MARA LONGHIN

1. Uvod

Kmetijo, ki je imela 10 mlečnih krav, je pred prevzemom vodil oče. Predhodnik je imel šest hčera, dve od njih, najstarejša Sonia in Mara, sta skupaj s svojima možema začeli voditi kmetijo. Danes imajo 150 krav ter didaktične tečaje za mlade učence, ki poteka v okviru nacionalnega programa Scuola in Fattoria (Šolska kmetija). V program se letno vključuje 1500 otrok in mladih. Mara je zgodaj ozavestila, da bo prevzela kmetijo, danes pa jo vodi skupaj s sestro Sonio. S prevzemom kmetije se je prekinila dolgoletna tradicija vodenja kmetije s strani moških.

2. Profil Promotorja

Ime Mara Longhin
Starost 48
Spol Ženski
Izobrazba Ženski tehnični inštitut za vodenje skupnosti
Status Poročena
Število otrok (omemba starosti otrok), če je kaj otrok 18

3. Profil kmetije

Naslov Via G. D'Annunzio, 3 - Campagna Lupia, Venezia, Italija
Površina kmetije v hektarih 40 ha (skupaj s površinami v triletnem najemu)
Datum, od katerega ima družina v lasti kmetijo 82 let
Število delavcev na kmetiji (Člani družine) 4 (Polno zaposleni) 0 (Občasni / sezonski delavci)
Število delavcev na kmetiji (Drugi, ki niso člani družine) 0 (Polno zaposleni) 1 (Občasni / sezonski delavci)

OPIS KMETIJE PRED NASLEDSTVOM

Majhna kmetija z 10 mlečnimi kravami in majhnim vinogradom (2 ha) ter nizkimi prihodki.

OPIS KMETIJE PO NASLEDSTVU

Modernizacija starih stavb in postavitev novih hlevov. Potem, ko se je zgolj povečevanje količin izkazalo za neuspešno pri pokrivanju vedno višjih stroškov, so se na kmetiji odločili za lastno kakovostno predelavo mleka. Mleko, namolzeno iz 150 mlečnih krav, je v 80% odstotkih prodani zadrugi Cooperativa Granlatte, 20% pa jih predelajo na kmetiji (od leta 2006), kjer proizvajajo sir iz surovega mleka. Sir se prodaja v večinoma na kmetiji pod imenom "Alla Vaccheria". Od leta 2002 spadajo med šolske kmetije, kjer jih vsakoletno obišče 1500 otrok. Obdelujejo 40 ha, del the površin imajo v triletnem najemu, pridelujejo pa koruzo, lucerno, pšenico, ječmen in sojo. Na kmetiji proizvajajo tudi lasten sladoled. Vinogradi so bili opuščeni, saj niso bili rentabilni in so hkrati vzeli preveč časa. Za gnojenje so uporabljena samo organska gnojila brez uporabe kemikalij. Kmetija še ni šla v preusmeritev v ekološko kmetijstvo, saj nimajo dovolj sredstev za odkup zemljišč. Na 3200 kvadratnih metrih so bile zgrajene nove lope, seniki, hlevi in molzišče.

4. Proces nasledstva

Nasledstvo je spodbudila Mara, ki vodi kmetijo in je nadomestila očeta skupaj s sestro Sonio. Za prevzem kmetije iz strani moškega naslednika ni bilo možnosti, saj predhodnik ni imel sinov. V tem okolju, kjer tradicionalno prevladujejo moški nosilci kmetij, je bil to precejšen izziv. Nov poslovni načrt kmetije je sledil tradiciji kmetije, vendar se je nadgradil na bolj strokoven način molže, s poudarkom na visoki kakovosti mleka ter dodani vrednosti iz naslova lokalnih proizvodov. Ustanovitev mlekarne na kmetiji je spodbudilo povečani vrednosti lokalnih mlečnih izdelkov. Vzpostavitev didaktične kmetije pa je bila posledica odločitve za večnamensko kmetijstvo, s katerim so razširili dejavnost in povečali prihodke.

Ovire / Izzivi

Birokracija je prvi izziv pri prevzemu in vodenju kmetije. Sam prevzem ni bil problematičen, saj se je proces odvijal postopoma, večjo oviro je predstavljala uvedba sprememb ter s tem povezano pridobivanje dovoljenj za obnovitev starih in izgradnja novih stavb.

Avtorizacija in odobritev dovoljenja za obratovanje. Odobritev projekta in del je vzelo več časa, kot je bilo pričakovano.

Ekonomski vpliv bančnih posojil - obresti so bile višje od pričakovanega. Interni dogovori znotraj družine za načrtovanje in sklepanje skupnih odločitev.

Težave so prinašale tudi spremembe in ostala relevantna vprašanja, saj so se odločitve sprejemale znotraj velike družine s šestimi hčerami.

Glavna usposabljanja / veščine / kompetence

Usposabljanje, ki temelji na poglobljenem poznavanju Programa razvoja podeželja je nujen, za sprejemanje pravih odločitev kar se tiče financiranja projektov.

Temeljno usposabljanje s področja vodenja kmetije, investicij in pravilna raba človeških virov.

Usposabljanja s področja inovativnih trendov, ki bi zagotavljali bolj trajno in ekonomsko uspešnejše kmetovanje, vključno z uporabo obnovljivih virov energije in upravljanjem šolske kmetije (84 urni tečaj).

Usposabljanje s področja reševanja praktičnih problemov, kot je birokracija.

 

Od leta 1996, ko se je Mara po materini smrti polno zaposlila na kmetiji, se je kmetija razvila v profesionalno kmetijsko podjetje, z jasnim poslanstvom, vizijo, strategijo in cilji. Otroci, ki so preživljajo dneve na kmetiji, so najpomembnejši gosti in stranke, ki zagotavljajo povratno informacijo in zadovoljstvo z njihovim bivanjem na kmetiji. Potrebno je paziti na reakcije stran, razumeti njihova pričakovanja ter jim zagotoviti nekaj drugačnega, produkte, ki se razlikujejo od drugih. Povratna informacija iz strani otrok da boljši vpogled v bodoče potrebe. Glavna vizija kmetije še vedno temelji na kakovosti proizvodov, varnosti in dobrobiti živali.

MARA LONGHIN 

5. Premisleki, veščine / kompetence v procesu nasledstva ter intervjuji in vprašanja

TOP