FRANCISCO LOPERA

1. Uvod

Francisco je vse svoje življenje delal na kmetiji s svojim očetom in zagotavljal kmetijske storitve tretjim strankam. Po očetovi upokojitvi se je odločil prevzeti posel in uvedel večje spremembe, vključujoč nove investicije in zmanjšanje operativnih stroškov. V družini je bil proces zadovoljiv, vendar bi zaradi slabe izkušnje z birokracijo še enkrat premislil postopek, če bi začel znova.

2. Profil Promotorja

Ime Francisco Lopera
Starost 33
Spol Moški
Izobrazba Poslovno usposabljanje, novi poslovni set-up tečaji, tečaji kmetijske specializacije, degustacija, varnost pri delu.
Status --
Število otrok (omemba starosti otrok), če je kaj otrok 1

3. Profil kmetije

Naslov Higuera de Calatrava
Površina kmetije v hektarih 55 ha
Datum, od katerega ima družina v lasti kmetijo neznano
Število delavcev na kmetiji (Člani družine) Francisco (Polno zaposleni) 1 (Občasni / sezonski delavci)
Število delavcev na kmetiji (Drugi, ki niso člani družine) 1 (Polno zaposleni) 20 (Občasni / sezonski delavci)

OPIS KMETIJE PRED NASLEDSTVOM

Kmetija je bila v lasti družine vsaj od Franciscovega pradeda, preko materine strani. Njegov stari oče je upravljal s kmetijo dokler ni Francescov oče postal del družine in začel voditi posel ter zagotavljati kmetijske pogodbene storitve s kombajni za žita v Andaluziji in Castilli. Stroje so vedno trudili prilagajati časom in oni so bili tisti, ki so vnesli namakalne sisteme za njihove trajne nasade. Za komercializacijo so delali z zadrugami in privatnimi tovarnami.

OPIS KMETIJE PO NASLEDSTVU

Francisco se je odločil, da bo opustil pogodbene storitve s kombajni, saj niso prinašale dohodka. Dandanes je manj pridelave žit in ta aktivnost zahteva velike investicije. Poleg vzdrževanja zemlje, ki je bila obdelovana, je Francesco povečal površino pridelka z najemom nove zemlje. Prav tako se je odločil povečati količino profesionalnih storitev ki jih nudi drugim družinam v okolici. Ker ima več zemlje, mora vsako leto zaposliti več ljudi. Pridelke poskuša pobirati zgodaj, osredotočen je na kvaliteto, čeprav tega trg ne ceni dovolj, vsaj kar se tiče razlike v ceni. Razmišlja o integrirani pridelavi. Zmanjšal je fitosanitarna zdravljenja glede na najboljši čas za premik rastlin ven, kar mu dovoli, da vzdržuje zdravje rastline in zmanjšanje stroškov. Pridobili so nove stroje, kot je boljši traktor, mlin in lopata. Povečal je prodajo privatnim tovarnam in s tem zmanjšal sodelovanje z zadrugami.

4. Proces nasledstva

Že od otroštva je Francesco očetu pomagal na kmetiji in s kombajnom. Sovpadajoč z upokojitvijo in boleznijo njegovega očeta, je Francisco prosil očeta, da bi se samo zaposlil in začel upravljati z družinsko kmetijo. Od takrat ga je oče podpiral v odločitvah in ga vzpodbujal k novim investicijam. Prijavil se je za subvencije za mladega prevzemnika leta 2008, vendar jih je dobil šele leta 2010. Prevzem se je zaključil v letu 2015, kar je vključevalo veliko papirjev za prepis kmetije. Prijavil se je tudi na ukrep PRP – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in količina birokracije je bila ogromna. Če bi lahko vse naredil še enkrat, se ne bi lotil na isti način. Ne bi se prijavil za subvencijo. Misli, da kar pridobiš na eni strani, izgubiš na drugi.

Ovire / Izzivi

Zaradi prekomerne ponudbe za storitev žetve, so se osredotočili na kmetijske storitve le na njihovem področju in opustili kombajn.

Zadruge ustvarjajo težave v ekonomičnem menedžmentu profesionalnih kmetij. Delo z zadrugami vključuje višje stroške, izgubo nadzora nad svojim poslovanjem in manj lastnega upravljanja likvidnosti.

Pretirana birokracija, zakonske omejitve in javni nadzor, ki ovira poklicno dejavnost odvrača številne mlade kmete. Potrebujejo nasvet in delo agrarne organizacije za boljše vodenje.

V primeru prijavljanja za subvencije, se je brez pomoči družine težko usklajati s poslovnim načrtom in ohranjati trajnostno kmetijo. Nakup opreme rajši kot zemlje, ki je zelo draga, spodbuja učinkovitost, ne pa obseg.

Obstajajo omejitve glede tipa pogodbe za najem zemlje, obdelovanje v nekaterih primerih ni dovoljeno, zato je potrebno več prilagodljivosti. Lastniki ne želijo prenesti svojih pravic do subvencij iz SKP.

Glavna usposabljanja / veščine / kompetence

Tudi teoretični tečaji so koristni. Potrebnih je več tečajev, ki pa jih je treba prilagoditi vsakemu posameznemu primeru. Resnična simulacija vašega primera. 

 

Tečaji iz trženja, oblikovanja in prilagoditev izdelka glede na potrebe trga.

 

Poznavanje obdavčitve, podrobnosti o pravnih oblikah, ki vplivajo na poslovanje.

 

Pomen strokovnjaka in strokovnega svetovanja za iskanje priložnosti.

 

"Potrebno je biti informiran pred sprejemanjem odločitev, ne bo vas pritegnila možnost zaslužka. Preučevati morate svoj primer in vedeti čemu ste izpostavljeni ter se zavedati stroškov in davkov vključenih v proces. Podpora družine je potrebna tako v ekonomičnem kot v čustvenem smislu." 

FRANCISCO LOPERA

5. Premisleki, veščine / kompetence v procesu nasledstva ter intervjuji in vprašanja

TOP