1. Úvod

Rok je šestadvacetiletý farmář z údolí Tuhinjska, které se nachází v srdci Slovinska. Jeho pozemky tvoří většinou pastviny a menší plocha orné půdy. Hlavní činnost představuje chov hospodářských zvířat a důležitou doplňkovou aktivitou je lesnictví. Rokova rodina vlastnila farmu po několik generací. Postupitelem byla matka, která předání farmy svému nejstaršímu synovi iniciovala. O generační obměně začali přemýšlet velmi brzy. To byl také jeden z hlavních důvodů, proč se Rok rozhodl začít studovat zemědělskou školu. Další pobídkou pro předání farmy nabyvateli byla "Podpora pro mladé nabyvatele". Jednalo se o akci v rámci Programu rozvoje venkova. Rok o převzetí farmy nejprve hodně pochyboval. Zejména proto, že řízení farmy vyžaduje hodně času, a pro někoho tak mladého jako Rok, to znamená velké omezení společenského života, kterému se věnují jeho vrstevníci.

2. Profil nabyvatele

Jméno Rok
Věk 27
Pohlaví M
Vzdělání Řízení venkova
Rodinný stav Svobodný
Počet dětí a jejich věk --

3. Profil farmy

Adresa ZGORNJI TUHINJ 55a, 1219 Laze v Tuhinju
Rozloha farmy v hektarech 50 ha
Datum, od kterého rodina vlastní farmu Více generací
Počet pracovníků na farmě (Členové rodiny) 3 (Plný úvazek) 0 (Částečný/sezónní)
Počet pracovníků na farmě (Ostatní - mimo členy rodiny) 0

POPIS FARMY PŘED PROCESEM GENERAČNÍ OBMĚNY

Rokovu farmu rodina vlastní už po generace. Farma leží v malebném údolí Alp ve středním Slovinsku. Kvůli přírodním podmínkám se farma vždy zaměřovala na chov hospodářských zvířat. Většinu zemědělské půdy tvoří pastviny a jenom malá část představuje ornou půdu. Farma se zaměřuje na chov dojnic a pěstování krmných plodin. Důležitou doplňkovou aktivitou bylo lesnictví. Farma rostla a rozšiřovala se po několik generací. Díky tomu, že farmu přebral Rok a hodlá v jejím vedení pokračovat, má farma velký potenciál a možnost modernizace, rozšíření a růstu.

POPIS FARMY PO GENERAČNÍ OBMĚNĚ

Francisco se rozhodl skončit s nabízením zeměděldských služeb kombajny, protože tyto služby přestaly být ziskové. V dnešní době stále ubývá ploch s obilovinami a navíc tyto aktivity vyžadovaly velké investice. Aby byla zachována plocha obhospodařované půdy, Francisco zvýšil plochu pronajímané půdy. Rozhodl se také rozšířit profesionální služby, které poskytuje jiným zemědělcům. Protože se plocha pozemků rozšířila, Francisco musí každoročně najímat více lidí. Francisco se snaží provádět sklizeň včas, zaměřuje se na kvalitu produktů a to i přesto, že trh kvalitu dostatečně neoceňuje nabízenou cenou. Francisco proto uvažuje o vstupu do integrované produkce. Zredukoval počet fytosanitárních zásahů tím, že je provádí v pravý čas, což mu umožňuje udržovat zdraví rostlin a snižovat náklady. Francisco také nakoupil nové stroje - např. výkonnější traktor. Zvýšil prodej soukromým společnostem a snížil svůj podíl v družstvech.

4. Proces generační obměny

Postupitelem byla Rokova matka. Celý proces generační obměny a předání farmy nejstaršímu synovi iniciovala ona. V rámci rodiny o procesu generační obměny příliš nediskutovali, protože už dopředu bylo jasné, že farmu převezme nejstarší syn. Hlavní pobídka pro předání farmy přišla, když bylo Rokovi 20 let. Pomohl také podnět ve formě programu Podpory pro mladé nabyvatele, který existuje v rámci Programu rozvoje venkova. Když se úspěšně dohodli s ostatními členy rodiny, převzal Rok farmu a stal se oficiálním vlastníkem.

Hrozby/Výzvy

Rok čelil velké změně, kdy se z něj místo člena rodiny, který na farmě asistoval, stal přímo jejím vedoucím. Proces generační obměny a předání zodpovědnosti za management farmy byly ovlivněny množstvím administrativní práce a byrokracie. Více se soustředil přímo na činnosti na farmě, na polích a v lesech, takže papírování pro něj je velkým břemenem. Rodiče se ještě na farmě angažují, ale naštěstí nejsou jejich pohledy tak rozdílné, aby ovlivňovaly Rokovu práci a budoucí plány pro provoz farmy. Hodně přemýšlí o dalším vývoji farmy a o různých úrovních, jako vylepšování vybavení, marketingu a efektivitě, a také ohledně zajištění generační obměny pro další nabyvatele.

Hlavní školení/schopnosti/kompetence

Rok si všímá toho, že potřebuje více manažerských a administrativních dovedností, aby se dokázal efektivně vyrovnat s procesem generační obměny. Dobrá komunikace a schopnost spolupracovat mezi různými generacemi je pro úspěšné řízení farmy nejdůležitější. Je nezbytné držet krok s technickými a technologickými inovacemi. Každopádně je i při práci na farmě potřeba nezanedbat sociální kontakty a dobrou spolupráci v rámci lokálního prostředí.

 

"Musíte být pozitivní, věřit si a především využít svou mladistvou energii."

ROK

5. Okolnosti, schopnosti/kompetence potřebné pro proces generační obměny as

TOP