STEFANO FRANCIA

1. Úvod

Az. Agr Francia Stefano je farma o rozloze 37 ha zaměřená na pěstování ovoce (jablka, hrušky), pěstování zeleniny (hlavní sezónní druhy) a jednoleté plodiny. Nabyvatel Stefano Francia farmu řídí, přispěl k jejímu rozšíření z 6 na 37 hektarů. V důsledku toho bylo nutné zakoupit více specializovaných zemědělských strojů a vybavení. Dalším odvětvím vznikajícím na farmě je produkce semen řepy pro průmyslovou kultivaci ve spolupráci s družstvem CAC (Cooperativa agricola cesenate). Když Stefano dovršil 18 let věku, začal spolupracovat se svým otcem, mezi 21. a 23. rokem pak farmu postupně převzal. Je také viceprezidentem farmářské asociace v Ravenně a prezidentem “Condifesa“ – konsorcia pojišťoven, které ručí za úrodu v hodnotě 260 mil. eur.

2. Profil nabyvatele

Jméno Stefano Francia
Věk 27
Pohlaví muž
Vzdělání střední škola
Rodinný stav svobodný
Počet dětí a jejich věk 0

3. Profil farmy

Adresa Via Budria 9, Ducenta (Ravenna), Emilia-Romagna (Itálie)
Rozloha farmy v hektarech 37 ha
Datum, od kterého rodina vlastní farmu 12 let
Počet pracovníků na farmě (Členové rodiny) 2 (Plný úvazek) 0 (Částečný/sezónní)
Počet pracovníků na farmě (Ostatní - mimo členy rodiny) 0 (Plný úvazek) 4 (Částečný/sezónní)

POPIS FARMY PŘED PROCESEM GENERAČNÍ OBMĚNY

Postupitel (otec) vlastnil farmu od začátku nového tisíciletí. Malá šestihektarová farma byla v počátcích zaměřena na pěstování zeleniny. Poté se Stefano a jeho otec rozhodli rozšířit farmu na 37 hektarů. Po první půjčce pro mladé farmáře byl Stefano zapojen hlavně do obchodního plánování, aby se zvýšily výdělky farmy. Diverzifikace zaměřená na všechny typy sezónní zeleniny, pěstování ovoce, konkrétně jablek a hrušek, a jednoletých plodin, byla dobrým krokem k úspěšnému farmaření. Důležitá byla také specializace na osiva řepy pro průmyslovou produkci.

POPIS FARMY PO GENERAČNÍ OBMĚNĚ

Po generační obměně a souvisejícím zvětšení ploch, byla farma více modernizována - nákupem nových zemědělských strojů a vybavení, včetně moderního systému závlah. Produkce kvalitní zeleniny a ovoce je klíčovým zaměřením a misí podniku. Nabyvatel začal s modernizací farmy.

4. Proces generační obměny

Myšlenka generační obměny vzešla od nabyvatele když mu bylo 21 let a byla realizována během dvou let po dohodě s otcem, který na farmě stále pomáhá. Jako mladý farmář se mohl nabyvatel pustit do obchodního plánu založeného na produkci ovoce, zeleniny a některých jednoletých plodin. Otec už od začátku souhlasil s předáním práce synovi a podporoval jeho obchodní plán.

Hrozby/Výzvy

Neexistovala žádná specifická hrozba, protože otec - postupitel generační výměnu odsouhlasil a také se s nabyvatelem shodli na změně zaměření farmy. Hlavní výzvou bylo rozšíření farmy a modernizace techniky založené na specializovaných zemědělských strojích a související investice.

Strategickou volbou byla dobrá diverzifikace produktů farmy, stejně jako její uvedení do praxe a vylepšení obrazu farmy, i když hrozba mohla být reprezentována vysokými investicemi s odpovídajícími splátkami.

Následujícím krokem bylo zajištění odbytu pro větší produkci založenou na kvalitě a udržitelnosti.

Produkce semen jako poslední přidaná aktivita vyžaduje vysokou specializaci a schopnosti, protože odběratel klade na osiva vysoké požadavky.

Hlavní školení/schopnosti/kompetence

Podrobná znalost opatření výhodných pro mladé farmáře, první půjčka a vylepšení obchodního plánu farmy také s podporou a školením poskytovaným asociací farmářů.

 

Dovednost obchodního plánování od návrhu projektu až po vedení moderní dobře vybavené farmy s vyrovnaným chodem.

 

Podrobná znalost pěstování zeleniny s velkým počtem druhů v závislosti na sezónních cyklech a pěstování ovoce založeného na jablkách a hruškách.

 

”Myslet a jednat ve velkém a být schopný se pro dosažení nejlepších výsledků spojit s kolegy.”

STEFANO FRANCIA

5. Okolnosti, schopnosti/kompetence potřebné pro proces generační obměny as

TOP