NEMČIJA 01

1. Uvod

Reja molzne živine se je v zadnjih tridesetih letih močno razširila. Še pred dejanskim nasledstvom je imel prevzemnik kmetije veliko odgovornost znotraj kmetijskega podjetja. Poleg čiste kmetijske dejavnosti je ponudil tudi servis hlevske opreme. To je bila tudi glavna dejavnost družinskega podjetja, preden je prišlo do predaje v letu 1993. Poslovni duh se krepi iz generacije v generacijo. Tudi sin sedanjega lastnika je že vključen v delovanje podjetja, sodeluje pri odločitvah, diskusijah in pogajanjih.

2. Profil Promotorja

Ime n.n
Starost 50
Spol Moški
Izobrazba Kmet, dopolnilna izobrazba na področju psihologije in skrbi za ljudi v kriznih situacijah.
Status Poročen
Število otrok (omemba starosti otrok), če je kaj otrok 22;18;10.

3. Profil kmetije

Naslov Bavarska (Nemčija)
Površina kmetije v hektarih 60 ha
Datum, od katerega ima družina v lasti kmetijo Več kot štiri generacije
Število delavcev na kmetiji (Člani družine) 1 (Polno zaposleni) 2 (Občasni / sezonski delavci)
Število delavcev na kmetiji (Drugi, ki niso člani družine) 0

OPIS KMETIJE PRED NASLEDSTVOM

Ob prevzemu je bila kmetija v slabem stanju. Prednik ni vlagal v samo kmetijsko dejavnost, temveč v njegov dodatni posel, ki ni bil v direktni povezavi s kmetijstvom. Tako je naslednik od svojega 16 leta skupaj z materjo, ki je vodila kmetijo, deloval kot poslovnež. Naslednik je bil deloma zaposlen pri drugih kmetih, deloma pa je deloval tudi na gradbiščih. Svoje prihranke je vložil v kmetijstvo in si nabavil ustrezno tehnično opremo. Prevzem se je zgodil 4 tedne pred poroko. Kmetija je imela v tem času na razpolago 22 hektarjev kmetijskih zemljišč (13 hektarjev v lasti naslednika) ter 28 glav molzne živine in telet.

OPIS KMETIJE PO NASLEDSTVU

Od prevzema se je delovanje kmetije precej izboljšalo. Zgrajena sta bila nov hlev in nova hiša. Dokupljenih je bilo 7 hektarjev zemljišč, nabavili pa so tudi dodatno tehnološko opremo. Analizirali in preverjali so tudi kakovost prsti. Na koncu so prešli na povsem ekološko pridelavo. Poslovni razvoj je predstavljal poseben izziv, potekal pa je vzporedno z ustvarjanjem družine naslednika. Njegovi trije otroci so zdaj stari od 10 do 22 let, njegova žena pa jih ima 46. Družina živi skupaj v veliki, prostorni hiši. Njihova dosedanja izkušnja z nasledstvom je bila pozitivna, tako da se zdaj že pripravljajo za naslednje nasledstvo. Danes imajo 65 glav molzne živine in približno 60 hektarjev zemlje, ki jo obdelujejo v skladu z ekološkimi standardi.

4. Proces nasledstva

Nasledniki bi si želeli več časa za sprejemanje odločitev. Prihajajoča poroka in ustvarjanje družine sta predstavljala dodaten pritisk, ki je sprožil učinek pospeševanja celotnega procesa. V resnici so bili na prenos precej slabo pripravljeni, saj na to temo ni bilo nobene prave komunikacije. 

Snaha je imela veliko težav s svojo taščo. Slednja ni nikdar izrekla besede priznanja ali celo pohvale za izjemen trud, ki ga je mladi naslednik vložil v proces nasledstva pred in po prevzemu.

