VÝUKOVÉ MODULY

Vítejte v sekci výukových modulů projektu FARMSUCCESS.

Před tím, než si začnete prohlížet existující kurzy, bychom vám rádi poskytli přehled výukových modulů, které jsme vytvořili a krátce bychom vám představili jak a proč je používat.

Na konci získáte další informace o zdrojích národních údajů dostupných ve vaší zemi. Projděte si prosím tento úvod pečlivě, abyste z těchto modulů získali co nejvíce dovedností a znalostí.

Předtím, než jsme začali zpracovávat výukové moduly, provedli jsme průzkum a řadu rozhovorů s cílem identifikovat důležitá témata v procesu generační obměny a oblasti, ve kterých je potřeba dalších znalostí a informací. Na základě tohoto výstupu jsme vypracovali hlavní oblasti, ve kterých je výuka zapotřebí (viz také následující kapitola):

 • Udržitelné podnikání na rodinných farmách v období generační obměny
  Naučte se, jak rozvinout podnik napříč generacemi a jak ho orientovat směrem do budoucnosti. Pochopte význam rodinného farmaření pro venkovské oblasti.
 • Generační obměna – základní fakta k zamyšlení
  Poznejte základní fakta o milnících a časových osách souvisejících s generační obměnou a také typická úskalí, kterým musí farmáři čelit na osobní, profesní a finanční úrovni.
 • Osobní cíle, dovednosti a sebehodnocení
  Zjistěte, jak ohodnotit sám sebe tím, že provedete úplnou osobní analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb prostředí (SWOT analýzu), a jak využít vaše dovednosti, prostředí, předpoklady a cíle jako základ pro úspěšný průběh generační obměny.
 • Mezigenerační a vnitro-generační šance a výzvy pro zemědělské rodinné podniky
  Pochopte základy rodinného podnikání a náležitosti, které se objevují při dobrém zapojení nabyvatele. Naučte se, jak analyzovat specifické nastavení věcí na vaší rodinné farmě.
 • Komunikace
  Poznejte základní struktury komunikace a různé aspekty zpráv. Jak může pozitivní formulace a neverbální komunikace ovlivňovat komunikační procesy a zlepšit porozumění a atmosféru.
 • Řešení konfliktu
  Získejte základní znalosti o řešení konfliktů a o oblastech, ve kterých mohou konflikty vyvstat v období generační obměny, a také o tom, jak je vyřešit nebo jim dokonce předcházet.
 • Integrované obchodní plánování
  Můžete dosáhnout pozitivního dopadu na průběh generační obměny a na budoucnost podnikání skrze vytvoření vize a strategie pro váš podnik a skrze stanovení milníků, stejně jako prostřednictvím předání zodpovědnosti.

Výukové moduly vám poskytnou mnoho informací o procesech spojených s generační obměnou a také se setkáte s řadou konkrétních aspektů s tím spojených.

Doporučujeme vám kurzy studovat intenzivně a nejenom je prolétnout. Nespěchejte a případně je projděte i několikrát – znovu a znovu, pokud bude potřeba. V závislosti na vaší osobní situaci a na konkrétním modulu, byste pro plné využití měli s každým modulem strávit alespoň 30 – 60 minut.

Vytvořili jsme výukové moduly tak, aby mohly být využívané po celé Evropě a aby z nich alespoň něco získala co nejširší škála čtenářů.

 Jak používat výukové moduly:

 • Můžete si rychle prohlédnout všechny moduly a získat přehled o jejich obsahu a poté se hlouběji znovu podívat na témata, kterým opravdu potřebujete porozumět.
 • Můžete si projít všechny moduly krok za krokem, protože byl celý obsah zkrácen, aby odpovídal vyhodnocení potřeb na začátku projektu, proto je poskytnuta široká škála důležitých informací. Ne všechno bude relevantní pro vaši současnou situaci – ale možná se to změní v budoucnu.
 • Můžete si moduly projít individuálně nebo ve skupině a poté si můžete vyměnit své poznatky a názory na poskytnuté informace.
TOP