1. Úvod

Tři sta let starý statek rodiny Kunclovy se nachází ve středním Povltaví. Sto hektarů travních porostů v místní zemědělské oblasti je používáno pro chov skotu v ekologickém režimu. Zpracování a prodej masa probíhá přímo na farmě. Mezi další aktivity farmy patří chov koní, agroturistika (pronájem dvou apartmánů), pořádání letních táborů pro děti, provoz uměleckého kovářství, malé vodní elektrátny s pilou a salon pro psy. Na farmě jsou také pravidelně pořádány tradiční venkovské slavnosti pro rodiny s dětmi. Farma v roce 2015 vyhrála soutěž o Farmu roku.

2. Profil nabyvatele

Jméno Petr Kuncl
Věk 32
Pohlaví M
Vzdělání středoškolské
Rodinný stav ženatý
Počet dětí a jejich věk 2: 1,5; 3,5

3. Profil farmy

Adresa Brzina 7, Svatý Jan u Sedlčan, Příbram
Rozloha farmy v hektarech 100 ha
Datum, od kterého rodina vlastní farmu druhá polovina 18. století
Počet pracovníků na farmě (Členové rodiny) Petr, jeho manželka, otec, matka (Plný úvazek) jeho sestra a její manžel (Částečný/sezónní)
Počet pracovníků na farmě (Ostatní - mimo členy rodiny) 0

POPIS FARMY PŘED PROCESEM GENERAČNÍ OBMĚNY

Farma byla řízena Petrovým otcem Vladimírem a jeho matkou. Hospodařit začali na 22 ha restituované půdy. Od počátku věděli, že se nechtějí věnovat intenzívní zemědělské výrobě a snažili se proto o co největší diverzifikaci aktivit. Zaměřili se tedy na chov masného skotu a koní a agroturistiku a postupně rozšířili plochu na 45 ha půdy. Protože Petr byl zapojený do farmaření od dětství, rodina byla schopná využít po sobě dva dotační zemědělské programy: program “Mladí/začínající zemědělci” a program “Předčasné ukončení zemědělské činnosti“.

POPIS FARMY PO GENERAČNÍ OBMĚNĚ

Dva dotační programy pomohly Kunclovým zvětšit velikost farmy z 45 na 100 ha. Nahradili starší stroje, postavili nové budovy jako zimovišťě, hnojiště, pastevní areál, zvýšili počet zvířat a začali s přímým prodejem masa. Ačkoli hlavní práce na farmě nyní provádí Petr a jeho manželka Lucie, jeho rodiče se stále aktivně podílejí na chodu farmy, stejně jako sestra Petra a její manžel. Spokojenost celé rodiny po generační obměně se zvýšila, protože bylo provedeno mnoho vylepšení a rozšířily se aktivity farmy. Nicméně, velký podíl na spokojenosti má zájem mladé generace o zemědělství. Neustále se hledají nové příležitosti pro zvětšení farmy. Aktuálně Kunclovi například plánují otevření vlastní restaurace.

4. Proces generační obměny

Rodiče Petra Kuncla převzali mlýn a farmu v letech 1986 - 1991. Petr Kuncl se narodil v roce 1983, tudíž (jak je běžné) byl zapojen do aktivit na farmě již od dětství. Protože Petr vystudoval hotelový management a řemeslné kovářství, musel si před převzetím farmy udělat základní odborný kurz zemědělských činností. Proces generační obměny byl zahájen z velké části díky dvěma dotačním programům. Prvním programem byla podpora pro mladé začínající zemědělce, prostředky z něj byly použity na nákup nových strojů. Druhý program - Předčasné ukončení zemědělské činnosti, který se v té době poskytoval starším zemědělcům prostředky k udržení jejich příjmů i v důchodu, využil otec. Věk postupitele a nabyvatele byly předpokladem pro uznatelnost v obou programech.

Hrozby/Výzvy

Dobré načasování - pokud existují nějaké dotace / programy, které by mohly podpořit proces generační obměny, neměli byste váhat s jejich využitím. Bohužel program “Předčasné ukončení zemědělské činnosti” byl zrušen pár let poté, co byl využit rodinou Kunclových.

 

 

Všechny otázky nebo případné potíže by měly být prodiskutovány před začátkem procesu generační obměny, jinak to může v budoucnu způsobit komplikace a nedorozumění kvůli malým detailům.

 

 

Každý, kdo prochází tímto procesem by měl mít jasnou představu o tom, co chce dělat až proběhne proces generační obměny.

Hlavní školení/schopnosti/kompetence

Petr studoval hotelový management a umělecké kovářství. Obě specializace využívá i na farmě, kde funguje agroturistika, bourárna masa a plánuje se restaurace a kde také Petr provozuje kovárnu.

 

 

Aby se mohl stát zemědělským podnikatelem, musel si doplnit kurz zemědělských činností – bez tohoto minimálního vzdělání nelze např. pobírat dotace.

 

 

Převážnou většinu praktických znalostí načerpal od svého otce, protože na farmě pracoval již od dětství a přál si jednoho dne hospodářství po otci převzít.

 

Je těžké něco radit jiným zemědělcům, protože každá situace je velmi individuální. Záleží na vztazích v rámci rodiny a ochotě staršího farmáře předat farmu mladší generaci, stejně tak na ochotě mladého zemědělce, aby převzal zodpovědnost a pokračoval nebo rozšířil činnost farmy. Je velká škoda, že v současné době starší zemědělci nemohou používat program “Předčasné ukončení zemědělské činnosti”. Je také důležité, abyste před zahájením procesu generační obměny prodiskutovali všechna kontroverzní témata / otázky (například vlastnictví jednotlivých částí farmy, odpovědnosti, jakou práci bude kdo dělat a kdo se o co postará), aby každý věděl, jak bude fungovat farma v budoucnu.

PETR KUNCL

TOP