VLADIMÍR PEŠTA

1. Uvod

Družina Pešta je obdelovala svojo zemljo več desetletij. Naslednikovi starši so leta 1992, po koncu obdobja kolektivizacije dobili nazaj kmetijo. Glavne dejavnosti na kmetiji zajemajo živinorejo, gojenje koruze, detelje, stročnic, pšenice, ječmena in tritikale. Poleg govedoreje se ukvarjajo še s konji, kozami, zajci, perutnino in čebelarstvom. Kmetija je leta 2010 na tekmovanju “Kmetija leta” zasedla tretje mesto. Leta 2012 so za družine z otroki na svoji kmetiji organizirali “Festival Kmetija”.

2. Profil Promotorja

Ime Vladimír Pešta
Starost 32
Spol Moški
Izobrazba Inženir (magisterij)
Status Poročen
Število otrok (omemba starosti otrok), če je kaj otrok 4;2.

3. Profil kmetije

Naslov Bor, střední Čechy
Površina kmetije v hektarih 100
Datum, od katerega ima družina v lasti kmetijo 1654, 40-letno obdobje kolektivizacije, ki je trajalo do leta 1992 – temu je sledila obnova kmetije.
Število delavcev na kmetiji (Člani družine) Dva brata, 365 dni na leto – 8-16 ur na dan (Polno zaposleni) 0 (Občasni / sezonski delavci)
Število delavcev na kmetiji (Drugi, ki niso člani družine) 0 (Polno zaposleni) 0 (Občasni / sezonski delavci)

OPIS KMETIJE PRED NASLEDSTVOM

V starih časih (1654) je v vasi kmetovalo pet družin. V času kolektivizacije so samo njihovi družini dovolili, da še naprej ostane v vasi in hrani živino na kmetiji, ki je bila nacionalizirana. Vse druge družine so se bile v času kolektivizacije prisiljene izseliti iz vasi. 40 let po nasilnem odvzemu kmetije jo je upravičenec (potomec lastnika, ki mu je bila odvzeta) zahteval nazaj. Z izdatno pomočjo žene (matere sedanjega lastnika) sta začela kmetovati na 20 hektarjih povrnjenih zemljišč. Družina je kupila star hlev za kmetijo in začela z rejo molznih krav. Kasneje sta obnovila hlev, dokupila še trideset brejih telic (Holstein), najela dodatnih 22 hektarjev zemlje in kasneje še 31 (skupaj 73 hektarjev). S tem sta gospodarila do leta 2014.

OPIS KMETIJE PO NASLEDSTVU

Po nasledstvu sta uspela pridobiti dodatnih 27 hektarjev zemljišč, da bi lahko prehranila živino za obdobje 1 leta. Od takrat dela na tem, da bi prenovil mehanizacijo. V principu pri vodenju kmetije ni prišlo do kakšnih večjih sprememb, saj so se že njegovi starši osredotočali na rejo molznic in tudi on namerava nadaljevati v tej smeri.

4. Proces nasledstva

Vladimir Pešta je leta 2008 diplomiral na Agronomski fakulteti (České Budějovice). Prvega avgusta je vložil vlogo na Urad za poslovne licence, da bi pridobil identifikacijsko številko za svoje podjetje. V jeseni 2008 je zaprosil za program subvencije “Mladi prevzemniki kmetij”. S tem je izpolnil naslednji pogoj za prejem nadomestila in prevzel vodenje kmetije v 36 mesecih po vložitvi vloge.

Ovire / Izzivi

Omenil je nekaj možnih ovir, ki pa se niso nanašale na njihovo konkretno situacijo.

Na splošno se problem lahko pojavi v primerih, ko otroci ne živijo več na kmetiji in tako niso več povezani z njo. Če imajo dobro zaposlitev, se ji bodo težko odpovedali. Najbolje je, če rasteš s kmetijo, kjer tudi delaš. Pomembna je tudi starost prednika, čigar upokojitev se najbolje izteče v primerih, ko lahko prevzemnik brez težav prevzame kmetijo in jo je sposoben tudi upravljati. Med drugimi ovirami, na katere lahko naletijo kmetje, so tudi davki, ki jih doletijo ob prenosih lastnine. Prednik mora kmetijo prenesti na naslednika brez nadaljnjega vmešavanja v njegovo delo. Mora se odpovedati nadzoru in mu prepustiti, da stvari ureja na svoj način.

Glavna usposabljanja / veščine / kompetence

Omenja se izobrazba za pridobitev znanj v agronomiji, sicer za prevzem kmetije ni potrebna nobena posebna izobrazba.

 

Predlaga pozorno preučitev pogojev, ki jih določa dokumentacija v zvezi z nasledstvom, ta pa se lahko tudi prilagodi v primerih, ko ni treba slediti nekemu konkretnemu načrtu. Ne sme se podcenjevati pomembnosti priprav pogodb glede nakupa podjetja, prenosa mehanizacije, zemljišč in zgradb. Pomembna je tudi “starostna kontinuiteta”, idealno je, da prenos poteka čim bolj naravno, kot v tem primeru: Vladimir Pešta je zaključil fakultetni študij in je lahko takoj začel s kmetovanjem, medtem ko se je njegov oče vključil v shemo za zgodnje upokojevanje kmetov in se tako lahko v večji meri posvetil svojim hobijem. 

VLADIMÍR PEŠTA 

5. Premisleki, veščine / kompetence v procesu nasledstva ter intervjuji in vprašanja

TOP