1. Úvod

Farma Legatových je v rodinném vlastnictví více než 200 let. Jejich hlavní aktivitou je pěstování jablek (5 hektarů intenzívního ovocného sadu), společně se zpracováním. V minulosti se zde také choval skot. Na farmě žije pět lidí - nabyvatel se svou životní partnerkou, jejich dvě děti (třetí na cestě) a strýc. Farma leží v údolí pod Alpami ve výšce 500 m n.m. Předchozími vlastníky byli Anžova matka a dva strýci. Proces generační obměny začal před dvaceti lety, s řadou komplikací spojených se smrtí jeho dědečka. Po letech žalob se jeden ze strýců a Anžova matka vyrovnali s druhým strýcem. Brzy na to začal se souhlasem matky a strýce Anže s generační obměnou.

2. Profil nabyvatele

Jméno Anže Legat
Věk 34
Pohlaví M
Vzdělání Univerzitní diplom - Inženýr zemědělství
Rodinný stav stálá partnerka bez manželského svazku
Počet dětí a jejich věk 5; 3; v očekávání

3. Profil farmy

Adresa Hraše 34, 4248 Lesce, Slovinsko
Rozloha farmy v hektarech 10 ha + 15 ha lesa
Datum, od kterého rodina vlastní farmu minimálně od 18. století
Počet pracovníků na farmě (Členové rodiny) 2 (Plný úvazek) 1 (Částečný/sezónní)
Počet pracovníků na farmě (Ostatní - mimo členy rodiny) 0

POPIS FARMY PŘED PROCESEM GENERAČNÍ OBMĚNY

Farma se vždy specializovala na produkci jablek a okrajově na chov skotu. Dříve byla farma větší (45 ha), ale po sebevraždě jednoho z předků se rozdělila mezi manželské a nemanželské a nemanželské děti.

POPIS FARMY PO GENERAČNÍ OBMĚNĚ

Z hlediska specializace farmy se od poslední generační výměny neodehrály žádné velké změny. Proběhla modernizace sadu (obnova, dohoda se sousedy, vybavení sadu sítěmi proti kroupám), ale hlavní zaměření zůstalo stejné. Zvýšila se produkce jablečného moštu, ale primárně proto, aby se využila jablka, která nejsou vhodná pro prodej. Jeden další hektar pozemku bude v příštím roce transformován na intenzívní sad. Na farmě pracuje vlastník, jeho strýc (neoficiálně) a majitelova životní partnerka (neplaceně), která pomáhá s prodejem a zpracováním ovoce.

4. Proces generační obměny

V roce 1996 zemřel dědeček, který byl částečným vlastníkem farmy (s babičkou), bez jasného nástupce. Jedno z dětí chtělo prodat farmu a dvě chtěly pokračovat. Legální spory trvaly 10 let, poté byla farma předána do rukou dvou dětí, které chtěly s farmařením pokračovat. Současný nabyvatel byl v tu dobu studentem zemědělství a zajímal se o převzetí farmy. Jeho strýc a matka souhlasili a v roce 2012 byla tato generační obměna ukončena. Během posledního předání neproběhl žádný konflikt, a to díky jasnému zájmu a entusiasmu nabyvatele. Strýc stále žije a pracuje na farmě, přestože je v důchodu. Matka zemřela.

Hrozby/Výzvy

Na malé farmě je těžké přežít, proto je možné předávat pouze životaschopnou farmu.

Jednou z hlavních výzev je kooperace s ostatními farmáři, abyste měli při vstupu na trh více síly.

Kvůli vysokým cenám za zemědělskou půdu v oblasti je těžké farmu rozšířit.

Zejména v případě sadu, kdy je potřeba mnoho investic, investované peníze se během života vlastníka sadu nevrátí.

Hlavní školení/schopnosti/kompetence

Sebevzdělávání, celoživotní učení (titul z univerzity vám nedá dostatek vědomostí a taky ne objektivní vědomosti. Profesoři zůstávají u výzkumu, ne globálního “know-how”).

Pohled za hranice.

Obětování se pro farmu.

 

"Musíte si uvědomit, že pokud přebíráte farmu, není to práce, ale způsob života. Vy i vaše rodina musíte farmě podřídit všechno."

ANŽE LEGAT

5. Okolnosti, schopnosti/kompetence potřebné pro proces generační obměny as

TOP