MATEJ KONC

1. Uvod

Matejeva kmetija je (za slovenske razmere) večja ravna kmetija, z velikim deležem ravnih površin. Leži med Kranjem in Ljubljano. Njena bližina urbanemu okolju ima veliko vlogo pri zalaganju lokalnih trgovcev in informiranju potrošnikov, ki so zaskrbljeni glede izvora hrane, ki jo kupujejo, kar je velik faktor za razvoj kmetij v zadnjih letih. Želje porabnikov so osredotočene na ekološke in lokalne kmetije. Za stabilno rast in razvoj kmetije pa je pomembno, da je družina izbrala naslednika že kar zgodaj.

2. Profil Promotorja

Ime Matej Konc
Starost 36
Spol Moški
Izobrazba Končal je srednjo šolo na tehnični šoli, program elektrotehnika. Po srednji šoli je nadaljeval s študijem upravljanja podeželja in krajine. Obiskuje je tudi učne ure, ki jih organizira kmetijska svetovalna služba.
Status Samski
Število otrok (omemba starosti otrok), če je kaj otrok 0

3. Profil kmetije

Naslov Čirče 25, 4000 Kranj
Površina kmetije v hektarih 41
Datum, od katerega ima družina v lasti kmetijo že več generacij
Število delavcev na kmetiji (Člani družine) 3 (Polno zaposleni) 0 (Občasni / sezonski delavci)
Število delavcev na kmetiji (Drugi, ki niso člani družine) 0

OPIS KMETIJE PRED NASLEDSTVOM

Matejeva kmetija neprestano raste in se razvija iz generacije v generacijo brez večjih težav. Rast in razvoj se prilagajata trgu ter zahtevam in potrebam potrošnikov. Razumevanje in seznanjanje s potrebami potrošnikov je bilo vedno glavno načelo za kmetijo. Kmetija je ekološko najbolj usmerjena na pridelavo in predelavo mleka ter pridelavo rastlinskih produktov, največ žitaric, krompirja in nekaj zelenjave. Kmetija se osredotoča na poljedeljstvo in živinorejo, vendar je drugačna kot druge kmetije, še posebej zato, ker lahko potrebam svojih kupcev ugodijo dovolj zgodaj. Kmetija je zelo stabilna, ker so se v družini že zgodaj odločili o nasledstvu.

OPIS KMETIJE PO NASLEDSTVU

Kmetija ni spremenila svojih metod, povečala naložbe ali spremenila posla, po zamenjavi lastnika. V preteklosti so se vedno osredotočali na razvoj in prepoznavanje potreb potrošnikov, zato ni bilo potrebe po zamenjavi poslovnih prioritet. Vendar pa je zgodnja odločitev o prevzemu kmetije med družinskimi člani zagotovo vplivala na bolj učinkovite odločitve. Tako se družina lahko bolj osredotoči na vodenje kmetije.

4. Proces nasledstva

Matejev stari oče je bil lastnik kmetije zelo dolgo časa, Matejeva starša pa sta bila lastnika le nekaj let. Ima dve mlajši sestri, ki študirata, vendar ne vidita prihodnosti v kmetovanju. Tudi sedaj ne delata na kmetiji. Matej je vedno vedel, da bo nekoč prevzel lastništvo in ni bilo dvoma, da bo on latnik kmetije, čeprav je študiral drugo področje in celo nekaj časa delal kot električar. Delo na kmetiji je sedaj zanj redna služba. Na kmetiji sta zaposlena sta tudi njegova starša. Delo si organizirajo tako, da ne rabijo nobene dodatne pomoči. Lahko bi rekli, da je pri prevzemu lastništva vse potekalo gladko.

Ovire / Izzivi

Večji izziv bi bil mogoče, če bi Matej obdržal svojo prejšnjo službo in postavil kmetijo na drugo mesto. Vendar se to ni zgodilo. Niti pomislil ni na to možnost, saj je že od otroštva vedel, da bo on prevzel kmetijo.

 

Nikoli ni imel problemov s svojimi sestrami glede prevzema lastništva, saj sta obe želeli popolnoma drugačen poklic.

Glavna usposabljanja / veščine / kompetence

Matej poudarja, da upravljanje kmetije ni le obvladovanje določenih spretnosti. Pozna veliko ljudi, ki dobro delajo, če jih usmerjajo dobre vodje. Vendar pa ti ljudje ne bi bili zmožni sami upravljati kmetije.

Upravljanje kmetije zahteva veliko samodiscipline, motivacije in delovne etike. Teh veščin se ne moreš naučiti le v šoli.

Bolje je, če se lotiš več izzivov, kjer si prisiljen sam opraviti delo. Matej verjame, da se je tega naučil tako v šoli, kot v svoji prejšnji službi.

 

"Pomembno je, da veš kaj pomeni biti lastik velike kmetije. Si neodvisen in samostojen, ampak moraš zagotoviti, da je tvoje delo opravljeno dovolj hitro in kvalitetno."

"Na kmetiji ni nobenih hitrih rešitev in rezultatov. Ni nobenega masivnega dohodka, kar je kdaj boljše, kdaj pa slabše. To ima veliko opraviti tudi z zunanjimi vplivi. Pohlep in pričakovanja o hitrem zaslužku niso nikoli dobri." 

"Ugotovitve, spretnosti/kompetence postopek prevzema lastništva in poizvedbe /vprašanja."h. 

MATEJ KONC 

5. Premisleki, veščine / kompetence v procesu nasledstva ter intervjuji in vprašanja

TOP