1. Úvod

Matejova farma je (na slovinské podmínky) větší farmou, s velkým podílem rovinatého povrchu. Leží mezi Kranj a Ljubljanou. Je blízko velkých měst, což zajišťuje jednoduchý přístup a rostoucí význam lokálního zásobování potravinami. Zvyšuje se počet informovaných zákazníků, kteří chtějí znát zdroj jídla, které jedí a kupují. Tyto factory v posledních letech určovaly a podporovaly rozvoj farmy. V pravidlech dotačních programů jsou také preferovány ekologické a lokálně orientované farmy. Pro stálý růst a rozvoj farmy je také důležité, že se rodina rozhodla pro generační obměnu poměrně brzy.

2. Profil nabyvatele

Jméno Matej Konc
Věk 36
Pohlaví M
Vzdělání Dokončil technickou střední školu zaměřenou na elektrické inženýrství. Po střední škole studoval management venkova krajiny. Také se účastní kurzů a programů organizovaných Zemědělskou poradenskou službou.
Rodinný stav svobodný
Počet dětí a jejich věk 0

3. Profil farmy

Adresa Čirče 25, 4000 Kranj;
Rozloha farmy v hektarech 41 ha
Datum, od kterého rodina vlastní farmu více generací - nejisté
Počet pracovníků na farmě (Členové rodiny) 3 (Plný úvazek) 0 (Částečný/sezónní)
Počet pracovníků na farmě (Ostatní - mimo členy rodiny) 0

POPIS FARMY PŘED PROCESEM GENERAČNÍ OBMĚNY

Matejova farma konstantně roste a vyvíjí se od generace ke generaci bez zásadních otřesů. Růst a rozvoj je určen trhem, potřebami a požadavky spotřebitelů. Porozumění a dosažení potřeb spotřebitelů bylo vždy hlavním cílem farmy. Farma se zaměřuje na ekologické zemědělství, a to naprodukci a zpracování mléka a rostlinnou výrobu, hlavně pěstování obilnin, brambor a zeleniny. Farma se ale liší od jiných farem, zejména protože nabyvatel umí ve správnou chvíli vypozorovat potřeby zákazníků a trhu. Farma je také velmi stabilní, díky včasné dohodě o generační obměně mezi členy rodiny.

POPIS FARMY PO GENERAČNÍ OBMĚNĚ

Farma po generační obměně nezměnila nijak zásadně svoje zaměření, nezvýšila investice ani nezměnila obchodní model. Vždy se soustředila na rozvoj, investice a dostání potřeb spotřebitelů a trhu, takže nebylo třeba měnit obchodní priority. Ale včasný souhlas ohledně generační obměny mezi členy rodiny rozhodně přispěl k efektivnějšímu rozhodování, aby se mohla rodina soustředit na řízení farmy.

4. Proces generační obměny

Matejův dědeček vlastnil famu dlouho, Matejovi rodiče ji vlastnili pouze několik let. Matej má dvě sestry, ale obě jsou mladší, studují a nevidí svou budoucnost na farmě. Matej vždy věděl, že bude muset farmu převzít a o generační obměně tedy nikdy neexistovaly pochyby, přestože studoval něco jiného a nějakou dobu pracoval jako elektrikář. Momentálně pracuje na farmě na plný úvazek a pracují tam i jeho rodiče. Organizují svou práci tak, že nepotřebují žádnou další pomoc. Mohli by říci, že proces generační obměny proběhl dobře a bez větších problémů.

Hrozby/Výzvy

Možná by větší výzvou mohlo být, kdyby si Matej chtěl ponechat svou předchozí práci a dal jí přednost před farmou. Ale to se nestalo, ani o této možnosti nepřemýšlel, protože od malička věděl, že farmu převezme.

Nikdy neměl problém se svými sestrami ohledně generačního procesu, protože obě chtěly ve svých pracovních životech dělat úplně jiné věci. 

Hlavní školení/schopnosti/kompetence

Matej zdůrazňuje, že řízení farmy není pouze o zvládnutí určitých dovedností. Zná mnoho lidí, kteří pracují velmi tvrdě, pokud mají dobré vedení, ale sami o sobě nedokážou farmu řídit.

Řízení farmy vyžaduje velkou vnitřní disciplínu, motivaci a pracovní etiku. Tyto dovednosti není možné naučit pouze skrze formální vzdělávání.

Je vhodné, abyste čelili mnoha výzvám, které musíte zvládnout sami. Věří, že se to naučil jak ve škole, tak ve své předchozí práci.

 

"Je důležité vědět, co znamená vlastnit velkou farmu. Jste nezávislí a autonomní, ale musíte se také ujistit, že je práce udělaná včas a velmi kvalitně." "Neexistují rychlá řešení a výsledky. Neexistuje finanční kontinuita, občas je to lepší a občas horší, hodně záleží i na externích podmínkách. Ale chamtivost a očekávání rychlých a snadných peněz nejsou nikdy dobré. "

MATEJ KONC 

5. Okolnosti, schopnosti/kompetence potřebné pro proces generační obměny as

TOP