Pred prevzemom je bil naslednik le zelo dober delavec, ki ni imel vpogleda v profitabilnost kmetije. Pred samim prevzemom ni imel informacij o poslovanju kmetije. Denar si je služil z dopolnjevanjem zaposlitve pri drugih kmetih in institucijah, povezanih z delovanjem podeželja. Na kmetiji je imel zastonj hrano in namestitev. Tako ga je mati vedno odpravila z besedami: “Nekega dne boš dobil kmetijo.” 

V tem smislu je naslednik leta 1993 prejel ekonomsko “črno skrinjico”. Na žalost nasledstvo ni bilo sprejeto na nek pameten način. Po srečanju z notarjem se je prevzemnik zapeljal nazaj na gradbišče. 

Po izvedenem nasledstvu odnosi med vključenimi strankami postopka niso bili ravno najboljši, a nekako je vseeno šlo. Mlajša brata sta bila izplačana. Dogovor je bil sprejet. Okoliščine sicer niso bile najbolj ugodne ne za družino in ne za razvoj podjetja. Naslednik si je še pred prevzemom nekako zamislil, kako naj bi izgledale njegove osebne usmeritve. Tako je imel pred seboj že bolj ali manj izdelano sliko o prihodnji ekološki kmetijski pridelavi. Pogled nazaj pokaže, da potek prenosa ni potekal najbolje, toda trenutno je situacija zelo dobra, posel je odlično stekel in družina je tudi sicer nadvse uspešna. Kot rečeno, pa je bila situacija takoj po prevzemu težka, predstavljala je izziv v človeškem in ekonomskem smislu. Pridobljene izkušnje so prinesle rezultate. Naslednik že vpeljuje svojega 22-letnega sina v poslovanje kmetije, da bi ga pripravil na prevzem tako v smislu praktičnih opravil kot vodenja knjigovodstva..

Ovire / Izzivi

Pred samim prevzemom kmetije ni prevzemnik dobil nobene informacije v zvezi s finančno situacijo iz vidika premoženja in obveznosti. Zaradi pomanjkanja informacij in zaradi slabega stanja zgradb ter tehnološke opremljenosti je bilo težko zagnati razvoj podjetja. Znano mu ni bilo niti stanje tekočega poslovanja.

 

Stanovanjska situacija: prvotno so živele tri generacije pod eno streho. To je nekako funkcioniralo, ker so se vsi vpleteni, zlasti naslednik in žena, ves čas zadrževali in se trudili, da preprečijo izbruh konfliktov. To, da so bili nagneteni pod isto streho, je bilo zaradi napetih medsebojnih odnosov vsekakor problem, in to ne glede na dejstvo, da so bili tam le po končanem delu. S selitvijo v novo zgrajeno hišo so se odnosi bistveno izboljšali.da.

Glavna usposabljanja / veščine / kompetence

Zelo pomembno je pridobiti izkušnje izven vašega podjetja. To znanje je nenadomestljivo, ker na ta način pridobimo ideje, kaj lahko storimo na lastni kmetiji.

 

 

Izmenjave izkušenj z drugimi kmeti in svetovalci. Ker podjetnik ne more povzeti modela podjetništva s strani svojega predhodnika, je priporočljivo, da vsaj deloma dela drugje in da v teku tega dopolnilnega dela izmenjuje izkušnje ter opazuje različne pristope in procedure, ki jih opazi pri drugih delodajalcih.

 

“Prednik in naslednik se morata čim več pogovarjati. Vsi deležniki morajo stalno komunicirati in se odločati na podlagi konkretnih, popolnih in enako dostopnih informacij. Na ta način se izognemo nepotrebnim čustvenim reakcijam in delujemo zgolj na podlagi objektivnih dejstev.” 

“Noben proces ne more nikdar potekati povsem optimalno, vendar je veliko odvisno od naše percepcije. Kozarec naj bo vedno napol poln in ne napol prazen. Pozitivno razmišljanje resnično pomaga.”

NASVETI V ZVEZI Z NASLEDSTVOM

5. Premisleki, veščine / kompetence v procesu nasledstva ter intervjuji in vprašanja

TOP