URŠA KRHIN

1. Uvod

Kmetija Pr'Martinovih je 26 hektarov velika kmetija, kjer se ukvarjajo z živinorejo (govedo, piščanci, prašiči in zajci.) Na kmetiji trenutno živijo 4 ljudje - naslednica Urša Krhin, njena starša (predhodnika) in stari oče (nosilec kmetije pred letom 2000). Urša ima tudi sestro, vendar se je le-ta preselila na moževo kmetijo 180 km stran še preden je prišlo do nasledstva. Urša in njena starša so redno zaposleni na kmetiji in večino dela opravijo sami. Občasno jim na pomoč pristopijo tudi ostali družinski člani, ki ne živijo na kmetiji, še posebej bratranec, ki je tudi njihov sosed.

2. Profil Promotorja

Ime Urša Krhin
Starost 31
Spol Ženski
Izobrazba Organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu, NPK Živinorejka, več izobraževanj iz mlekarstva (neformalno), biodinamično kmetovanje.
Status Samska
Število otrok (omemba starosti otrok), če je kaj otrok 0

3. Profil kmetije

Naslov Gorenje Gradišče 7, 8310 Šentjernej, Slovenija
Površina kmetije v hektarih 26
Datum, od katerega ima družina v lasti kmetijo več kot 450 let
Število delavcev na kmetiji (Člani družine) 3 (Polno zaposleni) 1 (Občasni / sezonski delavci)
Število delavcev na kmetiji (Drugi, ki niso člani družine) 0

OPIS KMETIJE PRED NASLEDSTVOM

Predhodnik (oče) je bil lastnik kmetije od leta 2000, ko je nasledil svojega očeta. Pred zadnjim prevzemom je imela kmetija krave molznice, prašiče, zajce in piščance, prav tako tudi majhen vinograd. V letu 2000 so se na kmetiji začeli ukvarjati s turistično dejavnostjo, ki vključuje kulinarično ponudbo in prenočišča. Predelovali so tudi meso (salame itd.) in nekaj mleka za njihovo lastno uporabo. Delovna sila na kmetiji so bili oče in mati ter njuni hčerki.

OPIS KMETIJE PO NASLEDSTVU

Po zadnjem prevzemu se je kmetija preusmerila v ekološko kmetovanje (z izjemo vinograda, saj je zaradi meglene in mokre lokacije velika nevarnost razvoja bolezni). Ustanovili so klavnico z mesarijo in mlekarno. Najpomembnejše investicije so bile oprema mlekarne in ostali stroji za kmetijo (nov traktor in balirka). Zdaj svoje izdelke prodajajo v lastni trgovini na kmetiji in na tržnicah ter sejmih. Prav tako z njihovimi mlečnimi izdelki oskrbujejo šole in vrtce. V družini je delo jasno razdeljeno, naslednica-hčerka skrbi za predelavo mleka, oče je odgovoren za kmetijski del in mesarijo, mati pa je odgovorna za kmečki turizem.

4. Proces nasledstva

Predhodnik je predlagal, da se kmetija prepiše njegovi najstarejši hčerki, saj bi s tem zagotovil, da bi kmetija obstala in pridobila sredstva iz naslova SKP/PRP (Skupna kmetijska politika/Program razvoja podeželja) ukrepa za mlade kmete. Naslednica je imela nekaj pomislekov glede prevzema kmetije, zaradi dvomov o njenih zmožnosti in kompetencah v vodenju kmetije. Predhodnik ni imel nobenih skrbi. Cela družina, z izjemo starega očeta, je sodelovala v poteku in debatah o nasledstvu. Od takrat, ko so o prenosu začeli razpravljati pa do končne realizacije je minilo eno leto. Čakali so na prvi javni razpis za mlade prevzemnike, da bi dokončali proces, ki so ga dosegli s pomočjo kmetijskega svetovalca.

Ovire / Izzivi

Naslednik mora imeti jasno vizijo v kaj investirati denar, sicer je veliko težje uspešno voditi kmetijo.

Birokracija je zagotovo izziv, posebej takrat, ko je na kmetiji več različnih aktivnosti, ki morajo biti zabeležene vsaka posebej.

Glavna usposabljanja / veščine / kompetence

Boljše razumevanje mladih kmetov - podpora in izobraževanja, ki jih nudi kmetijska svetovalna služba.

Kompetence poslovnega načrtovanja: Ko začnete načrtovati dedovanje je dobro imeti jasno vizijo in cilje, in jih pretvoriti v dober poslovni načrt. Torej, zelo pomembno je imeti kompetence v poslovnem načrtovanju.

 

"Imejte jasno vizijo in cilje o tem, kaj želite narediti s svojo kmetijo."

URŠA KRHIN  

5. Premisleki, veščine / kompetence v procesu nasledstva ter intervjuji in vprašanja

TOP