NEMČIJA 03

1. Uvod

Mlečna govedorejska kmetija je bila umaknjena iz vasi s strani predhodnika, se je razširila iz prvotnih 12 mlečnih krav in 8 ha kmetijskih zemljišč na 120 ha obdelovalnih površin in pašnikov, ter 45-50 mlečnih krav in telet. Hči predhodnika je prišla na kmetijo z možem leta 2008, in skupaj sta začela delati na kmetiji. Leta 2011 sta ustanovila podjetje. Danes na kmetiji živijo tri generacije. Po burnem obdobju, ko je mladi par nameraval zapustiti kmetijo ter se ukvarjati s kmetijsko dejavnostjo na drugi lokaciji, je bil prenos leta 2016 le izveden.

2. Profil Promotorja

Ime n.n
Starost 36
Spol Moški
Izobrazba Magister kmetijstva, usposabljanje iz čebelarstva, kmetijska šola
Status Poročen
Število otrok (omemba starosti otrok), če je kaj otrok 7, 4

3. Profil kmetije

Naslov Baden-Württemberg
Površina kmetije v hektarih 130
Datum, od katerega ima družina v lasti kmetijo Več generacij
Število delavcev na kmetiji (Člani družine) 2 (Polno zaposleni) 1 (Občasni / sezonski delavci)
Število delavcev na kmetiji (Drugi, ki niso člani družine) 1 (Polno zaposleni)

OPIS KMETIJE PRED NASLEDSTVOM

Podjetje je bilo zelo izboljšano in razširjeno pod roko predhodnika. Po gromoznakskih korakih, nakupih in najemih zemljišč, se je velikost kmetije ustalila pri 120 ha površin in 45 mlečnih kravah. Telice so bile namenjene remontu in povečanju črede, teleta so bila pripravljena za dopitanje in zakol na kmetiji. Druge spremembe pred samim prenosom pa so tudi: 

- proizvodnja senenega mleka 

- ekološko kmetijstvo

- inovativna paša

- čebelarstvo (20 družin)

- agroturizem

- dogodki,povezani s kmetijstvo

Oče in zet sta uspešno sodelovala skupaj pri izboljševanju malenkosti, ki niso bile upoštevane pri širjenju kmetije.

OPIS KMETIJE PO NASLEDSTVU

Po prenosu leta 2016, ki je vsem vpletenim vzela ogromno energije, so danes vsi zadovoljni s situacijo in so polni energije za nove naloge. Predhodnik je še vedno aktiven na kmetiji. Podjetniki sedaj pripravljajo naslednje razvojne korake v smeri turizma na kmetiji, z namenom povečanja prihodkov. Naslednik želi slediti svoji poti, a hkrati ceni delo pretekle generacije.

4. Proces nasledstva

Proces nasledstva je predstavljal velik izziv. V letu 2010 so si za lažji proces pomagali s svetovanjem in mediacijo. V času po poroki (2011), sta bila hči in zet zaskrbljena glede njunega finančnega preživetja, zato sta želela formalizirati njun prispevek k kmetiji. V ta namen sta ustanovila svoje podjetje, ki je predstavljalo partnersko sodelovanje med predhodnikom in njegovim zetom.

Ustanovitev podjetja je pripeljalo do zahtevnega socialnega procesa, saj sta si dve generaciji drugače predstavljali upravljanje in nadaljnji razvoj podjetja. Oba, naslednik in predhodnik sta močni in različni osebnosti. Predhodnik ima visoka pričakovanja, kar povečuje strah pred neuspehom pri nasledniku, ki ima še vedno občutek, da se mora tastu dokazati. Med predhodnikom in njegovim življenjskim delom je še vedno prisotna močna vez. 

Kljub obsežnim in ponavljajočim se pogovorom, je šla situacija s procesom nasledstva tako taleč, da sta bodoča naslednika na božič 2015 sprejela odločitev, da zapustita kmetijo. Aktivno sta začela iskati drugo kmetijo. Takrat se je predhodnik vdal, ter simbolično predal žezlo nasledniku s podpisom pogodbe. Ob tem so šli vsi udeleženi na večerjo in proslavili predajo. Kljub temu, po izvedenem nasledstvu, še vedno obstajajo strahovi, skrbi in stiske, tako v poslu, kot osebno. Kot tudi pred nasledstvom, naslednik še vedno poudarja, da bo potrebno najti pravo distanco med obema vpletenima, ravno tako bo potrebno vzpostaviti ravnovesje med sodelovanjem in hkrati opuščanjem – prepuščanjem dejavnosti mladi generaciji. Vse strani so v procesu nasledstva vložile mnogo energije. Danes so zadovoljni, da so našli rešitev, in tako lahko tri generacije sobivajo na kmetiji.da.

Ovire / Izzivi

Komunijacija: Potrebno je govoriti drug z drugim in jasno sporočiti svoje mnenje. Neverbalna komunikacija je ravno tako pomembna. Dejstvo, da sta naslednika stala za svojimi besedami in želela zapustiti kmetijo, je pripeljalo do sprememb pri predhodniku. Izziv je sedeti za isto mizo in se pogovarjati, ko vsa čustva in predsodki pridejo na plano.

Pričakovanja/ strahovi: različna, ali včasih celo nenormalno visoka pričakovanja otežujejo spravo. Mediacija in svetovanje sicer pomaga, vendar mora končna rešitev priti iz strani udeleženih. Jasnost v komunikaciji je pomembna. Namesto, da se ves čas osredotočaš na lastna pričakovanja, moraš sprejeti, da je nekdo lahko dobra oseba, kljub pomanjkljivostim in napakam.a in deda.

Glavna usposabljanja / veščine / kompetence

Močnejše samozaupanje bi bilo nasledniku v veliko pomoč pri njegovi situaciji in sporih s predhodnikom. Tu bi si naslednik želel več samozavesti. 

 

To je pripeljalo tudi do pomanjkanja jasne komunikacije o lastnih stališčih in pričakovanjih. 

 

Zavedanje lastne pozicije in smeri, v katero želiš, skupaj z zaupanjem vase, vodi do zadostne mere odločnosti.  znanj pridobiva iz literature, za pomoč pa se obrača tudi na posebne svetovalce.

 

"Odprite se in bodite popolnoma jasni v pogovorih s predhodnikom. Poglejte situacijo z večih vidikov. To lahko pripelje do medsebojnega razumevanja. Ne smatrajte se kot preveč pomembnega, a vseeno – bodite trmasti"

"Bodite pravični – ne igrajte igric, bodite pošteni, izgube se lahko velike – tako iz vidika kmetije, kot tudi osebno."stih. 

NASVETI V ZVEZI Z NASLEDSTVOM

5. Premisleki, veščine / kompetence v procesu nasledstva ter intervjuji in vprašanja

TOP