MARIAOLIVA LOMBARDI

1. Úvod

Farma střední velikosti s chovem buvolů na mléko byla řízena otcem. Mariaoliva se v řízení farmy začala angažovat velmi brzy a přitahovala ji práce s velkými černými zvířaty produkujícími mléko. Poté, co v 19 letech nahradila ve vedení farmy se souhlasem rodiny otce, přeměnila tradiční živočišnou výrobu na ekologické zemědělství. Stáje a ostatní zařízení byly zrenovovány a vize farmy byla založena na produkci buvolí mozzarelly jako hlavního produktu. Na pozemcích se pěstuje kukuřice a seno jako krmivo pro buvoly.

2. Profil nabyvatele

Jméno Mariaoliva Lombardi
Věk 26
Pohlaví žena
Vzdělání střední škola
Rodinný stav svobodná
Počet dětí a jejich věk --

3. Profil farmy

Adresa Priverno (Latina), Lazio (Itálie)
Rozloha farmy v hektarech 18 ha
Datum, od kterého rodina vlastní farmu 50 let
Počet pracovníků na farmě (Členové rodiny) 4 (Plný úvazek) 0 (Částečný/sezónní)
Počet pracovníků na farmě (Ostatní - mimo členy rodiny) 0 (Plný úvazek) 1 (Částečný/sezónní)

POPIS FARMY PŘED PROCESEM GENERAČNÍ OBMĚNY

Farma byla založena na extenzívním chovu buvolů a na produkci buvolího mléka. To bylo tradičním dědictvím oblasti Agro-Pontino, bývalých bažin vysušených mezi lety 1926 a 1937. Po vysušení pozemků byli buvoli nahrazeni skotem, ale v posledních letech se chov buvolů zase vrátil. Farma byla tradičně malá, ale s velkým počtem buvolů.

POPIS FARMY PO GENERAČNÍ OBMĚNĚ

Modernizace starých budov, stavba nových přístřešků a nákup mechanizace byly nezbytné pro přeměnu farmy na ekologické zemědělství a produkci kukuřice a sena pro buvoly. Kvalita a tučnost mléka jsou neustále monitorovány a upravuje se podle nich kombinace pastvy a  ekologicky pěstovaného krmiva. Buvolí mozzarela je jako tradiční produkt Agro-Pontino velmi žádaná stejně jako v oblasti Caserta, kde má “Mozzarella di Bufala Campana” Chráněné označní původu (PDO).

4. Proces generační obměny

Generační obměnu iniciovala Mariaoliva, která se velmi brzy, ve svých 18 letech, rozhodla stát se vedoucím farmy. S tím souhlasil i otec, postupitel. Bylo okamžitě jasné, že ekologická produkce a modernizace jsou správným krokem k udržitelnější a výdělečnější farmě založené na produkci mléka. Plán na změnu farmy vycházel ze staré tradice, ale s profesionálnější výrobou mléčných výrobků zaměřenou na produkci kvalitního mléka speciálně pro výrobu buvolí mozzarelly.

Hrozby/Výzvy

Byrokracie a nedostatek informací  ze strany úředníků byly největšími výzvami, kterým se čelilo.

Získání povolení na přestavby budov a nové stavby bylo velmi náročné a dlouho trvalo.

Také bylo náročné získat první půjčku.

Podpora rodiny byla velmi důležitá k tomu, aby farmářka mola pokračovat v činnosti i přes některá zdržení a těžkosti, včetně finančních potíží.

Hlavní školení/schopnosti/kompetence

K zahájené nového projektu na farmě je důležitá dobrá znalost Programu rozvoje venkova.

Znalost řízení farmy je velmi důležitá pro správné rozhodování, investice a adekvátní využití lidských zdrojů.

Znalosti produkce buvolího mléka by byly pro farmářku potřebné.

Školení pomáhající vyřešit praktické problémy, jakými jsou administrativní záležitosti týkající se mladých lidí, kteří se pouští do vedení farmy, by mohlo být užitečné pro překonání mnoha překážek.

 

”Pokud je na počátku tradiční činnost jako právě chov buvolů, je potřeba získat co nevíce rad a zkušeností od postupitele. To je také základem pro implementaci vlastní vize. Vždy je možné vylepšit výkon vycházející z tradiční praxe přidáním inovativních myšlenek a plánováním změn pro vytvoření efektivnějšího, kokurenceschopnějšího, návratného a udržitelného zemědělství.”

MARIAOLIVA LOMBARDI 

5. Okolnosti, schopnosti/kompetence potřebné pro proces generační obměny as

TOP