NICCOLÒ LO PICCOLO

1. Úvod

BIOGOLD je farma o rozloze 9 ha, založená na ekologickém pěstování zeleniny (všechna sezónní zelenina), včelařství (med, hlavní i vedlejší produky, také včetně nové položky, včelího jedu) a produkci extrapanenského olivového oleje. Všechny produkty jsou na prodej na farmě i online (www.biogoldsicilia.it). Farmu řídí nabyvatel Niccolò Lo Piccolo. Přešel z tradiční produkce zeleniny k přímému prodeji, začlenil i nové včelí produkty.

2. Profil nabyvatele

Jméno Niccolò Lo Piccolo
Věk 28
Pohlaví M
Vzdělání Environmentální inženýrství
Rodinný stav svobodný
Počet dětí a jejich věk 0

3. Profil farmy

Adresa Caltagirone (Katánie), Sicílie (Itálie)
Rozloha farmy v hektarech 9 ha
Datum, od kterého rodina vlastní farmu 30 let
Počet pracovníků na farmě (Členové rodiny) 1 (Plný úvazek) 0 (Částečný/sezónní)
Počet pracovníků na farmě (Ostatní - mimo členy rodiny) 1 (Plný úvazek) 0 (Částečný/sezónní)

POPIS FARMY PŘED PROCESEM GENERAČNÍ OBMĚNY

Postupitel (otec) vlastnil farmu od osmdesátých let. Činnost farmy až do generační obměny spočívala na tradičním pěstitelství. Poté byla přeměněna na ekologické hospodaření. Nabyvatel také zvyšuje počet druhů zeleniny, čímž zajišťuje širší nabídku, včelařství slouží jako doplněk k pěstování zeleniny i pro opylování plodin.

POPIS FARMY PO GENERAČNÍ OBMĚNĚ

Po generační obměně byla farma adaptována na ekologické zemědělství a byla diverzifikována produkce. Díky vizi být více ohleduplný vůči životnímu prostředí začal Niccolò se včelařením, a to s cílem zlepšit opylení a produkovat med, propolis, mateří kašičku, atd. Dalším krokem byl prodej na internetu - ať už jednotlivých produktů, tak formou bedýnkového prodeje. To poukazuje na inovativní vizi farmy založené na ochraně životního prostředí, kvalitní produkci a virtuálním trhu.

4. Proces generační obměny

Nápad na generační obměnu vzešel od nabyvatele a byl rychle realizovaný díky dohodě s otcem postupitelem a matkou, která stále na farmě pomáhá. Mladý farmář získal první investici z Programu rozvoje venkova a začal s plánem přechodu na ekologické zemědělství. Otec i matka souhlasili s generační obměnou a podpořili i synovy nápady na změny zaměření. S generační obměnou pomohla asociace farmářů.

Hrozby/Výzvy

Obměnu odsouhlasil otec a tím pádem ji nic neohrozilo. Stejně tak byly postupitelem odsouhlaseny i změny na farmě. Hlavní výzvou byla konverze farmy k ekologickému zemědělstí, ale po změně se ukázalo, že tato volba poskytla mnoho nových možností.

Včelařství bylo volbou spojenou s přirozeným přístupem k farmaření, dobrou diverzifikací faremních produktů, a také s vylepšováním obrazu farmy, i když hrozbu zde mohl představovat fakt, že se jednalo o novou aktivitamu spojenou s prací navíc.

Dalším krokem byl internetový prodej prostřednictvím webových stránek a virtuálního trhu, kde hrozbu představovalo samotné objevování a testování tohoto nového světa.

Hlavní školení/schopnosti/kompetence

Dobrá znalost opatření výhodných pro mladé farmáře, první investice a obchodní plán na vylepšení farmy společně s podporou a školeními poskytnutými asociací farmářů.

Schopnost obchodního plánování se od projektového návrhu až po realizaci krok po kroku zlepšovala, včetně online prodeje.

Podrobná znalost pěstitelství širokého spektra plodin v závislosti na sezónních cyklech a farmářské výrobě.

Podrobná znalost včelařství, medu a dalších hlavních i vedlejších produktů.

 

Sledovat vlastní vizi, jako je třeba respekt k životnímu prostředí, být motivován, spokojen se svým životem a volbou práce.

NICCOLÒ LO PICCOLO

5. Okolnosti, schopnosti/kompetence potřebné pro proces generační obměny as

TOP