JAVIER SANZ PÉREZ

1. Uvod

Javier je podedoval čebelarsko dejavnost od svojih staršev, to dejavnost so starši razvijali že od otroštva. Javier je delal v drugih sektorjih, od leta 2010 pa upravlja z več kot 350 panji, tako v upravljanju kot tudi pri prodaji in trženju medu. Javier je primer podjetnika, kateremu prednost je pridobivanje kvalitetnega izdelka, ki hkrati zagotavljata gospodarsko vzdržnost čebelnjakov. Javier ima načrte za prihodnost, v katerih namerava dodatno profesionalizirati svoje marketinške aktivnosti.

2. Profil Promotorja

Ime Javier Sanz Pérez
Starost 33
Spol Moški
Izobrazba Poklicno usposabljanje iz administracije in čebelarstvo.
Status Poročen
Število otrok (omemba starosti otrok), če je kaj otrok 6, 2

3. Profil kmetije

Naslov Marmolejo, Španija
Površina kmetije v hektarih 350 panjev
Datum, od katerega ima družina v lasti kmetijo 1952
Število delavcev na kmetiji (Člani družine) Javier (Polno zaposleni) 2 (Občasni / sezonski delavci)
Število delavcev na kmetiji (Drugi, ki niso člani družine) 0 (Polno zaposleni) 7 (Občasni / sezonski delavci)

OPIS KMETIJE PRED NASLEDSTVOM

Prve panje je kupila Javierjeva babica, ko je bil njegov oče še otrok. Dejavnost so začeli z 32 panji, kar pa so skozi leta povečali na 500 panjev. Tradicionalne Andaluzijske panje iz plute so zamenjali z najsodobnejšimi ter se tako vsakič prilagajali zakonodajnim in upravljalskim spremembam. Njegova babica je prodajala med neposredno od doma v njeni majhni trgovini.

OPIS KMETIJE PO NASLEDSTVU

Od nasledstva je Javier zmanjšal število panjev na 350. Uvedel je spremembe v delovnih navadah iz tehničnega vidika ter uvedel inovacije v upravljanju. Javier se osredotoča na kakovostno proizvodnjo ter sledi ekološkim smernicam, v upanju, da v prihodnosti pridobi certifikat. Da bi zagotovil boljšo kakovost medu, je Javier skušal zmanjšati sezonsko selitev. Poskušal je doseči optimalne zdravstvene pogoje za svoj čebelnjak, da bi se izognil nižji kakovosti proizvodnje in zmanjšal stroške. Poskuša sprožiti postopke spravila, ki zmanjšujejo delovne obremenitve, vzpodbujajo večjo učinkovitost in zmanjšajo stroške. Predstavil je izboljšave v opremi, delovnih orodjih in mehanizmih upravljanja.

4. Proces nasledstva

Javier je bil celo otroštvo vpet v čebelarske aktivnosti svojih staršev, vendar se je odločil, da razvije svoje poklicno življenje v drugih sektorjih. Leta 2009 je Javier zapustil svojo službo in prevzel panje, ki jih je njegov oče obdržal po upokojitvi. Kljub finančni krizi v Španiji in njegovi razmeroma varni službi, se je Javier odločil pustiti službo in koristiti sredstva SKP kot mladi prevzemnik kmetije. Od prenosa dalje, je Javier obiskal različne tečaje za poglobitev svojega tehničnega znanja, čeprav ima svojega očeta, ki ga strokovno podpira. Trenutno je Javier profesionalni čebelar, starši pa mu pomagajo v domači trgovini z medom. Njegova sestra je videla proces kot naraven in je podprla prenos posla. Stopnja zadovoljstva s procesom je zelo visoka, saj je potekal lažje kot pričakovano.

Ovire / Izzivi

Zasičenost proizvajalcev, ki predstavlja tveganje v smislu proizvodnje.

Potreba po neprekinjenem iskanju sporazumov in soglasja v družinskem okolju, ko obe generaciji sobivata in upravljata kmetijo.

Kljub povečanju bolezni v čebelarstvu, jih negativni vplivi fitosanitarnih sredstev potisnejo v rabo manj agresivnih sredstev.

Trgi si prizadevajo za znižanje cen, v mnogih primerih na škodo kakovosti, to vas prisili, da se osredotočite na ceno ali kakovost.

Priložnost, ki jo je potrebno razviti je nov zakon, ki predlaga pravni okvir, ki omogoča neposredno prodajo podjetjem.

Pomanjkanje strokovnjakov, težave pri iskanju kvalificirane delovne sile.

Zaradi negotove administracije in cen je pomembno, da imamo zaledje od zveze kmetov in drugih organizacij.

Glavna usposabljanja / veščine / kompetence

Tehnična znanja povezana z pridelavo medu in upravljanjem čebel. Ta sektor je bolj razvit v drugih državah, potrebno je raziskati nove tehnike.

 

 

 

Večja znanja in spretnosti pri trženju in neposredni prodaji. Iskanje priložnosti za diverzifikacijo in opredelitev dolgoročnih strategij.

 

 

 

Potreba po različnih znanjih, izkušnje na drugih področjih.

 

Imejte priložnost, da naredite svoje napake in se iz tega učite 

JAVIER SANZ PÉREZ 

5. Premisleki, veščine / kompetence v procesu nasledstva ter intervjuji in vprašanja

TOP