MARIAOLIVA LOMBARDI

1. Uvod

Kmetija je bila majhna do srednje velika za pridelavo bivoljega mleka, upravljal jo je oče. Mariaoliva se je že zelo zgodaj vključila v upravljanje kmetije, saj je zelo rada dela s temi velikimi črnimi živalmi, ki proizvajajo mleko. Po prevzemu kmetije od očeta v sporazumu z vso družino, je bila stara 19 let. Kmetijo je spreobrnila v ekološko kmetijo, obnovila je hleve in ostale prostore ter proizvodnjo usmerila v naravno pridelavo sira mozzarella. Poleg tega prideluje še seno in koruzo za zagotavljanje krme bivolom.

2. Profil Promotorja

Ime Mariaoliva Lombardi
Starost 26
Spol ženski
Izobrazba Srednja šola
Status Samska
Število otrok (omemba starosti otrok), če je kaj otrok 0

3. Profil kmetije

Naslov Priverno (Latina), Lazio (Italija)
Površina kmetije v hektarih 18 ha
Datum, od katerega ima družina v lasti kmetijo 50 let
Število delavcev na kmetiji (Člani družine) 4 (Polno zaposleni) 0 (Občasni / sezonski delavci)
Število delavcev na kmetiji (Drugi, ki niso člani družine) 0 (Polno zaposleni) 1 (Občasni / sezonski delavci)

OPIS KMETIJE PRED NASLEDSTVOM

Kmetija je bila ekstenzivna, pridelovali so bivolje mleko, ki je tradicionalno za to področje (Agro-Pontino), bivše močvirje, ki je bilo presušeno v letih med 1926 in 1937. Bivole so po presušitvi nadomestile druge vrste govedi, vendar je v zadnjih letih reja bivolov zopet prevladala. Kmetija je bila takrat tradicionalno majhna, vendar obsežna kmetija bivolov.

OPIS KMETIJE PO NASLEDSTVU

Posodobitev prejšnjih stavb, novi hlevi in mehanizacija so bili nujno potrebni za preusmeritev v ekološko kmetijstvo in proizvodnjo krme (koruze in sena) za bivole. Kakovost mleka se stalno spremlja za zagotavljanje čim večjega deleža maščob in visoke kakovosti mleka, ki je posledica mešane prehrane iz paše in ekološko pridobljenih krmil. Mozzarella iz bivoljega mleka je visoko cenjen tradicionalen proizvod področja Agro-Pontino, kot tudi območja Casetra, kjer je bivolja mozarela (Mozzarella di Bufala Campana) registrirana koz zaščitena označba porekla.

4. Proces nasledstva

Prenos kmetije je bila ideja Mariaolive, ki se je zelo zgodaj, pri 18 letih, odločila, da bo prevzela kmetijo in podpisala sporazum z očetom, predhodnikom. Takoj je bilo jasno, da ekološko kmetijstvo in modernizacija kmetije lahko prinesejo spremembe v smislu večje trajnosti ter zagotavljanje boljšega dohodka, ki temelji na proizvodnji bivoljega mleka. Nov načrt kmetije je bil vzporeden s tradicijo kmetije, vendar je bil bolj strokovno usmerjen z vidika pridelave mleka visoke kakovosti in je temeljil na visoki vrednosti kakovostnega mleka za proizvodnjo bivolje mozarele.

Ovire / Izzivi

Birokracija in pomanjkanje informacij s strani prostojnih uradov, je bila največja nevarnost in izziv s katerim so se na kmetiji srečali.

Pridobivanje dovoljenj za obnovo stavb in izgradnjo novih je bilo zahtevno in časovno izdatno.

Osnovni načrti so vzeli kar nekaj časa, tako da je minilo nekaj časa, preden je Mariaoliva postala učinkovita vodja kmetije.

Podpora družine je bila zelo pomembna, ko je prišlo do časovnih zamikov in težav, vključno s finančnimi izzivi.

Glavna usposabljanja / veščine / kompetence

Usposabljanje, ki temelji na poglobljenem znanju Programa razvoja podeželja, je nujno potrebno pri načrtovanju novega projekta na kmetiji.

Usposabljanje iz vodenja kmetije je zelo pomembno za sprejemanje odločitev, investiranje in ustrezne izrabe človeških virov.

Usposabljanje za ekološko proizvodnjo bivoljega mleka je resnično potrebno, saj je na tem področju pomanjkanje specifičnih kompetenc.

Usposabljanje iz področja reševanja praktični problemov, kot so težave z birokracijo za mlade prevzemnike - upravitelje kmetij, je zagotovo pomembno pri reševanju tekočih ovir.

 

”Kadar izhodišče predstavlja tradicionalna dediščina kmetije, kot npr. reja bivolov, je zelo pomembno pridobiti nasvete in znanje predhodnika, hkrati pa je pomembno tudi vključiti lastne kompetence, vizijo in življenjske načrte. Vedno je prostor za izboljšave z uvedbo novih inovativnih idej ter načrtovanjem sprememb za boljšo učinkovitost, konkurenčnost, rentabilnost in trajnost.”

MARIAOLIVA LOMBARDI  

5. Premisleki, veščine / kompetence v procesu nasledstva ter intervjuji in vprašanja

TOP