JAVIER SANZ PÉREZ

1. Úvod

Javier získal včelí farmu od svých rodičů, kteří tuto aktivitu rozvíjeli od té doby, kdy oni sami byli dětmi. Javier pracoval v jiných odvětvích a od roku 2010 se stará o více než 350 včelích úlů včetně prodeje medu. Javier je příkladem podnikatele, který upřednostnil kvalitní produkt, ale zároveň trvá na ekonomické udržitelnosti včelaření. Javier má do budoucna plány, jejichž součástí je profesionalizace marketingových aktivit.

2. Profil nabyvatele

Jméno Javier Sanz Pérez
Věk 39
Pohlaví M
Vzdělání Odborné vzdělání v administrativě, školení v oboru včelařství.
Rodinný stav ženatý
Počet dětí a jejich věk 6, 2

3. Profil farmy

Adresa Marmolejo
Rozloha farmy v hektarech ---
Datum, od kterého rodina vlastní farmu 1952
Počet pracovníků na farmě (Členové rodiny) Javier (Plný úvazek) 2 (Částečný/sezónní)
Počet pracovníků na farmě (Ostatní - mimo členy rodiny) 0 (Plný úvazek) 7 (Částečný/sezónní)

POPIS FARMY PŘED PROCESEM GENERAČNÍ OBMĚNY

První včelstva koupila babička Javiera, když byl její syn (Javierův otec) ještě dítě. Včelařit začali s 32 včelstvy, v průběhu let se toto číslo rozrostlo na 500 včelstev. Tradiční korkové úly byly nahrazeny modernějšími, které se lépe přizpůsobují legislativním a dalším změnám. Javierova babička prodávala med přímo na farmě v malé prodejně.

POPIS FARMY PO GENERAČNÍ OBMĚNĚ

Po procesu generační obměny Javier snížil počet včelstev na 350. Zavedl změny v oblasti pracovních návyků z technického hlediska a také zavedl inovace ve vedení. Javier se zaměřuje na kvalitní výrobu s použitím ekologických sanitárních opatření, s cílem získat budoucí certifikaci. Pro zajištění lepší kvality medu se Javier snažil snížit sezónní přesuny včelstev. Snaží se také dosáhnout optimálních zdravotních podmínek pro jeho včely, aby se vyhnul snížení produkce a zároveň aby snížil náklady. Snaží se zavést takové postupy při získávání medu, které snižují náročnost na manuální práci, mají vyšší efektivitu a snižují náklady. Zavedl lepší vybavení, pracovní nástroje a mechanismů řízení.

4. Proces generační obměny

Javier již od dětství žil v prostředí včelařství, ale nejprve rozhodl se rozvíjet svůj pracovní život v jiných odvětvích. Avšak v roce 2009 Javier opustil svou tehdejší práci, aby převzal farmu s chovem včel. Jeho otec se tehdy rozhodl odejít do důchodu. Navzdory finanční krizi ve Španělsku a poměrně jisté práci, se Javier rozhodl obnovit platební  nárok na přímé platby a začal řídit zemědělský podnik. Po generační obměně Javier navštěvoval různé kurzy, aby prohloubil své odborné znalosti, i když měl po boku svého otce, který ho podporuje. V současné době je Javier profesionálním včelařem a spolupracuje se svými rodiči, kteří vedou obchod s medem přímo na farmě. Javierova sestra vnímala proces generační obměny jako přirozený a podporuje ho. Spokojenost s procesem generační obměny je velmi vysoká, protože nakonec byl jednodušší, než se očekávalo.

Hrozby/Výzvy

Nasycení trhu představuje riziko z hlediska výroby.

Potřeba neustálého hledání dohod a shody v rodinném prostředí, kdy obě generace současně řídí farmu.

Trhy tlačí na snižování cen, v mnoha případech na úkor kvality, což Vás nutí rozhodnout se, zda se zaměřit na cenu nebo kvalitu..

Existence nového zákona, který zjednodušuje právní rámec pro přímý prodej, je velkou příležitostí, kterou je třeba rozvíjet.

Nedostatek odborníků, potíže při hledání kvalifikované práce.

Administrativní a cenová nejistota znamená, že je důležité mít možnost se obrátit na odbory či jiné organizace.

Hlavní školení/schopnosti/kompetence

Odborné znalosti související s produkcí medu a chovem včel.

Tento sektor je mnohem více rozvinut v jiných zemích, je potřeba rozvíjet nové techniky.

Větší znalosti a dovednosti v oblastech jako je marketing a přímý prodej.

Hledání příležitostí pro diverzifikaci a definování dlouhodobých strategií.

Potřeba mít různé znalosti, zkušenosti z ostatních oborů.ní příležitostí.

 

“Mít možnost dělat vlastní chyby a tím se z nich učit.”

JAVIER SANZ PÉREZ

5. Okolnosti, schopnosti/kompetence potřebné pro proces generační obměny as

TOP