1. Úvod

Farma se skládá ze stavení obklopeného olivovníky. V devadesátých letech byla farma rozšířena až na území sousedící s přírodním parkem Pollino a tokem Raganello. Pak se jako doplňková aktivita přidala agroturistika, propojená s ekologickou turistikou v přírodním parku, aby se zvýšil příjem farmy. Do té doby pocházel primárně z extrapanenského olivového oleje, hlavního produktu farmy. Maria nahradila v roli farmářky svou matku. Dalšími produkty jsou sýr z vlastní mléčné farmy, domácí chleba z pšeničné mouky, těstoviny z tvrdé pšenice nebo ovocné džemy.

2. Profil nabyvatele

Jméno Maria Pirrone
Věk 39
Pohlaví žena
Vzdělání Titul ze zemědělských věd
Rodinný stav svobodná
Počet dětí a jejich věk ---

3. Profil farmy

Adresa Civita (Cosenza, Calabria, Itálie
Rozloha farmy v hektarech 23 ha
Datum, od kterého rodina vlastní farmu více než 100 let
Počet pracovníků na farmě (Členové rodiny) 2 (Plný úvazek) 2 (Částečný/sezónní)
Počet pracovníků na farmě (Ostatní - mimo členy rodiny) 2 (Plný úvazek) 2 (Částečný/sezónní)

POPIS FARMY PŘED PROCESEM GENERAČNÍ OBMĚNY

Farma byla založena na produkci extrapanenského olivového oleje, prodeji sýra z produkce vlastního chovu krav.

POPIS FARMY PO GENERAČNÍ OBMĚNĚ

Nejdůležitější změny po generační obměně spočívaly v i) zlepšení kvality produkce extrapanenského olivového oleje, ii) zlepšení distribučního řetězce mléčných výrobků včetně tradičního sýra, iii) produkci ostružin. Tyto změny byly užitečné také pro agroturistiku, která se i díky své atraktivitě pro školy stala velmi úspěšnou. Olivový olej, domácí sýr, těstoviny, chleba a džem byly na farmě vysoce ceněnými, klíčovými produkty. Ekologická certifikace potravin byla dalším krokem, který dodal farmě vizi produkce čistých a přírodních potravin.

4. Proces generační obměny

Od dětství pomáhal Francisco svému otci na farmě, zejména během sklizně. Když jeho otec odcházel do důchodu a zároveň onemocněl, navrhl Francisco, že začně řídit rodinnou farmu. Od té doby ho jeho otec podporuje v rozhodnutích a povzbuzuje ho k novým investicím. V roce 2008 Francisco požádal o poskytnutí dotace na zahájení činnosti, ale až do roku 2010 žádnou neobdržel. V roce 2015 dokončil proces zřizování podniku, musel vyřídit zejména spoustu administrativy při převedení zemědělského podniku. Také žádal o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova , takže objem byrokracie byl obrovský. Kdyby si tím musel projít celým procesem znovu, tak by to udělal jiným způsobem. Nežádal by o žádné granty. Francisco si totiž myslí, že když vyhráváte na jedné straně, ztrácíte na druhé straně.

Hrozby/Výzvy

Největším problémem byla byrokracie spojená se změnami na farmě.

Výzvou bylo také pořízení nového vybavení a rostlin.

 

 

Zahájení agroturistiky trvalo poměrně dlouho.

 

 

Ekologická certifikace byla výzvou.

Hlavní školení/schopnosti/kompetence

Je velmi důležité dobře pochopit Program rozvoje venkova a vědět jak zažádat o finanční podporu. Pro farmáře je velmi užitečné se lépe informovat o specifických opatřeních a získat konkrétní detailní odpovědi.

Pro podání projektových žádostí o finanční podporu, v případě regionálních/národních/evropských grantů, nebo bankovních půjček jsou velmi užitečné schopnosti obchodního plánování.

Technické dovednosti spojené s potravinami a službami jsou důležité pro zvýšení konkurenceschopnosti a poskytnutí vysoké kvality zákazníkům.

Kompetence v udržitelném hospodaření pro strategické plánování, jasnou misi a vizi.

 

Je důležité naplánovat postup předání zahrnující vaší vizi a alespoň částečně realizovat vaše sny, i když víte, že ne všechny mohou být splněny. Po sedmi letech ve vedení farmy Maria stále nedosáhla všeho, o co se snažila, ale její sen může pokračovat. Momentálně se angažuje jako prezidentka Národní asociace mladých farmářů (AGIA), aby sdílela své zkušenosti a zlepšovala se spolu s ostatními farmáři.

MARIA PIRRONE

5. Okolnosti, schopnosti/kompetence potřebné pro proces generační obměny as

TOP