JUAN MANUEL JIMÉNEZ ÁVILA

1. Uvod

Kmetija se je razvila iz proizvodnje mnogih poljščin v monokulturo oljčnih nasadov. Juan Manuel vzdržuje učinkovito vizijo dejavnosti, ki naj bi pomagala izboljšati socialno podobo kmetijstva. Ta misel ga je vodila, da sodeluje s svojimi brati v procesu nasledstva, nadaljuje z logičnim razvojem svoje kmetije, uvede izboljšave in razširi dimenzije svoje kmetije, da bo izvedljiva.

2. Profil Promotorja

Ime Juan Manuel Jiménez Ávila
Starost 38
Spol Moški
Izobrazba Visoka izobrazba iz humanistike in poučevanja, doktorat iz ekosistemskih analiz. Tečaj “Zagon dejavosti za mlade kmete”
Status Poročen
Število otrok (omemba starosti otrok), če je kaj otrok 4 mesece

3. Profil kmetije

Naslov Villargordo, Jaén
Površina kmetije v hektarih 20
Datum, od katerega ima družina v lasti kmetijo datum neznan – vsaj od pra-starih staršev
Število delavcev na kmetiji (Člani družine) 0 (Polno zaposleni) 5 (Občasni / sezonski delavci)
Število delavcev na kmetiji (Drugi, ki niso člani družine) 0

OPIS KMETIJE PRED NASLEDSTVOM

Kmetija je prej pripadala njegovim starim staršem. Njegova starša sta preusmerila kmetijo iz pridelave več pridelkov v pridelavo monokulturnih oljčnih nasadov. Uvedla sta namakanje in skozi leta posodobila sistem. Stroji so se delili med sorodniki, in so na nivoju srednje mehanizacije. Marketing je vedno potekal preko zadrug.

OPIS KMETIJE PO NASLEDSTVU

Po nasledstvu, je bila infrastruktura vzdrževana, posodobljena in prilagojena novim predpisom in novim tehnologijam, ki so na voljo na trgu. Usmerili so se v integrirano pridelavo, z namenom zagotavljanja kakovosti proizvodnje, varnosti hrane in okoljske trajnosti. Njihovo upravljanje je bilo prilagojeno na vse pravne zahteve institucij, kot tudi na nova orodja in informacijske tehnologije. Rezultat je bolj produktivna uporaba finančnih sredstev, kot tudi kemičnih sredstev in drugih vložkov.

4. Proces nasledstva

Pomembno je da starši svoje otroke že od zgodnjega otroštva povežejo s kmetijo. Proces se začne z življenjem na kmetiji in občutki navezanosti na zemljo, ki je v lasti družine. Spoštovanje družinske zapuščine vodi do nadaljevanja dejavnosti v prihodnosti. Kljub temu, da so bratje študirali, so vsi pomagali na kmetiji. Ko je kmetija uspešna in obstaja povezanost z zemljo, se mora zgoditi nasledstvo. Proces nasledstva se je začel, ko so se Juan in njegovi bratje združili kot kmetje in vsak zakupili del družinske kmetije. Njihovi starši so jih spremljali v procesu in vsakemu dali del kmetije, da so začeli kot podjetniki. Kasneje je Juan dobil dodatno zemljišče, da bi zagotovil količino prihodkov, ki kompenzirajo stroške. Skozi proces so družinski člani iskali soglasja preko sporazumov, kar je naredilo zadovoljiv postopek za vse.

Ovire / Izzivi

Dejavnosti je potrebno dati dostojanstvo, saj nima enake pozitivne socialne podobe kot druge dejavnosti. Zaradi tega lahko začnete razmišljati, da to ni najbolj primerna odločitev za kariero.

Obstaja tveganje, da se procesi izvedejo v kratkem času, ne da bi dosegli sporazum in imeli notranje družinsko soglasje, kar mora biti urejeno vnaprej za uspešno gospodarsko rešitev.

V nasledstvu, ki se zgodi začasa življenja predhodnikov, se je potrebno zavedati, da kmetija še vedno pripada predhodnikom, zato jih je potrebno vključevati v odločitve, a hkrati obdržati neodvisnost.

V zvezi z birokracijo so vedno nove ovire, ki preprečujejo nasledstvo in upravljanje kmetije.

Zaradi visokih fiksnih stroškov morate povečati dimenzijo vaše kmetije, da dobite količino dohodka, ki pokrije take stroške, ali pa dobiti pomoč ali subvencije za ohranjanje svoje kmetije.

Glavna usposabljanja / veščine / kompetence

Sposobnost doseganja soglasij pri družinskem odločanju. 

 

 

Izogibajte se naložb, ki presegajo potrebe vaše kmetije in bodo negativno vplivale na njeno dobičkonosnost.

 

 

Izkušnje pri upoštevanju predpisov, birokracije, itd…

 

 

Tehnična usposabljana morajo biti prilagojena vašim potrebam, z večjim poudarkom na praksi, izogibajte se preveč tehničnim pristopom.

 

Imeti priložnost, da naredimo svoje napake in se iz tega učimo. To kar delate vam mora biti všeč – to je spodbuda pri opravljanju vsakega poklica. To je delo, ki vam omogoča da ste samozadostni. Počutite se ponosni, da nadaljujete družinsko dejavnost. Imeti morate podporo in nasvete od predhodnikov in družine. Iščite nasvete kjerkoli nimate znanja ali sposobnosti. Pri tej aktivnosti morate biti potrpežljivi in konstantni. Učite se od sobivanja generacij.

JUAN MANUEL JIMÉNEZ ÁVILA 

5. Premisleki, veščine / kompetence v procesu nasledstva ter intervjuji in vprašanja

TOP