JUAN FRANCISCO MARTOS

1. Uvod

Juan Francisco trenutno upravlja svojo kmetijo z olivami in tudi majhno čredo koz. Leta 2005 je Juan Francisco začel pomagati očetu, od leta 2014 pa je lastnik celotne kmetije. Živijo skupaj, dve generaciji sodelujeta pri delu. JF načrtuje prihodnji razvoj kmetije in išče najboljše možnosti za izvajanje svojega projekta.

2. Profil Promotorja

Ime Juan Francisco Martos
Starost 32
Spol Moški
Izobrazba Srednja šola, višja izobrazba v strojništvu, novi poslovni tečaji za mlade kmete (zemlja, prehrana, obrezovanje, administracija, marketing)
Status Samski
Število otrok (omemba starosti otrok), če je kaj otrok 0

3. Profil kmetije

Naslov Cambil (Sierra Mágina), Jaén.
Površina kmetije v hektarih 18
Datum, od katerega ima družina v lasti kmetijo 2012
Število delavcev na kmetiji (Člani družine) 0 (Polno zaposleni) 6 (Občasni / sezonski delavci)
Število delavcev na kmetiji (Drugi, ki niso člani družine) 0 (Polno zaposleni) 1 (Občasni / sezonski delavci)

OPIS KMETIJE PRED NASLEDSTVOM

Njegov oče je imel čredo koz in je prodajal mleko, sir in meso. Imel je tudi manjšo oljčno kmetijo. Leta 2005 je Juan Francisco prenehal s študijem in začel pomagati svojemu očetu na kmetiji. Začel je z zmanjšanjem kozje črede in povečanjem površine oljčnega nasada skozi najeme in nakupe zemljišč. Kmetija je bila delovno intenzivna z nič mehanizacije. Živinorejske proizvode so prodajali neposredno, medtem ko je prodaja olja potekala prek lokalne zadruge.

OPIS KMETIJE PO NASLEDSTVU

Čeprav je bilo od leta 2005 vodenje kmetije skupno, se je, da bi se lahko prijavili za zagonsko pomoč za mlade kmete, postopek dedovanja zaključil leta 2014 s prenosom zemljišč in neposrednih plačilnih nalogov na JF. Živinoreja je za lastno porabo in za prodajo sosedom. Ker je samozaposlen, je kupil traktor s čelnim nakladačem in prikolico. Tako je zmanjšal potrebno delovno silo, in večja učinkovitost je omogočila večje marže in zmanjšanje delovnih časov in čas spravila. Povečali so namakalne površine in izboljšali že obstoječe objekte. V trženju delajo z več alternativami, ki omogočajo boljše ekonomično upravljanje. Kljub pomanjkanju dobre prsti se je prehranjenost tal izboljšala. Sprejeli so uporabo novih informacijskih tehnologij za upravljanje podjetij in za zbiranje informacij. Trenutno ima načrte za povečanje črede koz in se zanima tudi za rejo perutnine.

4. Proces nasledstva

Prosto besedilo (100-150 besed): Odločitev o prijavi za začetno pomoč ga je prisilila, da se samozaposli, da ne bi podvajali stroškov upravljanja in da bi imel kot mladi kmet boljše pogoje. Glede na visoko starost svojega očeta, je J. Francisco predlagal, da prevzame vodenje kmetije. Njegov oče je sprejel in mu predal posel, v katerem je sicer delal že več kot deset let. Njegov oče mu je zaupal vso odgovornost, čeprav mu še vedno pomaga pri nekaterih dejavnostih. Njegova mati pomaga pri administrativnih opravilih. Ima sestro, ki se strinja, da bi moral J. Francisco upravljati družinsko kmetijo. Zadovoljstvo razvoja dejavnosti in pridobljeni rezultati J. Francisca in njegove starše izpopolnjuje.

Ovire / Izzivi

Presežek pravnih zahtev, nadzor in sankcije ne olajšajo razvoja dejavnosti, saj zahtevajo konstantno svetovanje.

Na začetku opravljanja dejavnosti je veliko odvisno od pomoči, in zamude pri njih omejujejo reden razvoj dejavnosti.

Minimalna velikost kmetije in finančna sposobnost so potrebni za uspešnost kmetije.

Pri dedovanju lahko pride do zapletov s tretjimi osebami. Najemodajalci lahko povzročajo težave naslednikom in jih prisilijo v ohranitev pogodbe predhodnika.

Glavna usposabljanja / veščine / kompetence

Vedeti kako vzdrževati dobro komunikacijo in vključevati celotno družino v različnih vlogah, ne glede na to, kdo je lastnik in kdo sprejema odločitve.

 

Bodi podjetnik, imej vizijo poslovanja v prihodnosti, predlagaj projekte v srednjeročnem obdobju.

 

Bodi pozitiven, prilagodljiv in imej sposobnost iskanja novih priložnosti, zbiraj informacije in jih združi z alternativami in rešitvami.

 

 

Ne začnite dejavnosti z obveznostjo ali zaradi prejemanja subvencije. Najbolj pomembna stvar je, da vam je dejavnost všeč. Imejte potrpljenje, da napredujete počasi. Subvencije je treba uporabiti za razvoj vašega podjetja in za doseganje ciljev.

JUAN FRANCISCO MARTOS

5. Premisleki, veščine / kompetence v procesu nasledstva ter intervjuji in vprašanja

TOP