RAFAEL LINARES ROJAS

1. Úvod

Jedná se o farmu, ke které patří 103 hektarů olivovníků a 7 hektarů obilnin. Před procesem generační obměny Rafaél pracoval na farmě jako správce a technický manažer po dobu deseti let. Jeho matka na něj převedla farmu, takže nyní je jejím vlastníkem. Jeho podnikání je příkladem efektivního využívání zdrojů a maximalizace ziskovosti s racionálním pěstováním plodin.

2. Profil nabyvatele

Jméno Rafael Linares Rojas
Věk 51
Pohlaví M
Vzdělání Rafael è un biologo laureato all’Università di Granada. Ha lavorato come tecnico, esperto nella gestione dei parassiti agricoli, presso il Consiglio Regolatore della Sierra Mágina. È esperto nella degustazione e produzione di olio di oliva di qualità e ha completato diversi corsi di gestione agricola relativi al suo settore, riguardanti la gestione aziendale agricola, la gestione del suolo, la potatura, la nutrizione delle piante, i parassiti e le malattie, la commercializzazone, etc.
Rodinný stav ženatý
Počet dětí a jejich věk Počet dětí: 19 e 17 lot

3. Profil farmy

Adresa Baños de la Encina, Jaén
Rozloha farmy v hektarech 110 ha
Datum, od kterého rodina vlastní farmu 1939
Počet pracovníků na farmě (Členové rodiny) 1 (Plný úvazek) 12 (Částečný/sezónní)
Počet pracovníků na farmě (Ostatní - mimo členy rodiny) 0 (Plný úvazek) 1 (Částečný/sezónní)

POPIS FARMY PŘED PROCESEM GENERAČNÍ OBMĚNY

Původně se jednalo o velkou nemovitost rozdělenou mezi sedm dědiců. Když rodina Rafaela převzala farmu, byla farma špatně řízena a proto upadala. Nezbytné ošetřování rostlin přípravky na výživu rostlin, kontrolu škůdců a chorob bylo prováděno v nevhodnou dobu. Prořezávání stromů bylo prováděno neodborně a v některých případech mělo negativní vliv na květy.

POPIS FARMY PO GENERAČNÍ OBMĚNĚ

Rafael uplatnil znalosti získané na školení a při práci v regulační radě, která kontroluje úroveň jakosti označení původu olejů v rámci regionu, a zavedl na farmě mnoho vylepšení. První provedené úpravy představovalo zavedení kontroly výskytu škůdců a chorob a přechod od orby k  bezorebnému systému pěstování plodin, který pomohl snížit náklady na úrodu (jeden z největších nákladů). S dalšími farmáři založil Rafael spolek, v jehož rámci sdílejí stroje, což jim pomohlo zvýšit míru mechanizace. Nejdůležitější bylo vykonávat každou práci včas a vědět, proč se určité věci dělají. Pod Rafaelovým vedením se produkce ztrojnásobila oproti předcházejícímu stavu. Výzvou do budoucna je vytvoření marketingových kanálů, které by vytvářely přidanou hodnotu kvalitnímu produktu, který již zemědělci produkují.

4. Proces generační obměny

Farma patřila matce a Rafael začal řídit farmu, když již pracoval v regulační radě. Během tohoto období již začal zavádět změny. Jeho prvním krokem bylo nahradit odpovědnou osobu, protože stávající správce byl proti zavedení nových technik. Další opatření byla zaváděna postupně. Rafael postupně zvyšoval čas věnovaný farmě a zároveň se zlepšoval stav rostlin a zvýšovaly se výnosy. Jeho matka mu předala pravomoc přijímat všechna rozhodnutí a po několika letech se rozhodla uzavřít proces generační obměny a umožnit Rafaelovi přeměnu od manažera farmy na podnikatele. V rodině byl tento krok očekáván, protože ostatní členové rodiny nebyli zapojeni do aktivit na farmě, ale byli si vědomi úsilí a zlepšení, kterého Rafael dosáhl. Proces generační obměny proběhl velmi dobře, všichni s jeho průběhem byli spokojeni.

Hrozby/Výzvy

Inovace jsou v tomto odvětví obtížné kvůli averzi mnoha farmářů ke změnám. Farmáři stále přemýšlejí o tom, co dělali jejich prarodiče místo toho, aby mysleli na to, co budou dělat jejich děti. V tomto smyslu je potřebná sektor obnovovat s  otevřenější myslí.

Vzhledem k tomu, že produkce olivového oleje vyšší jakosti ne vždy přináší dostatečnou cenovou kompenzaci, ztráty na množství, je velkou výzvou marketing.

Škůdci a nemoci představují riziko nejen pro dlouhodobé zachování ziskovosti a produkčí kapacity, ale také pro potenciál produkce z hlediska její kvality.

Dalším úkolem je mechanizace, která je v některých oblastech se strmými svahy velmi problematická a proto je se nutné vyhnout nákupu zbytečných strojů.

Hlavní školení/schopnosti/kompetence

Kontrola výskytu škůdců a chorob pro udržení dobrého zdravotního stavu rostlin.

 

Získání kvalitních výrobků zahrnuje zavedení změn v praxi pro dosažení této kvality.

 

Manažerské dovednosti, dotace, předpisy atd. 

Kapacita pro týmovou práci.

Schopnost inovovat, abyste se odlišili od konkurence.ležitostí.

 

“Školení, odhodlání, zájem a touha. Přeměňte znalosti a to co jste se naučili, do praxe. Pokud věříte ve svůj projekt, absolvujte nějaké školení. Dělejte věci ve správný čas a použijte to, co je nezbytné. Vyhledejte radu odborníků nebo zkušených lidí.”

RAFAEL LINARES ROJAS 

5. Okolnosti, schopnosti/kompetence potřebné pro proces generační obměny as

TOP