1. Úvod

Farma bývala velmi malá, chovalo se zde pouze 10 dojnic, a vedl ji otec. Rodina měla šest dcer a dvě z nich, nejstarší Sonia a Mara, začaly společně se svými manžely farmu spravovat. Dojnic je momentálně 150 a organizují se zde didaktické kurzy pro mladé studenty. Ty jsou organizovány v rámci národního programu “Scuola in Fattoria (“Školní farma”), kterého se ročně účastní 1500 dětí a mladých. Mara měla už v mládí snahu farmu vést společně se sestrou Soniou, ačkoliv tato role obvykle připadala mužům.

2. Profil nabyvatele

Jméno Mara Longhin
Věk 48
Pohlaví žena
Vzdělání “Ženský technický institut pro komunitní ředitele” (Female Technical Institute for Community Director)
Rodinný stav vdaná
Počet dětí a jejich věk 18 let

3. Profil farmy

Adresa Via G. D’Annunzio, 3 - Campagna Lupia, Benátky, Itálie
Rozloha farmy v hektarech 40 ha (pronájem s tříletým termínem)
Datum, od kterého rodina vlastní farmu 82 let
Počet pracovníků na farmě (Členové rodiny) 4 (Plný úvazek) 0 (Částečný/sezónní)
Počet pracovníků na farmě (Ostatní - mimo členy rodiny) 0 (Plný úvazek) 1 (Částečný/sezónní)

POPIS FARMY PŘED PROCESEM GENERAČNÍ OBMĚNY

Malá mléčná farma (10 dojnic) a malá vinice (2 hektary) s malým příjmem z farmaření.

POPIS FARMY PO GENERAČNÍ OBMĚNĚ

Modernizace starších budov a výstavba nové stodoly. Poté co zvětšení objemu produkce nepokrylo zvýšené náklady, se činnosti zaměřily na kvalitu a zpracování. 150 dojnic pro produkci velmi kvalitního mléka, 80 % mléka je prodáváno do družstva Cooperiva Granlatte a 20 % je od roku 2006 zpracováváno přímo na farmě - výroba sýra se značkou “Alla Vaccheria”, prodávaného většinou přímo ve faremním obchodě. Od roku 2002 úspěšná “Školní farma”, každoročně s přibližně 1 500 žáky. 40 hektarů pronajatých na 3 roky a využívaných jako pastviny, pro pěstování kukuřice, vojtěšky, pšenice, ječmene a sóji. Na farmě se také vyrábí čerstvá zmrzlina. Vinice byla z finančních a časových důvodů zrušena. Pro výživu rostlin je využíván výhradně hnůj, umělá hnojiva se nepoužívají. Farmu zatím není možné změnit na ekologickou, protože momentálně nejsou finanční zdroje na nákup půdy. Na 3,200 m 2 byly vybudovány nové stáje, sklady sena, přístřešky a dojírny.

4. Proces generační obměny

Generační obměnu iniciovala Mara, která nyní farmu vede. Mara hodně tlačila na otce, aby mohly spolu se Soniou farmu převzít. Vzhledem k tomu, že rodiče neměli žádné syny, nebyly jiné možnosti. Přesto to byla výzva, protože v oblasti farmaří tradičně muži. Nový plán byl pokračovat ve staré farmářské tradici, ale s profesionálnějším zpracováním mléka a zaměřením na vysokou kvalitu a přidanou hodnotu díky lokální produkci. Rozšířením činnosti o zpracování mléka a výrobu sýra se farmářky pokusily přidat výrobkům hodnotu lokálních výrobků. Vzdělávací činnosti na farmě byly výsledkem rozhodnutí o diversifikaci farmy a rozšiřování aktivit a příjmů.

Hrozby/Výzvy

Byrokracie. Ta je první výzvou při založení a vedení farmy. Generační obměna nebyla tak těžká jako snaha o obnovení farmy a hlavně schválení navržených změn (renovace starých pozemků, nové budovy, atd.)

Schválení projektů a prací trvalo déle, než se předpokládalo.

Ekonomický dopad půjček. Úroky byly vyšší, než se předpokládalo.

Vnitřní rodinné diskuze, společné plánování a podílení se na rozhodnutích. Záležitosti, které vycházely ze změn a zapojení jednotlivých členů rodiny se řešily dlouho, stejně jako rozhodování v rámci velké rodiny se šesti dcerami.

Hlavní školení/schopnosti/kompetence

Zcela zásadní pro správné rozhodování o financování projektu je podrobná znalost Plánu rozvoje venkova.

Kurz na řízení farmy je důležitý pro rozhodování, investice a adekvátní využití lidských zdrojů.

Kurz o inovativních trendech, které umožní zajistit udržitelnější a ziskovější farmaření a zároveň informace o zdrojích obnovitelné energie nebo organizaci školní farmy (kurz v rozsahu 84 hodin).

Školení pomáhající s řešením praktických témat, například administrativní záležitosti.ležitostí.

 

“Po roce 1996, kdy začala Mara na farmě pracovat na plný úvazek a kdy zemřela matka, se farma proměnila na profesionální zemědělskou společnost s jasnou misí, vizí, strategií a cíly. Děti navštěvující vždy na několik dní farmu jsou nejdůležitějšími zákazníky, protože svůj pobyt hodnotí a poskytují cennou zpětnou vazbu. Je důležité věnovat pozornost reakcím zákazníků a porozumět jejich očekáváním a potřebám. Je nezbytné dávat pozor na to, aby byly poskytnuty služby, které jsou zapamatovatelné a odlišitelné od ostatních produktů a lokalit. Podle spokojenosti dětí je možné lépe porozumět budoucím požadavkům. Ale hlavní vize farmy je založena na kvalitě produkce, bezpečí a welfare zvířat.”

MARA LONGHIN 

5. Okolnosti, schopnosti/kompetence potřebné pro proces generační obměny as

TOP