VINCENZO NETTI

1. Úvod

Farma VINLATT se rozkládá na dvanácti hektarech a aktuálně se soustředí na jednoleté plodiny (pšenice, ječmen, řepka), zeleninu a trvalé plodiny (mandle, třešně, extra-panenský olivový olej). Farmu řídí nabyvatel Vincenzo Netti, který ji spolu se svým otcem přeměnil z původní farmy zaměřené na chov skotu, a to bez pomoci externích pracovníků. V průběhu posledního roku byla farma vybavena zdroji fotovoltanické energie a produkují se zde energetické plodiny.

2. Profil nabyvatele

Jméno Vincenzo Netti
Věk 38
Pohlaví M
Vzdělání Zemědělská střední škola
Rodinný stav svobodný
Počet dětí a jejich věk 0

3. Profil farmy

Adresa Putignano (Bari), Apulia (Itálie)
Rozloha farmy v hektarech 12 ha
Datum, od kterého rodina vlastní farmu 50 let
Počet pracovníků na farmě (Členové rodiny) 2 (Plný úvazek) 0 (Částečný/sezónní)
Počet pracovníků na farmě (Ostatní - mimo členy rodiny) 0

POPIS FARMY PŘED PROCESEM GENERAČNÍ OBMĚNY

Postupitel (otec) vlastnil farmu od šedesátých let dvacátého století. Od počátku, až po období generační obměny (1997), byla farma zaměřena na chov skotu. V roce 1997 bylo podnikání přesměrováno na pěstování jednoletých i trvalých plodin a zeleniny. V posledních letech bylo rozhoduto o investici do fotovoltanických panelů, aby bylo farmaření ekonomicky i ekologicky udržitelné. Dopad zaměření farmy na více plodin a modernizace strojového vybavení na ekonomiku farmy byl velmi pozitivní.

POPIS FARMY PO GENERAČNÍ OBMĚNĚ

Po generační obměně se změnilo i zaměření farmy a místo chovu skotu se zde začaly pěstovat jednoleté i trvalé plodiny a zelenina. Pozitivním obratem byla implementace fotovoltanické energie, což přispělo jak ke zlepšení finanční situace, tak i k ekologické udržitelnosti farmy.

4. Proces generační obměny

S myšlenkou generační obměny přišel nabyvatel a během jednoho roku došlo díky dohodě s otcem (postupitelem) k její realizaci. Roli hrála i možnost získat finanční podporu z Programu rozvoje venkova a odstartovat plán na změnu zaměření farmy. Otec souhlasil s generační obměnou a podporoval plán svého syna na změnu zaměření farmy. Při procesu jim pomohla farmářská asociace.

Hrozby/Výzvy

Vzhledem k tomu, že otec s generační obměnou souhlasil, neexistovala žádná specifická hrozba. Oba se také shodli a podíleli na změně zaměření farmy.

 

Hlavními výzvami byly proměna farmy a investice do nového vybavení a technologií, ale pozitivní výsledky podpořily nabyvatelovo odhodlání v novém směru podnikání pokračovat.

Hlavní školení/schopnosti/kompetence

Podrobná znalost opatření podporujících mladé farmáře, možností půjčky, obchodní plán na vylepšení farmy a také podpora a kurzy nabízené farmářskou asociací.

Podrobná znalost zemědělských strojů a fotovoltanické energie, také díky radám od asociace farmářů.

Kompetence obchodního plánování se krok po kroku zlepšovaly, od prvotního nápadu, až do ukončení relizace projektu.

 

“Mějte otevřenější pohled na budoucnost a myslete pozitivně.”

VINCENZO NETTI

5. Okolnosti, schopnosti/kompetence potřebné pro proces generační obměny as

TOP