FRANCISCO LOPERA

1. Úvod

Francisco se věnuje se svým otcem farmě a poskytuje zemědělské služby dalším zemědělcům. Po odchodu otce do důchodu se rozhodl převzít podnik a představil zásadní změny, včetně nových investic a snížení provozních nákladů. V rámci jejich rodiny proběhl proces generační obměny dobře. Avšak špatná zkušenost s byrokratickými procesy by Francisca přiměla přehodnotit celý postup, pokud by si tímto procesem měl projít znovu.

2. Profil nabyvatele

Jméno Francisco Lopera
Věk 33
Pohlaví M
Vzdělání Podnikové školení, podnikové kurzy, kurzy zemědělské specializace, degustace, prevence pracovních rizik.
Rodinný stav Partner
Počet dětí a jejich věk 1

3. Profil farmy

Adresa Higuera de Calatrava
Rozloha farmy v hektarech 55 ha
Datum, od kterého rodina vlastní farmu Není známo
Počet pracovníků na farmě (Členové rodiny) Francisco (Plný úvazek) 1 (Částečný/sezónní)
Počet pracovníků na farmě (Ostatní - mimo členy rodiny) 1 (Plný úvazek) 20 (Částečný/sezónní)

POPIS FARMY PŘED PROCESEM GENERAČNÍ OBMĚNY

Od kdy přesně je farma součástí rodinné tradice není známo. Dochované záznamy dokládají vlastnictví minimálně od dob pradědečka ze strany matky. Dědeček Francisca řídil farmu dokud se otec nestal součástí rodiny a nezačal podnikat - poskytoval zemědělské služby při sklizni obilí v Andalusii a Castillii. Na farmě se vždycky snažili jít s dobou, např. byli mezi prvními, kteří zavedli zavlažování trvalých kultur. Při odbytu produkce spolupracovali jak s družstevními, tak soukromými společnostmi.

POPIS FARMY PO GENERAČNÍ OBMĚNĚ

Francisco se rozhodl skončit s nabízením zeměděldských služeb kombajny, protože tyto služby přestaly být ziskové. V dnešní době stále ubývá ploch s obilovinami a navíc tyto aktivity vyžadovaly velké investice. Aby byla zachována plocha obhospodařované půdy, Francisco zvýšil plochu pronajímané půdy. Rozhodl se také rozšířit profesionální služby, které poskytuje jiným zemědělcům. Protože se plocha pozemků rozšířila, Francisco musí každoročně najímat více lidí. Francisco se snaží provádět sklizeň včas, zaměřuje se na kvalitu produktů a to i přesto, že trh kvalitu dostatečně neoceňuje nabízenou cenou. Francisco proto uvažuje o vstupu do integrované produkce. Zredukoval počet fytosanitárních zásahů tím, že je provádí v pravý čas, což mu umožňuje udržovat zdraví rostlin a snižovat náklady. Francisco také nakoupil nové stroje - např. výkonnější traktor. Zvýšil prodej soukromým společnostem a snížil svůj podíl v družstvech.

4. Proces generační obměny

Od dětství pomáhal Francisco svému otci na farmě, zejména během sklizně. Když jeho otec odcházel do důchodu a zároveň onemocněl, navrhl Francisco, že začně řídit rodinnou farmu. Od té doby ho jeho otec podporuje v rozhodnutích a povzbuzuje ho k novým investicím. V roce 2008 Francisco požádal o poskytnutí dotace na zahájení činnosti, ale až do roku 2010 žádnou neobdržel. V roce 2015 dokončil proces zřizování podniku, musel vyřídit zejména spoustu administrativy při převedení zemědělského podniku. Také žádal o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova , takže objem byrokracie byl obrovský. Kdyby si tím musel projít celým procesem znovu, tak by to udělal jiným způsobem. Nežádal by o žádné granty. Francisco si totiž myslí, že když vyhráváte na jedné straně, ztrácíte na druhé straně.

Hrozby/Výzvy

Nadměrná nabídka služeb v oblasti, které se věnovali je přiměla soustředit se na zemědělské služby pouze v jejich oblasti a úplně opustit služby v rámci sklizně obilovin.

Družstva vytvářejí problémy v ekonomickém řízení farem. Spolupráce s družstvy přináší vyšší náklady, ztrátu kontroly nad firmou a menší možnost vlastního řízení likvidity.

Nadměrná byrokracie, legislativní omezení a veřejná kontrola, která brání profesionálním činnostem, odrazuje mnoho mladých zemědělců. Mladí zemědělci poté potřebují poradenství od zemědělských organizací.

V případě žádosti o granty je bez pomoci rodiny obtížné dokončit business plán a zajistit chod udržitelné farmy. Nákup strojů místo půdy, která je velmi drahá, zlepšuje spíše efektivitu než objem podnikání.

Existují omezení týkající se druhu smlouvy o pronájmu pozemků, v některých případech není možný pronájem půdy výměnou za věcné plnění, je zde tedy zapotřebí větší flexibilita. Nájemci půdy nechtějí přijít o nárok na dotace.

Hlavní školení/schopnosti/kompetence

I teoretické kurzy jsou užitečné. Je zapotřebí absolvovat více kurzů, ale je třeba, aby se ty kurzy co nejvíce blížily Vašemu oboru činnosti. 

 

Francisco absolvoval kurzy z následujících oblastí: marketingu, přizpůsobení produktů poptávce. 

 

Podnikatel by měl mít znalosti o daních a o právních normách, které ovlivňují podnikání.

 

Důležité je odborné poradenství při hledání příležitostí.

 

“Před každým důležitým rozhodnutím si nejdříve zjistěte všechny potřebné informace - nebudete motivováni možností zisku. Měli byste si zjistit, čemu budete vystaveni z hlediska daní a výdajů. Podpora rodiny v ekonomické i emoční rovině je velmi potřebná.” 

FRANCISCO LOPERA

5. Okolnosti, schopnosti/kompetence potřebné pro proces generační obměny as

TOP