JUAN FRANCISCO MARTOS

1. Úvod

Juan Francisco řídí v současné době olivovníkovou farmu, její součástí je také malé stádo koz. V roce 2005 začal Juan Francisco pomáhat otci na farmě, ale až od roku 2014 je vlastníkem celé farmy. Dvě generace rodiny spolu žijí a pracují na farmě. Juan Francisco plánuje budoucí rozvoj farmy a hledá nejlepší příležitosti k realizaci svého projektu.

2. Profil nabyvatele

Jméno Juan Francisco Martos
Věk 32
Pohlaví M
Vzdělání Střední odborná škola mechanická, podnikatelské kurzy pro farmáře (pěstování, výživat půdy, prořezávání, administrativa, marketing)
Rodinný stav Svobodný
Počet dětí a jejich věk 0

3. Profil farmy

Adresa Cambil (Sierra Mágina), Jaén.
Rozloha farmy v hektarech 18 ha
Datum, od kterého rodina vlastní farmu 2002
Počet pracovníků na farmě (Členové rodiny) 0 (Plný úvazek) 6 (Částečný/sezónní)
Počet pracovníků na farmě (Ostatní - mimo členy rodiny) 0 (Plný úvazek) 1 (Částečný/sezónní)

POPIS FARMY PŘED PROCESEM GENERAČNÍ OBMĚNY

Jeho otec choval na farmě stádo koz a prodával mléko, sýr a maso. Měl také menší olivovou farmu. V roce 2005 Juan Francisco přerušil svá studia, aby mohl pomáhat svému otci na farmě. Začal snižovat počet kusů koz a naopak začal zvyšovat plochu olivovníků za pomocí nájemních smluv a nákupu půdy. Provoz farmy byl náročný na práci, protože zde nebyla žádná mechanizace. Prodej kozích výrobků probíhal přímým prodejem, zatímco prodej oleje probíhal prostřednictvím místního družstva.

POPIS FARMY PO GENERAČNÍ OBMĚNĚ

Přestože už od roku 2005 bylo řízení farmy společné, aby bylo možné požádat o dotaci na zahájení činnosti, proces generační obměny byl dokončen až v roce 2014 převedením pozemků a nároků na přímé platby na Juana Francisca. Živočišná výroba nyní slouží zejména pro vlastní spotřebu a také pro prodej sousedům. Juan Francisco následně koupil traktor, přívěs a další zařízení. Tím snížil potřebu najímat si pracovní sílu a zvýšil efektivitu. Toto vše vedlo k tomu, že zvýšil zisky, zkrátil pracovní dobu a dobu sklizně. Zvýšil také zavlažovanou plochu a zlepšil již existující zavlažovací zařízení. V oblasti marketingu pracují s několika alternativami, které jim umožňují lepší ekonomické řízení. I přes nedostatek dobré půdy se zlepšil management výživy rostlin. Zavedli také používání nových informačních technologií pro řízení podniku a pro shromažďování informací. V současné době plánují rozšířit stádo koz a uvažují o chovu kuřat na farmě.

4. Proces generační obměny

Rozhodnutí požádat o dotaci, na zahájení činnosti Juan Francisca donutilo, aby se zaregistroval jako osoba samostatně výdělečně činná, aby nedošlo k duplicitě výdajů na řízení a aby měl jako mladý farmář lepší podmínky. Vzhledem k pokročilému věku svého otce navrhl Juan Francisco, že převezme vedení farmy. Jeho otec s tím souhlasil, předal mu podnik, ve kterém Juan Francisco pracoval již více než deset let. Jeho otec mu předal veškerou zodpovědnost, ačkoli mu v některých činnostech i nadále pomáhá. Matka mu také pomáhá, konkrétně s administrativními činnostmi. Juan Francisco má sestru a ta souhlasila, že Juan Francisco by měl řídit rodinnou farmu. Vzhledem k tomu, že na farmě jsou rozvíjeny další aktivity a má dobré výsledky, rodiče Juan Francisca jsou spokojeni s rozhodnutím mu předat farmu.

Hrozby/Výzvy

Nadbytečné právní požadavky, kontroly a sankce nezjednodušují rozvoj činností, neboť vyžadují stálou pozornost.

Aby bylo možné začít farmřit, je nutná určitá pomoc, jejíž případné zpoždění může výrazně limitovat rozvoj podniku a jeho činností.

Určitá minimální velikost zemědělského podniku a finanční solventnost jsou nezbytné k tomu, aby byla farma životaschopná.

Proces generační obměny mohou poznamenávat potíže se třetími stranami. Pronajímatelé půdy mohou působit potíže s nástupcům, protože je nutí, aby dodržovali smlouvy, které uzavřeli postupitelé farmy.

Hlavní školení/schopnosti/kompetence

Schopnost dobré komunikace v rámci rodiny a schopnost zapojit celou rodinu do různých rolí bez ohledu na to, kdo je vlastníkem a kdo rozhoduje.

 

Mít vizi pro podnikání do budoucnosti, schopnost navrhnout projekty ve střednědobém horizontu.

 

Být pozitivní, flexibilní a mít schopnosti hledat příležitosti, shromažďovat informace a propojovat je, což umožní hledat alternativy a řešení.

 

Nezačínejte pokud je to jen Vaše povinnost nebo proto, že chcete získat dotace. Nejdůležitější věc je, abyste práci na farmě měli rádi. Mějte trpělivost a postupujte krůček po krůčku. Granty by měly být použity pro rozvoj Vašeho podnikání a dosáhnutí Vašich cílů.

JUAN FRANCISCO MARTOS

5. Okolnosti, schopnosti/kompetence potřebné pro proces generační obměny as

TOP