ERICH VODŇANSKÝ

1. Uvod

Kmetija družine Vodňanský je locirana na posestvu z večtisočletno zgodovino. Ukvarjajo se s pridelavo hmelja, žitaric in oljčnih semen ter rejo goveda limuzin in konj. Trenutno je njihov največji izziv dokončanje obnove njihovih zgradb, ki jih nameravajo v prihodnosti uporabiti kot turistične B&B namestitve.

2. Profil Promotorja

Ime Erich Vodňanský
Starost 31
Spol Moški
Izobrazba Magisterij
Status Samski
Število otrok (omemba starosti otrok), če je kaj otrok 0

3. Profil kmetije

Naslov Blíževedly 34, Česká Lípa
Površina kmetije v hektarih 550
Datum, od katerega ima družina v lasti kmetijo 1924
Število delavcev na kmetiji (Člani družine) Erich in njegov ded (Polno zaposleni) 0 (Občasni / sezonski delavci)
Število delavcev na kmetiji (Drugi, ki niso člani družine) 4 (Polno zaposleni) 0 (Občasni / sezonski delavci)

OPIS KMETIJE PRED NASLEDSTVOM

Kmetija ima dolgo in pestro zgodovino, ki sega daleč nazaj v leto 1057. Družina Vodňanský jo je kupila leta 1921. 21 let kasneje je bila zasežena s strani Nemcev. Po vojni so jo sicer vrnili družini, vendar so jo leta 1948 nacionalizirali komunisti. Popolnoma zanemarjena in uničena kmetija s 100 hektarji zemlje (vključno s 15 hektarjev hmeljišč) je bila leta 1992 vrnjena dedu Ericha Vodňanskýega. Moral je na novo zgraditi vse stavbe, potem pa je začel širiti področje kmetijskih zemljišč. Začel se je ukvarjati z živinorejo.

OPIS KMETIJE PO NASLEDSTVU

Po zaključku magisterija je Erich Vodňanský zagnal svoje dejavnosti na kmetiji. Subvencije za mlade kmete, ki jih je prejel, je namenil za modernizacijo kmetijske mehanizacije, da bi dosegel samozadostnost. Zdaj obdelujejo 550 hektarjev (300 hektarjev je v njihovi lasti, ostalo je v najemu). Pridelujejo hmelj, repno ogrščico in žitarice. Del zemljišč je namenjen paši goveda limuzin in konjem (pašniki).

4. Proces nasledstva

Erichov ded je bil rojen 1931 in razumljivo je, da je v veliki bitki za vrnitev celotne družinske lastnine (ki še vedno traja), izgubljal energijo in moči, da bi uspešno vodil kmetijo. Družina Vodňanský se je torej zbrala na sestanku in se posvetila vprašanju, kako nadaljevati. Situacija je bila spričo dejstva, da del družine živi v Avstriji, še dodatno zapletena. Na koncu se je Erich odločil za nadaljevanje. Čeprav se prej ne bi nikoli odločil za vodenje družinske kmetije, se je leta 2010 prijavil na projekt za mlade kmete in hkrati s tem začel intenzivneje delovati na kmetiji. Vsa družina ga je podprla in mu izdatno pomagala. Proces nasledstva se je precej zavlekel, saj se je moral Erich vsega naučiti od svojega deda.

Ovire / Izzivi

Kmetija je precej velika in se je širila tudi v času procesov nasledstva, zato je bil proces bolj zapleten, kot če bi imeli le majhno specializirano kmetijo.

Proces denacionalizacije vse do danes še ni bil zaključen, zato je bilo treba v reševanje tega problema vključiti vse sile.

Erich nima izobrazbe na področju agronomije in se je med procesom nasledstva moral vsega naučiti od svojega očeta in deda.

Glavna usposabljanja / veščine / kompetence

Erich je študiral na Dunaju in pridobil magistrski naziv na področju prava. Kasneje je naredil še magisterij iz ekonomije. Obe področji sta zelo uporabni tudi v kontekstu vodenja kmetije. Seveda pa se je moral naučiti praktičnih veščin, povezanih z agronomijo, rejo živali in rastlinsko produkcijo. S strani očeta (veterinarja) in deda (živinorejskega tehnika) je imel veliko podpore, vendarle pa je moral zaključiti tudi tečaj agronomije, sicer se ne bi mogel vključiti v program za pomoč mladim kmetom.

Druge vrste specialnih znanj pridobiva iz literature, za pomoč pa se obrača tudi na posebne svetovalce.

 

Vsak si mora sam postavljati svoje cilje in stremeti k temu, da jih doseže. Pomembno je, da imaš zaupanje vase, in da si sposoben priznati svoje napake. Vse pa gre bolje z nasmeškom na ustih. 

ERICH VODŇANSKÝ 

5. Premisleki, veščine / kompetence v procesu nasledstva ter intervjuji in vprašanja

TOP