1. Úvod

Farma s chovem hospodářských zvířat (skot, drůbež, prasata, králíci) Pr’Martinovh má 26 hektarů. V současnosti tam žijí čtyři lidé - nabyvatelka Urša Krhin, její otec a matka (její předchůdci) a její dědeček (předchůdce jejích rodičů). Urša má sestru, ale ta odešla na farmu ke svému manželovi, která je 180 km daleko. Urša a její rodiče jsou na farmě plně zaměstnaní a většinu práce dělají sami. Občas jim pomůžou další členové rodiny, kteří žijí mimo farmu, zejména bratranec, který s nimi sousedí.

2. Profil nabyvatele

Jméno Urša Krhin
Věk 31
Pohlaví F
Vzdělání Organizace v pohostinství a turismu, NVQ (typ certifikátu) v chovu, několik tréninkových kurzů ve zpracování mléka, biodynamické farmaření
Rodinný stav svobodná
Počet dětí a jejich věk 0

3. Profil farmy

Adresa Gorenje Gradišče 7, 8310 Šentjernej, Slovinsko
Rozloha farmy v hektarech 26 ha
Datum, od kterého rodina vlastní farmu přes 450 let
Počet pracovníků na farmě (Členové rodiny) 3 (Plný úvazek) 1 (Částečný/sezónní)
Počet pracovníků na farmě (Ostatní - mimo členy rodiny) 0

POPIS FARMY PŘED PROCESEM GENERAČNÍ OBMĚNY

Předešlý vlastník farmy (otec) ji vlastnil od roku 2000, kdy nastoupil po svém otci. Před generační obměnou byly na farmě dojnice, prasata, králíci, drůbež a součástí byla také malá vinice. V roce 2000 se farma stala agrituristickým provozem, který nabízel delikatesy a ubytování. Také zde v malém množstí (pro vlastní potřeby) zpracovávali maso (salám, apod.) a mléko. Pracovali zde především matka, otec a jejich dvě dcery.

POPIS FARMY PO GENERAČNÍ OBMĚNĚ

Po poslední generační obměně se farma přeorientovala na ekologické zemědělství (kromě vinice, ve které se kvůli mlze a vlhkosti v lokalitě mohou rychle šířit choroby). Založili zde jatka se zpracovnou masa a minimlékárnu. Nejvíce bylo investováno do vybavení na zpracování mléka a do dalších strojů (nový traktor a lis na seno). Produkty nyní prodávají ve svém vlastním obchodě, na trzích a výstavách. Také zásobují školy a školky mléčnými produkty. V rodině je práce jasně rozdělená, kdy dcera - nabyvatelka, vede zpracování mléka, otec prvovýrobu a matka je zodopovědná za agroturistiku.

4. Proces generační obměny

Otec navrhl předání farmy své nejstarší dceři, aby zajistil, že farma bude nadále fungovat, a zároveň aby získali financování ze společné zemědělské politiky (Programu rozvoje venkova) pro mladé farmáře. Nabyvatelka měla obavy z procesu převodu farmy kvůli pochybnostem o svých dovednostech a kompetencích k vedení farmy, které ale postupitel nesdílel. Celá rodina, kromě dědečka, se účastnila diskuze a procesu generační obměny. Trvalo přibližně rok od chvíle, co o změně rodina začala přemýšlet, než se generační obměna realizovala. Čekali na první výzvu pro mladé farmáře, aby proces finalizovali, což zvládli za pomoci zemědělského poradce.

Hrozby/Výzvy

Nástupce musí mít jasnou vizi o tom, do čeho investuje peníze, jinak je mnohem těžší ve farmaření úspěšně pokračovat. 

 

 

Byrokracie je rozhodně výzvou, zejména když se na farmě odehrává více aktivit, a každá musí být zaznamenána zvlášť.

Hlavní školení/schopnosti/kompetence

Lepší informace ohledně dotačních možností v rámci opatření pro mladé farmáře - podpora a školení nabízené zemědělskými poradci.

Kompetence plánování byznysu: Když začnete plánovat nástupnictví, je dobré mít jasnou vizi a cíle, a být schopen je transformovat do obchodního plánu. Tedy, je velmi důležité mít kompetence v obchodním plánování.

 

"Mít jasnou vizi a cíle, co chcete s farmou dále dělat." 

URŠA KRHIN

5. Okolnosti, schopnosti/kompetence potřebné pro proces generační obměny as

TOP