VINCENZO NETTI

1. Uvod

Kmetija VINLATT se nahaja na 12 ha, trenutno pa se ukvarjajo s pridelavo enoletnih rastlin (pšenica, ječmen, ogrščica), zelenjavi in trajnih nasadih (mandlji, češnje, ekstra deviško oljčno olje). Vincenzo Netti, naslednik, vodi kmetijo, v tem času pa jo je, s pomočjo očeta in brez pomoči zunanjih sodelavcev, preusmeril iz živinoreje na trenutno stanje. V zadnjih letih so postavili tudi fotovoltaiko in proizvajajo pridelke za biogorivo.

2. Profil Promotorja

Ime Vincenzo Netti
Starost 38
Spol Moški
Izobrazba Srednješolska kmetijska izobrazba
Status Samski
Število otrok (omemba starosti otrok), če je kaj otrok 0

3. Profil kmetije

Naslov Putignano (Bari), Apulia (Italija)
Površina kmetije v hektarih 12
Datum, od katerega ima družina v lasti kmetijo 50 let
Število delavcev na kmetiji (Člani družine) 2 (Polno zaposleni) 0 (Občasni / sezonski delavci)
Število delavcev na kmetiji (Drugi, ki niso člani družine) 0

OPIS KMETIJE PRED NASLEDSTVOM

Predhodnik - oče, je lastnik kmetije od leta 1960. Glavna dejavnost na kmetiji je bila živinoreja. V začetku procesa nasledstva, leta 1997, pa se je kmetija preusmerila na gojenje enoletnih rastlin, hortikulturo in trajne nasade. V zadnjem letu so se odločili investirati v fotovoltaične panele, z namenom varovanja okolja in ekonomičnosti. Posledica specializacije v raznolike pridelke, modernizacija z novimi kmetijskimi stroji in rastlinami za biogorivo, je imela zelo pozitiven učinek na bilance kmetije..

OPIS KMETIJE PO NASLEDSTVU

Po prevzemu se je kmetija preusmerila na enoletne rastline, hortikulturo in trajne nasade. Pozitivna sprememba je bila tudi fotovoltaične elektrarne, ki je izboljšala ekonomske in trajnostne rezultate kmetije.

4. Proces nasledstva

Ideja o nasledstvu je prišla iz strani naslednika, v enem letu pa je bil proces zaključen, s podpisom pogodbe o predaji med naslednikom in njegovim očetom. Prevzem je predstavljal priložnost za koriščenje sredstev iz SKP/PRP ter preusmeritev kmetije. Oče se je strinjal s prenosom in podpiral sinovo idejo o preusmeritvi. Postopek je bil izpeljan s pomočjo združenja kmetov.

Ovire / Izzivi

Posebnih težav s preusmeritvijo ni bilo, saj se je predhodnik strinjal tako s prenosom kmetije, kot tudi s preusmeritvijo.

 

Glavni izziv je bila sama preusmeritev in nakup nove opreme in tehnologije, vendar so pozitivni rezultati investicije spodbudili prevzemnika, da sledi zadani poti. 

Glavna usposabljanja / veščine / kompetence

Poglobljeno poznavanje ukrepov za podporo mladim kmetom ter načrtovanje dejavnosti s poslovnim načrtom, ob podpori in usposabljanju s strani združenja kmetov.

Poglobljeno poznavanje kmetijske tehnike in fotovoltaike, prav tako ob podpori in svetovanju združenja kmetov.

Kompetence poslovnega načrtovanja, iz vidika nadgradnje poslovne ideje do realizacije te ideje korak za korakom.

 

"Imejte široko vizijo o prihodnosti in razmišljajte pozitivno.”  

VINCENZO NETTI 

5. Premisleki, veščine / kompetence v procesu nasledstva ter intervjuji in vprašanja

TOP