MARTIN KOSTANJEVEC

1. Uvod

Martin bo prevzel kmetijo, na kateri ni nikoli živel. Lastnica kmetije je bila njegova stara mama, po njeni smrti pa se je družina odločila, da bo kmetijo prevzel Martin. Tam še vedno živi njegov stari oče, vendar je bolj konzervativen in ni naklonjen spremembam. Martin se je odločil, da bo naredil večje spremembe in se popolnoma posvetil kmetiji po tem, ko njegovega, sedaj 88 let starega dedka ne bo več. Martin ni obiskoval srednje kmetijske šole, vendar je nadaljeval višje izobraževanje v upravljanju podeželja in krajine. Sedaj je opravlja občasna dela izven kmetijstva, vendar se neprestano uči o kmetijstvu in je zelo zainteresiran o vsem povezanim s kmetijstvom. Zelo se zanima za kmetovanje in rad bi delal v kmetijstvu. Prepričan je, da mu lahko prinese kreativnost, neodvisnost in dostojanstvo.

2. Profil Promotorja

Ime Martin Kostanjevec
Starost 33
Spol Moški
Izobrazba Ko se je Martin z družino odločil glede dedovanja kmetije, je ravno zaključil srednješolsko izobraževanje. Po srednji šoli se je odločil nadaljevati višje izobraževanje v upravljanju podeželja in krajine, kar sedaj zaključuje.
Status Samski
Število otrok (omemba starosti otrok), če je kaj otrok 0

3. Profil kmetije

Naslov Srednja vas pri Dvoru 22, 8361 Dvor
Površina kmetije v hektarih 16
Datum, od katerega ima družina v lasti kmetijo več generacij - kolikor pomni.
Število delavcev na kmetiji (Člani družine) 1 (Polno zaposleni) 0 (Občasni / sezonski delavci)
Število delavcev na kmetiji (Drugi, ki niso člani družine) 0

OPIS KMETIJE PRED NASLEDSTVOM

Kmetija stoji v Suhi krajini, blizu mesta Žužemberk, v južnem delu osrednje Slovenije. Površina je tipično kraška s plitvo prstjo in pomanjkanjem vode, saj ta ob deževju hitro pronica in odteka v podzemlje. Kmetije v okolici so tipične tradicionalne samooskrbne kmetije, s kmetijskimi in živinorejskimi aktivnostmi in večinoma starejšimi lastniki. Mladina se večinoma odseljuje, oziroma so zaposleni v mestih z industrijo. Podobno je z Martinovo kmetijo. Sedaj, ko na kmetiji živi le njegov stari oče, Martin skrbi le za samooskrbo v perutninarstvu in pridelavi nekaj zelenjave. Martin vidi priložnost za razvoj kmetije v ekološki pridelavi zelenjave, vendar se je izkazalo, da s svojim starim očetom nimata enakega pogleda na kmetijo. Zato se je odločil, da želi postati popolnoma neodvisen in se nato popolnoma posvetiti kmetiji.

OPIS KMETIJE PO NASLEDSTVU

Za zdaj kmetija še ni bila deležna večjih sprememb. Martin je že uradni dedič, vendar je zaradi konflikta s starim očetom opustil idejo, da bi se popolnoma posvetil kmetiji zdaj, ko njegov stari oče še živi tam. Največji izziv vidi v preusmeritvi kmetije v ekološko pridelavo zelenjave. Ve, da to zahteva veliko dela in znanja, vendar verjame, da zmore. Optimističen je predvsem zato, ker vidi, da je šlo veliko drugih kmetij uspešno skozi podobne spremembe v zadnjih letih. Taka vrsta preusmeritve je mogoča tudi z različnimi programi in razpisi za razvoj podeželja.

4. Proces nasledstva

Martinov primer je poseben, saj prevzema kmetijo od svoje stare mame, sam pa nikoli ni živel ali delal na kmetiji. Ko je postal dedič, je kmetija postala njegov življenjski in poslovni izziv. S kmetijskimi aktivnostmi je začel takoj ob prevzemu kmetije, vendar se je kmalu soočil z nasprotovanjem starega očeta, saj ta na razvoj kmetije gleda drugače. Ko je spoznal, da ta komunikacija in konflikt nikamor ne peljeta, se je odločil, da bo bolj intenzivno angažiranje v kmetijstvu prestavil v tisti čas, ko se bo sposoben sam neodvisno odločati.

Ovire / Izzivi

Za zdaj izgleda, da Martin obravnava probleme kot začasne in je še vedno zelo navdušen glede njegove kmetije. Sedaj opravlja nekaj priložnostnih služb, ki niso povezane z delom na kmetiji. Trdi, da ni možnosti, da spremeni svoje mišljenje glede kmetovanja.

V Martinovem primeru izziv predstavljajo generacijske razlike med Martinom in njegovim starim očetom.

Martin je ambiciozen in bolj poslovno usmerjen. Stari oče je zadovoljen s kmetijo tako kot je.

Martin prihaja iz urbanega okolja, stari oče pa je preživel celo življenje na podeželju, tako da med njima prihaja tudi do kulturnih razlik.

Glavna usposabljanja / veščine / kompetence

Za Martina so ključnega pomena njegove osebnostne lastnosti. Je zrel, dobro izobražen - ne le na kmetijskem področju.

Martin se je zavedal, da proces dedovanja ni lahek in je bil pripravljen na komunikacijo in prilagoditve, vendar je bil presenečen, ko v njegovem primeru to ni prineslo rezultatov.

Martin je potrpežljiv, odločen in samozavesten.

V življenju se lahko preživlja z več stvarmi. Pri tem mu pomagajo različne spretnosti in znanja.

 

"Kljub temu, da kmetija ostaja taka kot je zaradi nesoglasij s predhodnikom, je Martin optimističen in odločen, da bo uresničil svojo vizijo razvoja kmetije, ko bo za to pravi čas. Priporočil je, da je včasih potrebno prilagoditi načrte in da je brez veze zapravljati energijo za konflikte, ki ne obrodijo sadov. Verjame, da je posameznik sposoben uresničevanja svojih vizij in ciljev, in da naj bi bila pot do njih izbrana glede na okoliščine."

MARTIN KOSTANJEVEC  

5. Premisleki, veščine / kompetence v procesu nasledstva ter intervjuji in vprašanja

TOP