MODULI ZA USPOSABLJANJE

Preden začnete preverjati obstoječe tečaje, bi vam želeli podati pregled vseh modulov, ki smo jih pri-pravili, in vam v kratkem uvodu hkrati predstaviti, kako in zakaj  jih uporabljati. 

Ob zaključku boste dobili še dodatne informacije glede virov razpoložljivih podatkov na nacionalni ravni za posamezno državo.

Predlagamo, da si pozorno preberete tale uvod, da boste tako s pomočjo modulov usvojili ustrezne veščine in znanja, in to v čim večji meri.

Preden smo začeli  pripravljati module za usposabljanje, smo izvedli raziskavo in več intervjujev, da bi lažje opredelili, kaj so pomembne teme v procesih nasledstev in na katerih področjih primanjkuje znanja in informacij. Na podlagi tega smo izoblikovali glavna področja, na katerih je treba izvajati usposabljanja (v smislu primerjave,  gl.  tudi nasl.  poglavje):

 • Trajnostno podjetništvo v procesih  nasledstev družinskih kmetij
  Naučite se, kako se razvija podjetje skozi več generacij in se ozrite v prihodnost. Spoznajte pomembnost družinskih kmetij za podeželje.
 • Proces nasledstva  – osnovna dejstva, o katerih je treba razmišljati
  Spoznajte osnovna dejstva o temeljnih vprašanjih in pomembnosti pravočasnosti v procesih nasledstev. Soočite se tudi s tipičnimi izzivi, ki vas čakajo, tako z osebnega, strokovnega in fi-nančnega vidika.
 • Osebni cilji, veščine in samoocenjevanje
  Kako se ocenimo s SWOT analizo in se hkrati opiramo na svoje veščine, črpamo iz okolja in upoštevamo predpogoje ter lastne cilje, ki predstavljajo temelj uspešno izvedenih procesov nasledstva.
 • Medgeneracijske in znotraj-generacijske možnosti in izzivi za družinska kmetijska podjetja
  Spoznajte osnove družinskega podjetništva in izzive, s katerimi se soočajo nasledniki. Naučite se analizirati situacije v vaših posebnih okoljih družinskega podjetništva.
 • Komunikacija
  Spoznajte glavne strukture komunikacije in različne vidike sporočanja. Kako lahko pozitivno iz-rekanje in neverbalna komunikacija vplivata na proces komuniciranja in izboljšata tako razumevanje kot tudi vzdušje.
 • Obvladovanje konfliktov
  Pridobite si osnovna znanja o obvladovanju konfliktov in tistih področjih znotraj procesov nasledstva, na katerih se ti lahko pojavijo. Naučili se boste tudi, kako konflikte rešujemo ali jih celo preprečimo.
 • Integrirano poslovno načrtovanje
  Ob razvoju vizije in strategije vašega podjetja, postavljanju temeljev in prenosu odgovornosti lahko pričakujete pozitivne učinke tako v smislu procesov nasledstva kot prihodnosti vašega podjetja.

V modulih usposabljanja lahko pridobite veliko informacij o procesih nasledstev, ob čemer boste soočeni tudi s čisto posebnimi vidiki omenjene problematike.

Priporočamo, da se vsebini tečaja posvetite z ustrezno pozornostjo in da nikakor ne hitite. Vzemite si dovolj časa ter po možnosti in potrebi vsebine predelajte večkrat.

Glede na osebne nastavitve vašega individualnega modula si vzemite vsaj 30-60 minut časa za pos-amezni modul in si s tem zagotovite optimalni učinek.

Moduli usposabljanja so bili narejeni z namenom njihove uporabe po vsej Evropi, koristili pa naj bi čim širšemu krogu potencialnih bralcev. 

 Kako se uporablja module usposabljanja:

 • Za začetek lahko na hitro preletite vsebino vseh modulov, da dobite predstavo o vsebi-ni, potem pa se vnovič lotite branja in se osredotočite na tiste vsebine,  ki vas resnično zanimajo.
 • Skozi module se lahko  pomikate tudi korak za korakom, saj je celotna vsebina pravzaprav nekakšen koncentrat vsega, kar je bilo na samem začetku ocenjeno kot nujno gradivo. V tem smislu lahko rečemo, da se ponuja dovolj širok nabor pomemb-nega znanja. Morda ne boste vsega potrebovali takoj, vendar se lahko potrebe po tem znanju pojavijo tudi v prihodnosti. 
 • Module lahko predelate samostojno ali pa v skupini in izmenjate vaša spoznanja in stališča o informacijah ter vsebinah, ki so vam na voljo.
TOP