PETR KUNCL

1. Uvod

Tristo let stara kmetija družine Kuncl se nahaja v osrednjem delu območja Vltave. 100 hektarjev travnikov v obrobnih kmetijskih področjih je namenjenih ekološki živinoreji. Predelava mesa in prodaja se izvajata na sami kmetiji. Med drugimi dejavnostmi so še reja konj, psov, organizacija poletnih taborov za otroke in ponudba namestitev (dva apartmaja). Na kmetiji prirejajo tudi tradicionalni kmečki festivali.

2. Profil Promotorja

Ime Petr Kuncl
Starost 32
Spol Moški
Izobrazba Srednja šola
Status Poročen
Število otrok (omemba starosti otrok), če je kaj otrok 1,5; 3,5

3. Profil kmetije

Naslov Brzina 7, Svatý Jan u Sedlčan, Příbram
Površina kmetije v hektarih 100
Datum, od katerega ima družina v lasti kmetijo 2. polovica 18. stoletja
Število delavcev na kmetiji (Člani družine) on, soproga, oče, mama (9520) (Polno zaposleni) njegova sestra in njen mož (Občasni / sezonski delavci)
Število delavcev na kmetiji (Drugi, ki niso člani družine) 0 (Polno zaposleni) 0 (Občasni / sezonski delavci)

OPIS KMETIJE PRED NASLEDSTVOM

Kmetijo sta vodila njegova starša, Vladimir Kuncl in njegova žena. Začela sta s kmetovanjem na 22 hektarjih in kasneje kmetijo razširila na 45 hektarjev zemlje. Ker je bil Petr Kuncl vključen v kmetovanje od svojega otroštva, so lahko uporabili dva programa za podporo pri procesih nasledstva: “Shema mladih prevzemnikov kmetij” in “Shema za zgodnje upokojevanje kmetov”.

OPIS KMETIJE PO NASLEDSTVU

Dva programa za pomoč sta jima pomagala razširiti kmetijo iz 45 na 100 hektarjev. Zamenjala sta staro mehanizacijo, postavila nove zgradbe, vzpostavila področja zimovališč, gnojišče in pašnike ter pripravila potaknjence. Povečala sta tudi število glav živine in začela usmerjati prodajo. Čeprav glavnino dela opravita Petr Kuncl in njegova žena Lucie, sta v vodenje kmetije še vedno aktivno vključena tudi Petrov oče Vladimir in njegova žena pa tudi Petrova sestra in njen mož. Spričo številnih izboljšav in novih dejavnosti kmetije je po nasledstvu vsa družina veliko bolj zadovoljna. To gre pripisati tudi navdušenju nad kmetovanjem, ki ga izžareva mlada družina Kunclovih, ki stalno išče nove priložnosti za povečanje kmetije. Tako na primer načrtujejo odprtje nove restavracije.

4. Proces nasledstva

Njegovi starši so prevzeli mlin in kmetijo med leti 1986 in 1991. Petr Kuncl se je rodil leta 1983 in je, kot je to v navadi, vpet v delo na kmetiji od svojega otroštva. Da bi lahko prevzel kmetijo, se je šolal ter pridobil ustrezne veščine in klasifikacije v okviru programov srednje kmetijske šole. Izobraževal se je tudi na področju hotelirstva in kovaške rokodelske umetnosti. Nasledstvo se je odvijalo tudi pod okriljem programov za pomoč: “Mladi prevzemniki kmetij” (nabava nove mehanizacije) in “Zgodnje upokojevanje kmetov” (sredstva za upokojene kmete). Starost naslednika in prednika je treba upoštevati kot predpogoj za primernost postopka v obeh programih.

Ovire / Izzivi

Če so na voljo kakršnikoli programi finančnih subvencij, se jih splača izkoristiti. Na žalost pa je bil program “Zgodnje upokojevanje kmetov” ukinjen nekaj let po tem, ko se je vanj vključila ta družina. 

Vsa vprašanja in problemi znotraj družine se morajo razčistiti pred začetkom procesa nasledstva, sicer lahko pride do nesporazumov in komplikacij zaradi vsake malenkosti.

 

 

Vsi člani družine morajo imeti jasno predstavo o tem, kaj želijo početi po nasledstvu.

Glavna usposabljanja / veščine / kompetence

Pomembno je znanje s področja agronomije in posameznih specialnih področij, ki se jim želi kmetovalec še posebej posvetiti. On je svoje znanje pridobival prek udeležb na seminarjih, kot rečeno pa se je izobraževal tudi na področju kovaške umetnosti. Večino stvari pa se je vendarle naučil od svojega očeta.

Glavnine potrebnih veščin in znanja se je priučil ob delu z njim in z družino. To je počel od svojega otroštva, ker je že kmalu spoznal, da želi kmetijo prevzeti.

Potreboval ni nobenega drugega usposabljanja.

 

Težko je svetovati drugim kmetom, ker je vsaka situacija individualno pogojena. Vse je odvisno od odnosov znotraj družine in od volje starejše generacije, da kmetijo preda mlajšim. Hkrati s tem pa je pomembna tudi volja mladih kmetov, da prevzamejo odgovornost, nadaljujejo z dejavnostmi kmetije in jih po možnosti tudi širijo. Res je škoda, da se starejši kmetje zdaj ne morejo več vključevati v program “Zgodnje upokojevanje kmetov”. Nujno je tudi to, da se kmetje še pred izvedbo nasledstva dogovorijo o vseh morebitnih spornih vprašanjih, kot npr. kdo bo imel kaj v lasti, kaj bo kdo delal in kdo bo za kaj skrbel, tako da bo vsem jasno, kako naj bi v prihodnosti stvari na kmetiji potekale.

PETR KUNCL 

TOP