RAFAEL LINARES ROJAS

1. Uvod

Kmetija obsega 103 ha oljk in 7 ha žitaric. Že 10 let pred prevzemom je Rafaél vodil in upravljal kmetijo. Njegova mama je prenesla kmetijo, da je sedaj tudi uradni lastnik. Njegova dejavnost je primer učinkovite rabe virov in maksimiranje dobičkonosnosti, s pomočjo racionalnega in tehničnega upravljanja z njegovimi pridelki.

2. Profil Promotorja

Ime Rafael Linares Rojas
Starost 51
Spol Moški
Izobrazba Biolog (Univerza v Granadi). Delal je kot strokovnjak iz upravljanja s škodljivci v kmetijstvu v Regulativnem svetu Sierre Magine. Je strokovnjak iz okušanja in proizvodnje kakovostnega oljčnega olja, opravil pa je tudi več tečajev s področja upravljanja kmetije kot so vodenje del na kmetijskem gospodarstvu, pedologija, obrezovanje, gnojenje, škodljivci in bolezni, trženje itd.
Status Poročen
Število otrok (omemba starosti otrok), če je kaj otrok 19;17

3. Profil kmetije

Naslov Baños de la Encina, Jaén
Površina kmetije v hektarih 110
Datum, od katerega ima družina v lasti kmetijo 1939
Število delavcev na kmetiji (Člani družine) 1 (Polno zaposleni) 12 (Občasni / sezonski delavci)
Število delavcev na kmetiji (Drugi, ki niso člani družine) 0 (Polno zaposleni) 1 (Občasni / sezonski delavci)

OPIS KMETIJE PRED NASLEDSTVOM

V začetku je bila kmetija veliko posestvo, ki je bila razdeljena med sedem dedičev. Kmetija je rahlo zaostajala ob prevzemu kmetije, zaradi slabega upravljanja. V nekaterih primerih so nujno potrebne ukrepe za nadzor nad škodljivci in boleznimi izvajali »po koledarju« in ne takrat, kadar je bilo nujno potrebno. Obrezovanje ni bilo strokovno izvedeno, saj niso imeli znanja o tem, kako to vpliva na oljke, kar je lahko pripeljalo do negativnih posledic na cvetenje.

OPIS KMETIJE PO NASLEDSTVU

Mnogo izboljšav na kmetiji je izhajalo iz Rafaelovega znanja, pridobljenega na usposabljanjih in izkušenj, ki jih je pridobil kot član sveta za nadzor nad kakovostjo izdelkov z zaščitenim geografskim poreklom. Prva uvedena sprememba je bila tehničen nadzor nad boleznimi in škodljivci ter prenehanje obdelovanja tal z rahljanjem, kar je zmanjšalo stroške spravila (eden največjih stroškov). Kmetija se je povezala z drugimi kmeti, ki so ustanovili društvo za delitev opreme, ki je omogočilo visoko stopnjo mehanizacije. Najpomembneje je bilo opraviti vsako delo v zadani smeri, z zavedanjem zakaj je bilo delo opravljeno. Pod njegovim vodstvom se je pridelek potrojil v primerjavi s situacijo pred prevzemom. Načrti za prihodnost vključujejo razvijanje tržnih poti, ki bodo omogočale dodajanje vrednosti kakovostnim produktom, ki jih kmeti že proizvajajo.

4. Proces nasledstva

Kmetija je pripadala njegovi materi, Rafael pa je začel upravljati kmetijo še začasa dela na Svetu za nadzor nad kakovostjo olja. V tem času je začel uvajati spremembe. Najprej je zamenjal takratnega vodjo, saj je nasprotoval uvedbi novih tehnologij. Izboljšave so uvajali postopoma. Vedno bolj se je predajal kmetiji, kar se je pokazalo na kakovostnejšem in večjem pridelku. Mama mu je tako dala moč, da sprejema vse odločitev in po nekaj letih sklenila, da zaključi proces nasledstva, ki ga je iz upravitelja nastavil na mesto podjetnika. V družini je bila ta odločitev pričakovana, saj drugi družinski člani niso povezani s kmetijstvom, istočasno pa so se zavedali Rafaelovega truda in dosežkov. Sam proces je potekal izjemno ter v veliko zadovoljstvo vseh udeleženih.

Ovire / Izzivi

Inovacije v tem sektorju so težavne, saj imajo mnogi kmeti odpor do sprememb in se v večji meri osredotočajo na preteklo delo njihovih prednikov, namesto da bi se osredotočali na bodoče delo njihovih otrok. Nova generacija prinaša bolj odprte glave, kar je pozitivno.

Proizvodnja olivnega olja višje kakovosti ne prinaša nujno finančnih rezultatov (zvišanja cen), za nadomeščanje izgube zaradi manjših pridelkov. Zato je največji izziv trženje teh produktov po celotni vrednostni verigi.

Škodljivci in bolezni predstavljajo tveganje za ohranjanje dobičkonosnosti in proizvodnih kapacitet skozi čas ter za zagotavljanje visoke kakovosti izdelkom.

Izziv predstavlja tudi mehanizacija, ki je na določenih zelo strmih pobočjih otežena, zato se je potrebno izogniti nabavi več nepotrebne opreme, namesto tega je potrebno izkoristiti in se prilagoditi naravnim danostim.

Glavna usposabljanja / veščine / kompetence

Varstvo rastlin za nadzor nad boleznimi in škodljivci

Zagotavljanje kakovostnega pridelka zahteva uvedbo novih praks za doseganje teh sprememb.

Veščine upravljanja, poznavanje subvencij in pravil, itd.

Sposobnost timskega dela.

Sposobnost za uvedbo inovacij, ki vas bodo razlikovale od ostalih proizvajalcev.

 

“Usposabljanje, predanost, interes in strast. Uporabite pridobljeno znanje in ga uporabite v praksi. Če verjamete v svoj projekt, se izobrazite iz tega področja. Stvari opravite ob pravem času, in pri tem uporabite potrebna sredstva. Vprašajte za nasvet strokovnjake ali izkušene osebe.”

RAFAEL LINARES ROJAS 

5. Premisleki, veščine / kompetence v procesu nasledstva ter intervjuji in vprašanja

TOP