1. Uvod

Rok Koncilja je 26 let star prevzemnik kmetije iz osrednjega dela Slovenije iz Tuhinjske doline. Večina kmetijskih zemljišč so travniki ter nekaj njiv. Glavna dejavnost kmetije je živinoreja, pomembno dopolnilno dejavnost pa predstavlja gozdarstvo. Družina Koncilja ima kmetijo v lasti že več generacij. Predhodni lastnik kmetije je bila Rokova mati, ki je bila tudi pobudnica prenosa kmetije na svojega najstarejšega sina. O prenosu kmetije so začeli razmišljati že zgodaj. Na to kaže tudi izbira kmetijske šole, ki jo je obiskoval Rok. Dodatna spodbuda za prenos kmetije na naslednika je bil ukrep mladi prevzemniki v okviru Programa razvoja podeželja. Odločitev s strani naslednika je spremljalo nekaj dvomov; vodenje kmetije zahteva veliko časa kar pomeni , da je mlad človek prikrajšan za določene socialne stike običajne za vrstnike. To pomeni tudi ovire pri iskanju primerne partnerke za življenje na kmetiji.

2. Profil Promotorja

Ime Rok
Starost 27
Spol Moški
Izobrazba Srednja kmetijska šola
Status Samski
Število otrok (omemba starosti otrok), če je kaj otrok 0

3. Profil kmetije

Naslov ZGORNJI TUHINJ 55a, 1219 Laze v Tuhinju
Površina kmetije v hektarih 50
Datum, od katerega ima družina v lasti kmetijo mnogo generacij
Število delavcev na kmetiji (Člani družine) 3 (Polno zaposleni) 0 (Občasni / sezonski delavci)
Število delavcev na kmetiji (Drugi, ki niso člani družine) 0

OPIS KMETIJE PRED NASLEDSTVOM

Rokova kmetija je v lasti družine že več generacij. Kmetija leži v osrednji Sloveniji v slikoviti dolini predalpskega sveta. Zaradi naravnih danosti je bila kmetija vedno usmerjena v živinorejo. Večji del kmetijskih površin predstavljajo travniki, le majhen del predstavljajo njivske površine. Kmetija se ukvarja z rejo molznih krav , krav dojilj ter pitanjem. Zelo pomembna dopolnilna dejavnost na kmetiji je bilo od nekdaj gozdarstvo. Kmetija je rasla in se širila skozi več generacij, zagotovljeno nasledstvo pa pomeni dodatno spodbudo za posodabljanje, širitev in rast.

OPIS KMETIJE PO NASLEDSTVU

Rok je na kmetiji staršev živel in delal vse življenje, zato mu je bilo delo že poznano. Vendar priznava, da je vloga gospodarja drugačna, zahtevnejša in zahteva več in drugačne veščine kot le obvladovanje kmečkih opravil. Volje in motivacije za delo mu ne manjka, ima načrte in cilje ter že širi dejavnost in posodablja objekte in mehanizacijo. Opaža pa, da ima vse manj časa za socialne stike in za druženje z vrstniki ter da je vse bolj omejen na lokalno okolje.

4. Proces nasledstva

Lastnica kmetije je bila Rokova mama. Ta je bila tudi pobudnica prenosa nasledstva kmetije na svojega najstarejšega otroka. O nasledstvu se v družini niso veliko pogovarjali, ker je nekako samoumevno da kmetijo prevzame najstarejši sin. Vzpodbuda za razmišljanje o prenosu lastništva je prišla, ko je bil Rok star 20 let. K temu so nekaj prispevale tudi vzpodbude iz ukrepa Mladi kmet iz Programa razvoja podeželja. Ko so v družini dosegli soglasje, je pri Rokovih 23 letih prišlo do formalnega prenosa lastništva.

Ovire / Izzivi

Rok se je moral soočiti z izzivom prehoda od družinskega člana, ki pomaga in dela na kmetiji do upravljalca in vodje kmetije. Pri samem procesu prenosa lastništva in vodenju kmetije ga je motile predvsem količina administrativnega dela in birokracije. Sam je bolj usmerjen v aktivnosti na zemlji in v gozdu, zato mu je delo s papirji v breme. Starša sta še vedno na kmetiji polno angažirana vendar generacijske razlike niso tako izrazite, da bi mu predstavljale nepremostljivo oviro. Veliko razmišlja o prihodnem razvoju kmetije, tako s stališča opremljenosti, trženja, učinkovitosti kot tudi nadaljnjega obstoja povezanega z zagotavljanjem nasledstva prihajajočih generacij.

Glavna usposabljanja / veščine / kompetence

Za uspešen postopek prevzemanja kmetije Rok izpostavlja potrebo po več upravljavskih in vodstvenih veščin. Za uspešno delovanje družinske kmetije pa je pomembna dobra komunikacija in zmožnost sodelovanje med različnimi generacijami na kmetiji. Prav tako je potrebno neprenehoma slediti tehničnim in tehnološkim novostim. Ne sme pa se zanemariti socialnih stikov in dobrega sodelovanja v lokalnem okolju.

 

 

"Potrebno je biti pozitivno naravnan, zaupati vase in izkoristiti mladostno energijo."

ROK

5. Premisleki, veščine / kompetence v procesu nasledstva ter intervjuji in vprašanja

TOP