TOMÁŠ HÁJEK

1. Úvod

Farma rodiny Hájkových je zaměřená na pěstování krmných plodin, pšenice, řepky a brambor na 62 ha půdy. Na farmě chovají 60 kusů masného skotu plemene Charolais, králíky, holuby a kuřata. Tři generace rodiny byly vždy současně zapojeny do chodu farmy. Farma v roce 2014 získala 2. místo v soutěži o Farmu roku.

2. Profil nabyvatele

Jméno Tomáš Hájek
Věk 21
Pohlaví M
Vzdělání středoškolské
Rodinný stav svobodný
Počet dětí a jejich věk 0

3. Profil farmy

Adresa Jeníkov, blízko Čechtice (region Benešov)
Rozloha farmy v hektarech 64 ha
Datum, od kterého rodina vlastní farmu 1991
Počet pracovníků na farmě (Členové rodiny) Tomáš (Plný úvazek) jeho otec, matka, a teta (sestra matky) (Částečný/sezónní)
Počet pracovníků na farmě (Ostatní - mimo členy rodiny) 0

POPIS FARMY PŘED PROCESEM GENERAČNÍ OBMĚNY

Otec Tomáše Hájka zdědil farmu po svém otci (dědeček) v roce 1992 s navrácenými 19 ha pozemků. Pěstování plodin i chov zvířat měl na starosti otec Milan Hájek, postupně se začal zapojovat syn Tomáš. V prvních letech byla farma zaměřená na chov mléčného skotu a prasat. Nicméně vzhledem k vyšší poptávce po hovězím mase se Tomášův otec rozhodl nahradit mléčný skot masným skotem. Později rodina koupila 46 ha půdy a navýšila tak výměru na 65 ha. Zhruba 50 ha z celkové rozlohy farmy je orná půda a zbytek jsou pastviny. Velkou část příjmů farmy tvoří přímý prodej brambor. Tomáš byl od dětství zapojen do aktivit na farmě. Vystudoval střední zemědělskou školu a střední školu v oboru zemědělství v roce 2013 a stal se přirozeným nabyvatelem po svém otci.

POPIS FARMY PO GENERAČNÍ OBMĚNĚ

Generační obměna oficiálně proběhla v roce 2015. Po procesu generační obměny je administrativa stále řízena Tomášovou matkou. Sestry Tomáše se starají o králíky, holuby a kuřata. Hájkovi pokračují s chovem masného skotu, maso prodávají přímo zákazníkům. Do budoucna plánují zdvojnásobit počet kusů dobytka, stejně tak nákup a pronájem půdy. V roce 2016 postavili nové skladovací haly pro brambory, které jim umožní, aby v nich uložili sklizeň a prodávali brambory maloobchodníkům, školám a nemocnicím v regionu kdykoliv, aniž by museli snížit ceny v hlavní sezóně.

4. Proces generační obměny

Tomáš byl zapojen do činnosti na farmě již od dětství. Získal odpovídající vzdělání, aby načerpal všechny potřebné teoretické znalosti a praktické zkušenosti získal při práci se svým otcem. Když dostudoval, byl přirozeným nabyvatelem farmy. Stejným způsobem jako před generační obměnou se zbytek rodiny podílí na chodu farmy, i když mladý nabyvatel již (z větší části) spravuje farmu. V případě potřeby pomáhá na farmě také jeho bratr.

Hrozby/Výzvy

Nic nebylo zmíněno, proces generační obměny proběhl hladce. 

Hlavní školení/schopnosti/kompetence

Tomáš byl zapojen do řízení farmy od dětství. Praktické zkušenosti získal tedy od svého otce a od své rodiny. Teoretické znalosti načerpal Tomáš na Střední zemědělské škole v Benešově, kterou ukončil v roce 2013. V roce 2013 se účastnil pobytu na farmách v Itálii v rámci programu Erasmus+.

Žádná další školení pro proces generační obměny neabsolvoval.

 

Hájkovi si myslí, že "věková kontinuita" je velmi důležitá a měla by odpovídat přirozenému procesu generační obměny. V jejich případě to proběhlo v pořádku, protože když jeho otec dosáhl 50 let, chtěl mít čas na jiné než na zemědělské činnosti. Kolegům, kteří se na předání farmy připravují by poradil, aby si našli poradce na právní a účetní záležitostmi, aby se zabránilo nepříjemnostem při kontrole ze strany státu. Hlavně pomohou rady v oblastech, jako jsou smlouvy o koupi podniku, pozemků, budov a strojů - také ve vztahu k účetnictví.

TOMÁŠ HÁJEK

5. Okolnosti, schopnosti/kompetence potřebné pro proces generační obměny as

TOP