ERICH VODŇANSKÝ

1. Úvod

Rodinná farma Vodňanský, která se nachází na usedlosti s tisíciletou historií, je zaměřena na produkci chmele, obilí a olejnin, chovu Limousinského skotu a koní. Současným cílem rodiny je dokončit rekonstrukci budov, které by mohly být v budoucnosti použity jako ubytovací prostory pro “Bed and Breakfast“.

2. Profil nabyvatele

Jméno Erich Vodňanský
Věk 31
Pohlaví muž
Vzdělání magisterské
Rodinný stav svobodný
Počet dětí a jejich věk 0

3. Profil farmy

Adresa Blíževedly 34, Česká Lípa
Rozloha farmy v hektarech 550 ha
Datum, od kterého rodina vlastní farmu 1924
Počet pracovníků na farmě (Členové rodiny) Erich a jeho dědeček (Plný úvazek) 0 (Částečný/sezónní)
Počet pracovníků na farmě (Ostatní - mimo členy rodiny) 4 (Plný úvazek) 0 (Částečný/sezónní)

POPIS FARMY PŘED PROCESEM GENERAČNÍ OBMĚNY

Farma má velmi dlouhou a pestrou historii začínající v roce 1057. Usedlost koupila rodina Vodňanských v roce 1921 a o 21 let později byla zabavena Němci. Po válce byla navrácena rodině, ale v roce 1948 byla opět zkonfiskována komunisty. Zcela zanedbaný a zdevastovaný statek, spolu se 100 ha půdy (včetně 15 ha chmelnice), byl vrácen do rukou dědečka Ericha Vodňanského v roce 1992. Musel obnovit všechny budovy a pak začal rozšiřovat zemědělskou půdu. Začal s chovem skotu.

POPIS FARMY PO GENERAČNÍ OBMĚNĚ

Poté, co Erich dokončil magisterské studium, zahájil své působení na farmě. Investoval dotace pro mladé zemědělce do modernizace zemědělských strojů s cílem stát se soběstačným. V současné době má farma 550 hektarů půdy (300 ha je majetkem rodiny, zbytek je pronajatý). Půda je používána na pěstování chmele, olejnin a obilí. Část se také používá jako pastviny pro Limousinský skot a malé stádo koní.

4. Proces generační obměny

Erichův dědeček se narodil v roce 1931, takže je pochopitelné, že po velkém boji o vrácení veškerého rodinného majetku (který dosud nebyl dokončen), začal ztrácet sílu provozovat farmu. Takže celá rodina Vodňanských uskutečnila “rodinné sezení“ a diskutovali o tom, jak pokračovat. Situaci komplikovala skutečnost, že část rodiny žije v Rakousku. Nakonec se Erich rozhodl farmu převzít. I když ho nikdy předtím nenapadlo, že bude provozovat rodinnou farmu, v roce 2010 požádal o grant pro mladé zemědělce a začal být aktivnější na farmě. Celá rodina ho podporovala a hodně mu pomáhala. Proces generační obměny byl poměrně dlouhý, protože Erich se musel všechno naučit od svého dědečka.

Hrozby/Výzvy

Farma je poměrně velká a rozšiřovala se i během procesu generační obměny. Takže celý ten proces byl ještě komplikovanější, než kdyby se jednalo jen o malou specializovanou farmu.

 

Dokonce ještě dnes stále není dokončen proces restituce, takže to bylo nutné vzít v úvahu, i další síly zainteresované do tohoto procesu.

Erich nemá vzdělání v oblasti zemědělství, takže se musel naučit všechno od svého otce a dědečka během procesu generační obměny.

Hlavní školení/schopnosti/kompetence

Erich získal magisterský titul z práv ve Vídni. Později také úspěšně dokončil magisterský titul v oboru ekonomie. Oba obory jsou velmi užitečné pro správu farmy. Ale samozřejmě se musel naučit praktické věci spojené se zemědělstvím, chovem zvířat a rostlinnou výrobou. Měl velkou podporu od svého otce (veterinární lékař) a dědečka (zootechnik) a byl také povinen absolvovat kurz zemědělství, protože to bylo podmínkou pro získání dotace pro mladé zemědělce.

Erich čerpá další praktické poznatky z literatury a také se radí se specializovanými poradci.

 

“Každý si musí stanovit své cíle a to kam chce směřovat, čeho chce dosáhnout. Je velmi důležité věřit sám sobě, stejně jako připustit si chyby. Všechno jde lépe s úsměvem na tváři!”

ERICH VODŇANSKÝ 

5. Okolnosti, schopnosti/kompetence potřebné pro proces generační obměny aS

TOP