TEREZIE DAŇKOVÁ

1. Úvod

Farma v Hoslovicích se stala součástí rodinné tradice v roce 1994, kdy se otec Terezie Daňkové rozhodl vzít si velkou půjčku a začít farmařit. Na začátku se zaměřili na chov masného skotu , protože podmínky v této oblasti nejsou zrovna ty nepříznivější pro zemědělství (poloha 600 - 800 metrů nad mořem). V současné době nabízejí na farmě v Hoslovicích různé aktivity, jako je ubytování ve stylovém penzionu, hospodu, jízdy na koni a vzdělávací aktivity pro studenty. Navíc prodávají přímo na farmě maso z vlastního chovu.

2. Profil nabyvatele

Jméno Terezie Daňková
Věk 42
Pohlaví žena
Vzdělání středoškolské
Rodinný stav rozvedená
Počet dětí a jejich věk 16; 8

3. Profil farmy

Adresa Hoslovice
Rozloha farmy v hektarech 280 ha
Datum, od kterého rodina vlastní farmu 1994
Počet pracovníků na farmě (Členové rodiny) Terezie (Plný úvazek) její otec (Částečný/sezónní)
Počet pracovníků na farmě (Ostatní - mimo členy rodiny) 5 (Plný úvazek) 0 (Částečný/sezónní)

POPIS FARMY PŘED PROCESEM GENERAČNÍ OBMĚNY

Farma byla před procesem generační obměny řízena otcem Terezie. Když její otec začínal hospodařit, věnoval se chovu skotu, protože farma se nachází ve vysoké nadmořské výšce (asi 600 - 800 metrů nad mořem). Rodina si vzala velkou půjčku na koupi farmy, takže po dobu asi deseti let chovala pouze masný skot. Ačkoli Terezie pracovala v Praze na různých pozicích (většinou spojených se zemědělstvím) jako současná nabyvatelka získala mnoho zkušeností s řízením a organizováním věcí, které v budoucnu využila, když převzala zemědělský podnik. Terezie trávila většinu svých víkendů u otce na farmě a pomáhala mu a to vše jí pomohlo se připravit na proces generační obměny, i když to trvalo dlouhou dobu.

POPIS FARMY PO GENERAČNÍ OBMĚNĚ

Když Terezie převzala farmu a začala být manažerkou, rozhodla se postavit penzion a hospodu, aby agroturistika přilákala lidi do této venkovské oblasti. Protože ona sama se věnuje jezdectví, koupila několik koní i na farmu, a ti slouží v rámci agroturistiky k výuce jízdy na koni. Terezie také organizuje akce s koňmi a připravuje další vzdělávací aktivity na farmě. Kromě toho začala rodina prodávat vlastní masné výrobky přímo na farmě (o to se stará otec Terezie)..

4. Proces generační obměny

Terezie oficiálně získala farmu, když dosáhla 40ti let. Nicméně, od 35 let byla Terezie plně zapojena do řízení podniku a učila se vše, co potřebovala vědět od svého otce. V jejich případě je generační obměna celoživotní proces. Když bylo nabyvatelce 20, poprvé diskutovali s otcem o budoucnosti statku. Tento rozhovor zahrnoval také otázku, kdo bude vlastnit farmu a kdo za ni bude mít odpovědnost. Její dvě sestry působily na farmě, ale ani jedna nechtěla převzít plnou odpovědnost za řízení farmy. Jak Terezie získávala více zkušeností během své práce v Praze, získala také odvahu převzít plnou zodpovědnost za farmu. Terezie postupně vše převzala, ale vždycky jí pomáhal její otec, s nímž dodnes diskutuje určité záležitosti a jehož stále respektuje.

Hrozby/Výzvy

Situace na trhu s půdou (ceny pozemků) se změnila, bylo velmi obtížné koupit více půdy kvůli vysokým cenám.

V jejím případě nebyly žádné problémy s postupitelem - otcem, vždy spolu diskutovali o všem a v podstatě to stále dělají.

Problémy mohou nastat, pokud člověk nemá stabilního partnera, který by dělal složitější práci a řízení farmy. Všichni se jí neustále ptají: „Kde je tvůj manžel?“ Terezie musí zvládnout vše zvládnout sama.

Hlavní školení/schopnosti/kompetence

Terezie získala středoškolské zemědělské vzdělání a navíc studovala 3 semestry na univerzitě (ekonomie), ale vzhledem k nedostatku času nikdy toto studium nedokončila.

 

Absolvovala různé semináře související se zemědělstvím, ekonomikou či jinými zemědělskými záležitostmi, ale žádný ze seminářů nebyl zaměřen přímo na proces generační obměny.

 

Terezie radí, aby proces generační obměny proběhl v pravý čas - co nejdříve - protože se jedná o kontinuální proces. Měl by to být co nejpřirozenější proces (na základě věku postupitele a nabyvatele). Odpovědnost by měla být jasně určena tak, aby byly od počátku jasné vztahy mezi sourozenci a zabránilo se pozdějším komplikacím. Další důležitá věc je mít jasný vztah (nebo být ženatý/vdaná) se svým partnerem/partnerkou, vzhledem k tomu, že pár je součástí farmy v dlouhodobém horizontu. V obou případech je nutné mít jasně vymezenou odpovědnost a úkoly na farmě, protože se jedná o společnou odpovědnost.

Terezie by také radila nabyvatelům, aby získali vzdělání v ekonomické oblasti, zemědělské vzdělání nemusí být až tak důležité, protože mladí zemědělci se mohou obvykle vše dozvědět o farmě od svých rodičů. Administrativa/ekonomika se může snadno naučit ve škole a je velmi potřebná pro provoz farmy.

TEREZIE DAŇKOVÁ

5. Okolnosti, schopnosti/kompetence potřebné pro proces generační obměny as

TOP