MARTIN KOSTANJEVAC

1. Úvod

Martin převezme farmu na které nikdy nežil. Vlastníkem farmy byla jeho babička. Poté co zemřela, se rodina rozhodla, že farmu převezme Martin. Stále tam žije jeho dědeček, ale ten je poměrně konzervativní a nelíbí se mu žádné změny. Martin se rozhodl, že provede větší změny a více se bude věnovat farmě až po smrti dědečka, kterému je momentálně 88 let. Martin nechodil na zemědělskou střední školu, ale studoval management venkova a krajiny. Momentálně má nějaké částečné úvazky, ale konstantně se vzdělává v zemědělství a baví ho vše, co je spojeno s farmařením. Farmaření ho velmi zajímá a rád by pracoval v zemědělství - je si jistý, že mu přinese možnost být kreativní, nezávislý i mít důstojné postavení.

2. Profil nabyvatele

Jméno Martin Kostanjevac
Věk 33
Pohlaví M
Vzdělání Když se s rodinou rozhodli, že se stane nabyvatelem, Martin zrovna dokončil střední školu. Po střední škole se tedy rozhodl pokračovat v managementu venkova a krajiny, jehož studium momentálně dokončuje.
Rodinný stav svobodný
Počet dětí a jejich věk 0

3. Profil farmy

Adresa Sedinja vas pri Dvoru 22, 8361 Dvor
Rozloha farmy v hektarech 16 ha
Datum, od kterého rodina vlastní farmu více generací než si kdokoliv z rodiny pamatuje
Počet pracovníků na farmě (Členové rodiny) 1 (Plný úvazek) 0 (Částečný/sezónní)
Počet pracovníků na farmě (Ostatní - mimo členy rodiny) 0

POPIS FARMY PŘED PROCESEM GENERAČNÍ OBMĚNY

Farma leží v "Suhakrajina", blízko města Žužemberk, v jižní části středního Slovinska. Je to typická krasová oblast s měkkou půdou a nedostatkem vody, která se v případě deště rychle vsákne do půdy. Farmy v oblasti jsou obvykle soběstačné, zaměřené na rostlinnou i živočišnou výrobu, vedené staršími majiteli. Mladší populace se většinou stěhuje jinam nebo pracuje v průmyslových městech. Podobné je to s Martinovou farmou. Teď, když žije na farmě pouze jeho dědeček, tak jen zajišťuje soběstačnost v oblasti chovu drůbeže a pěstování zeleniny. Martin vidí rozvoj farmy zejména v pěstování ekologické zeleniny. Ukázalo se, že jeho vztah s dědečkem je příliš napjatý, protože mají o farmě různé představy. Proto se rozhodl, že chce být nejdříve zcela nezávislý a potom se naprosto věnovat farmě.

POPIS FARMY PO GENERAČNÍ OBMĚNĚ

Farma doposud nečelila žádným zásadním změnám. Martin je již oficiálním nabyvatelem, ale kvůli konfliktům s dědečkem opustil myšlenku věnovat se výhradně farmě, dokud tam dědeček bydlí. Hlavní výzvu vidí v transformaci farmy na ekologické pěstování zeleniny. Ví, že to bude stát hodně úsilí a dovedností, ale věří, že to dokáže. Je optimistický zejména proto, že vidí, jak mnoho farmářů touto změnou v posledních letech prošlo. Tento typ transformace je možný podpořit také z dotačních programů pro rozvoj venkova.

4. Proces generační obměny

Martinův případ je specifický, protože přebírá farmu po své babičce, přičemž na ní nikdy nežil ani nepracoval. Ale když se stal nabyvatelem, farma se stala jeho životní a obchodní šancí. Začal s aktivitami na farmě hned jak ji převzal, ale kvůli rozdílným pohledům na vývoj farmy musel čelit opozici ze strany dědečka. Když si uvědomil, že komunikace a konflikty nejsou produktivní, rozhodl se odložit větší zapojení na farmě až do doby, kdy bude moci dělat vlastní nezávislá rozhodnutí.

Hrozby/Výzvy

V současnosti to vypadá, že Martin považuje problémy za dočasné, a je z farmy pořád nadšený. Aktuálně pracuje příležitostně mimo farmu. Tvrdí, že není žádná šance, aby se změnil jeho pohled na farmaření.

V tomto případě existuje velká generační mezera mezi Martinem a jeho dědečkem.

Martin je ambiciózní a více obchodně orientovaný. Dědeček je spokojený se současným stavem farmy.

Martin pochází z městského prostředí a jeho dědeček strávil celý život v zemědělské oblasti, takže roli hrají i určité kulturní rozdíly.

Hlavní školení/schopnosti/kompetence

U Martina jsou klíčové jeho osobnostní charakteristiky. Je vyspělý, vzdělaný, a to nejen v oblasti zemědělstí.

Martin věděl, že proces generační obměny není jednoduchý, a byl připraven na komunikaci a přizpůsobení se, ale byl překvapen, že to v jeho případě nepřináší výsledky.

Je trpělivý, odhodlaný a sebevědomý.

V životě dělal hodně věcí, má různé dovednosti a vědomosti, které mu pomáhají.

 

"Martin, i přes současný stav a neshody s postupitelem, je optimistický a odhodlaný realizovat svou vizi rozvoje farmy - až na to bude vhodný čas. Říká, že je občas nezbytné přizpůsobit plány, a že není potřeba plýtvat energií na nikam nevedoucí konflikt. Věří, že člověk je schopný realizovat svou vizi a cíle, a že cesta by měla být vybrána s ohledem na okolnosti." 

MARTIN KOSTANJEVAC

5. Okolnosti, schopnosti/kompetence potřebné pro proces generační obměny as

TOP