1. Úvod

Jure Grmek je z Koprivniku v Bohinj, malé vesnice na severozápadě Slovinska v srdci slovinských Alp a blízko oblasti Bohinj - jedné z největších oblastí slovinské horské turistiky a středu Triglavského národního parku, největšího národního parku Slovinska. Na jižním svahu Pokljuky (zalesněné alpské plošiny) je ve výšce 1100 metrů nad mořem také jedna z nejvýše položených vesnic Slovinska. Ve vesnici žije asi 230 lidí. Po druhé světové válce kvůli emigraci populace klesla a lidé, co ve vesnici stále žijí, většinou pracují jinde. Ti kteří jsou stále zapojeni do farmaření se většinou soustředí na chov skotu nebo lesnictví. Jure Grmek dokončil střední i vyšší zemědělské vzdělání. Je nejstarším dítětem v rodině. Žije se svými rodiči a dvěma sestrami. Řídí farmu, která je malá, ale s širokou škálou aktivit od chovu skotu, přes rostlinnou výrobu, lesnictví, včelařství až po doplňovké aktivity. Jure se zaměřuje na rozvoj aktivit pro zvětšující se počet spotřebitelů a turistů, kteří navštěvují Bohinj, Pokljuku a Triglavský národní park.

2. Profil nabyvatele

Jméno Jure Grmek
Věk 23
Pohlaví M
Vzdělání Jure má střední a vyšší zemědělské vždělání. Při své práci na farmě nijak výrazně nevyužívá poradenské služby. Nejvíce informací získává z neformálních networkingových aktivit s lidmi ze zemědělského prostředí a od svých kamarádů, kteří procházejí stejným procesem jako on.
Rodinný stav svobodný
Počet dětí 0

3. Profil farmy

Adresa Koprivnik v Bohinju 30, 4264 Bohinjska Bistrica
Rozloha farmy v hektarech 12 ha
Datum, od kterého rodina vlastní farmu více generací, nikdo si není jistý
Počet pracovníků na farmě (Členové rodiny) 1 (Plný úvazek) 4 (Částečný/sezónní)
Počet pracovníků na farmě (Ostatní - mimo členy rodiny) 0

POPIS FARMY PŘED PROCESEM GENERAČNÍ OBMĚNY

Předtím, než Jure farmu převzal, se zaměřovala primárně na chov skotu a lesnictví. Jejich hlavním produktem bylo čerstvé mléko. Nejprve ho prodávali skrze odbytová družstva v Bohinj, později mlékárně v Kobard, protože mlékárna v Bohinj začala mít obchodní problémy. Nějakou dobu chovali místní plemeno skotu Cika, ale později přešli k plemeni Simentál. Hlavní zisk měla farma z lesnictví a prodeje dřeva pro stavební i topné účely. Celá rodina na farmě pracovala po několik generací. Ale důležitá rozhodnutí byla učiněna oficiálním vlastníkem farmy. V minulosti se nesoustředili na přímý prodej konečnému zákazníkovi, ale prodávali svůj produkt skrze odbytová družstva. Investice do techniky a budov byly limitovány na akutní záležitosti.

POPIS FARMY PO GENERAČNÍ OBMĚNĚ

Jure pokračuje hlavně v chovu skotu a lesnictví v souladu s přírodními podmínkami a omezeními, které přináší umístění farmy. Také vidí možnost rozvoje ve zvětšení podílu tradičních zemědělských plodin, které byly historicky přítomny na každé horské farmě. Plodiny se stávají stále zajímavějšími pro náročnější a informované zákazníky, kteří hledají tradiční a lokální produkty. Jure také navýšil počet včelstev, aby se med mohl stát jedním z důležitých komerčních produktů farmy. Rád by navýšil produkci mléka a vlastní výrobu různých mléčných produktů. V rámci lesnictví vidí další možnosti v prodeji dřevěného uhlí. Už komunikuje s výrobci dřevěného uhlí po celé Evropě. Také by rád eliminoval mezičlánky v prodeji produkce a soustředil se přímo na  finální zákazníky. Vidí potenciál v turistech a cestovatelích, kteří oblast stále více navštěvují.

4. Proces generační obměny

Předchozím majitelem byl Jurův dědeček, po jeho smrti převzala farmu matka. Kromě toho, že pracovali na farmě, měli Jurovi rodiče oba práci mimo vesnici. Poté, co jejich dědeček zemřel, začali přemýšlet o budoucím vlastnictví. Matka převzala farmu, ale brzy začala přemýšlet o předání vlastnictví, protože v té době běžel program “Předčasné ukončení zemědělské činnosti”. Rozhodnutí o Jurově nástupu bylo učiněno, když mu bylo mezi 18 a 20 lety. Formální předání ještě nebylo dokončeno, protože Jure chce počkat, až bude oběma jeho sestrám 18 let, aby nevznikly žádné nedořešené problémy ohledně dědických a vlastnických práv.

Hrozby/Výzvy

Největší výzvou je vybrat správnou aktivitu, která poskytne v budoucnu zisk, a také dostát přáním a myšlenkám majitele o farmaření. Jure se zaměřuje na zachování a obnovení tradic na venkově, stejně jako na posilování vztahů v rámci komunity.

Velkou výzvou je nalezení řešení ohledně dědictví a vlastnických práv mezi sourozenci.

Jure není finančně postižen daněmi souvisejícími s generační obměnou.

Opatření zemědělské politiky mu přinášejí nějaké prostředky z Programu rozvoje venkova.

Hlavní školení/schopnosti/kompetence

Neúčastnil se žádných specializovaných vzdělávacích programů ohledně generační obměny na farmách. Poradenská služba ale pomáhá připravovat jednotlivé žádosti individuálních farmářů. Jinak je proces generační obměny limitován na dohodu mezi členy rodiny, kde jsou nejdůležitější komunikace, porozumění a tolerance.

Dobrá komunikace mezi členy rodiny a jejich snaha o zachování a rozvinutí farmy.

Je také velmi důležité, že vlastník vidí mnoho možností pro rozvoj, pověst a status farmářské komunity v lokálním prostředí, důležitost farmářství v zemi a účast na zemědělské politice.tí.

 

"Příběh každého vlastníka je specifický. Pro každou generační obměnu je důležité, aby měl vlastník radost a pozitivní vzah k zemědělství a krajině. Je důležité, že věří ve své schopnosti, a že má silnou podporu členů rodiny. Musí ho zajímat technologie a další vývoj zemědělství, musí sledovat trendy a rozumět potřebám svých zákazníků. Zemědělství není pro ty, kteří jen chtějí vydělávat hodně peněž, ale nejsou připravení tvrdě pracovat. Důležitý aspekt vlastnění farmy je také nezávislost a autonomie v uskutečňování důležitých rozhodnutí o farmě."

JURE GRMEK

5. Okolnosti, schopnosti/kompetence potřebné pro proces generační obměny as

TOP