej kvalitních ovčích výrobků, ať už se jedná o ekologické výrobky či výrobky s chráněným zeměpisným označením, je nutné, aby se spojilo více odborníků.

Důležitost založení školy zaměřené na pastevectví tkví v tom, že tato škola by měla kombinovat teoretické poznatky s praktickými. Mělo by se vyučovat i tzv. každodenní pastevectví.

Musíte mít rádi přírodu a ovce. Jedná se o činnost, která vyžaduje hodně odhodlání, budete muset být trpěliví a přizpůsobit se každé situaci.

Musíte mít komunikační schopnosti a také schopnosti z psychologie, abyste se uměli vycházet s lidmi, které potkáte na cestě.stí.

 

“Pastýřství zahrnuje mnoho obětí, musíte tuto činnost milovat.“

“Musíte přesně vědět, co chcete.“ 

“Vždy se musíte snažit, abyste získali něco navíc.“

“Buďte transparentní směrem ke státním institucím“.

ANTONIO PUNZANO NIETO

5. Okolnosti, schopnosti/kompetence potřebné pro proces generační obměny as

TOP