1. Úvod

Pavel Srna je soukromý zemědelec, který spravuje farmu společně se svou matkou. Hlavními činnosti farmy jsou rostlinná výroba a výkrm býků. Část statku slouží jako sad. V blízké budoucnosti plánují nabízet novou aktivitu na statku, a to ubytování na farmě.

2. Profil nabyvatele

Jméno Pavel Srna
Věk 50
Pohlaví Muž
Vzdělání Magisterské
Rodinný stav rozvedený (má partnerku)
Počet dětí a jejich věk 9

3. Profil farmy

Adresa Mirošov, Žďár nad Sázavou
Rozloha farmy v hektarech 170 ha
Datum, od kterého rodina vlastní farmu od roku 1550 do roku 1952 (v tomto roce byla farma odebrána dědečkovi a babičce), poté byla farma navrácena rodině po restitucích v roce 1993.
Počet pracovníků na farmě (Členové rodiny) Pavel Srna (Plný úvazek) jeho matka (je ji 82 let) (Částečný/sezónní)
Počet pracovníků na farmě (Ostatní - mimo členy rodiny) 0

POPIS FARMY PŘED PROCESEM GENERAČNÍ OBMĚNY

Pavel Srna pracoval v době restituce farmy v Brně. Měl zájem o řízení farmy, takže každý víkend přijížděl pracovat na navrácenou farmu. Jeho matka a její sestra (jeho teta) chtěly farmu nechat v takovém stavu v jakém byla (udržet si zaměstnance, kteří již byli v té době příliš staří a nespolehliví) a chtěly i nadále hospodařit bez velkých ztrát a bez velkého zisku. Farma byla zaměřená na chov mléčného skotu.

POPIS FARMY PO GENERAČNÍ OBMĚNĚ

Změna pracovníků (za mladší zaměstnance) a jasný koncept/vize farmy. Na farmě byl ukončen chov dojnic. V roce 2011 byl vypracován projekt na vybudování skladovací haly pro sklizeň, ale kvůli nepříznivým vztahům s bratrancem, začali Srnovi budovat novou halu teprve nedávno. V loňském roce Pavel získal grant na stavbu pro výkrm býků, ale následně zjistil, že je příliš drahé stavbu realizovat v rámci dotačního programu. Tento rok bude žádat o nový projekt prostřednictvím Programu rozvoje venkova. Brzy bude dostavěno ubytování pro turisty. V budoucnu by chtěl mít pastviny (cca 30 ha půdy) pro pastvu základního stáda matek na odchov vlastních telat. V příštím roce chce požádat o dotaci na pilu.

4. Proces generační obměny

Pavel začal sám řídit farmu v roce 2002. V té době obdržel podíl na farmě od své matky a od tety, aby mohl řídit farmu oficiálně. Krátce poté jeho teta (která se starala o administrativu) zemřela a zanechala plnou třetinu farmy jemu. Jeho bratranec dostal další třetinový podíl a jeho matka získala zbývající třetinu. Jeho bratranec nebyl činný na farmě a po smrti tety chtěl v roce 2011 opustit farmu. Po dvou letech přípravy na převod farmy ale změnil názor a chtěl pokračovat v zemědělské činnosti. Diskuse s bratrancem nebyly jednoduché a působily mnoho problémů. Bratranec nakonec dostal část polí a lesů a podařilo se dořešit všechny administrativní záležitosti kolem restitucí a generační obměny. Nyní vlastní Pavel a jeho matka a každý polovinu farmy.

Hrozby/Výzvy

V případě rodiny Srnových působily značné komplikace vztahy v rodině – s bratrancem, který v průběhu vlastnické změny měnil názor, zda v hospodaření pokračovat, či ne.

Hlavní školení/schopnosti/kompetence

Žádné specifické dovednosti nebo školení pro proces generační obměny nebyly získány. Na začátku práce na plný úvazek na farmě (v roce 2002) začal Pavel navštěvovat kurzy k zemědělství. Později v roce 2005 Pavel i jeho tehdejší manželka začali studovat zemědělskou univerzitu v Brně, aby si zemědělské vzdělání doplnili. Pavel však uvedl, že studium bylo více o sociálních kontaktech a jen částečně o vzdělání, protože ty nejdůležitější praktické věci týkající se zemědělství už znal.

Důležité ale byly konzultace a diskuse s kolegy.

Pro řešení otázek kolem daní a účetnictví při převodu farmy byl najat konzultant.

 

"Pavel by nyní měl více odvahy, například vzít si větší úvěr na investice, aby mohl farmu budovat rychleji. Do farmy byly investovány vlastní úspory, dnes by farmář byl ochoten více riskovat, aby se věci hýbaly rychleji. Kdyby věděl, co se bude dít s jeho bratrancem, na začátku by si ujasnil, jak bude farma rozdělena mezi členy rodiny (kdo bude co vlastnit). Je důležité určit podmínky pro generační obměnu na začátku a předejít tak budoucím problémům. Chcete-li mít dobré vztahy v rodině, mějte více dětí a velkou rodinu."

PAVEL SRNA

5. Okolnosti, schopnosti/kompetence potřebné pro proces generační obměny as

TOP