MARIA PIRRONE

1. Uvod

Kmetija obsega kmečko kočo, ki je obdana z oljkami. V devetdesetih letih se je kmetija razširila do meje z naravnim parkom Pollino ter potokom Raganello. Takrat so se na kmetiji začeli ukvarjati z agroturizmom kot večnamensko aktivnost v povezavi z eko-turizmom v naravnem parku, z namenom povečanja prihodkov iz prodaje ekstra deviškega oljčnega olja, ki je glavni kmetijski produkt. Maria je prevzela kmetijo od njene mame. Ostali produkti na kmetiji so sir iz pridelave mleka, domač pšeničen kruh, testenine iz durum pšenice in marmelada iz jagodičevja.

2. Profil Promotorja

Ime Maria Pirrone
Starost 39
Spol Ženski
Izobrazba Diploma iz kmetijskih znanost
Status Samska
Število otrok (omemba starosti otrok), če je kaj otrok 0

3. Profil kmetije

Naslov Civita (Cosenza), Calabria, Italija
Površina kmetije v hektarih 23
Datum, od katerega ima družina v lasti kmetijo več kot 100 let
Število delavcev na kmetiji (Člani družine) 2 (Polno zaposleni) 2 (Občasni / sezonski delavci)
Število delavcev na kmetiji (Drugi, ki niso člani družine) 2 (Polno zaposleni) 2 (Občasni / sezonski delavci)

OPIS KMETIJE PRED NASLEDSTVOM

Kmetija se je pretežno ukvarjala na proizvodnji kakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja ter sira iz živinorejske aktivnosti.

OPIS KMETIJE PO NASLEDSTVU

Najpomembnejše spremembe po nasledstvu so naslednje: izboljšanje proizvodnje ekstra deviškega oljčnega olja, izboljšanje dobavne verige mlečnih izdelkov s proizvodnjo tradicionalnih sirov ter pridelava robid. Te spremembe so izboljšale tudi agroturizem, saj so bile zelo zanimive za šole. Oljčno olje, domači sir, testenine, kruh in marmelada so postali ključni, visoko cenjeni produkti na kmetiji. Pridobitev ekološkega certifikata je bil naslednji korak, ki dokazuje, da na kmetiji sledijo viziji pridelave naravne hrane.

4. Proces nasledstva

Maria se je zavedala, da kmetijstvo in nadaljevanje družinske tradicije lahko predstavlja njeno prihodnost. Nekatere inovativne ideje so bile deljene znotraj kmetije, z njeno mamo, ki je bila tudi nosilka kmetijske dejavnosti. Ko je bila Maria pripravljena, da prevzame kmetijo, se je mama odločila, da se upokoji. Nasledstvo je tako potekalo brez stresa.

Ovire / Izzivi

Birokracija, ki je sledila spremembam na kmetiji, je predstavljala največji izziv.

Izziv je predstavljala tudi zakonska ureditev nove opreme in obratov. 

 

 

Zakonska ureditev kmečkega turizma je vzelo nekaj časa

 

 

Preusmeritev v ekološko kmetijstvo je bil zahteven proces. 

Glavna usposabljanja / veščine / kompetence

Kompetenca popolnega razumevanja Programa razvoja podeželja je zelo pomembno. Za kmete bi bilo uporabno, da bi bili bolje obveščeni o posamičnih ukrepih ter da bi prejeli odgovore glede vodenja administracije.

Kompetence poslovnega načrtovanja so zelo uporabne za oddajo projektov in pridobivanje nepovratnih sredstev na regionalni, nacionalni in evropski ravni, ter za pridobivanje bančnih posojil.

Tehnične spretnosti, povezane s kmetijsko proizvodnji in storitvami so zelo pomembne za konkurenčnost in visoko kakovostjo proizvodov.

Razumevanje trajnostnega kmetijstva je pomembno za jasno vizijo in poslanstvo.

 

Jasno je potrebno začrtati svojo pot, vključno z vizijo, ter vsaj delno uresničiti svoje sanje, čeprav se zavedaš, da vsega ne bo moč uresničiti. Po sedmih letih vodenja kmetije, Maria še ni uresničila vsega, kar je načrtovala, vendar še naprej sledi svojim sanjam. Trenutno nastopa tudi kot predsednica državnega združenja mladih kmetov (AGIA), kjer deli svojo izkušnjo in se razvija skupaj z ostalimi kmeti. 

MARIA PIRRONE 

5. Premisleki, veščine / kompetence v procesu nasledstva ter intervjuji in vprašanja

TOP