STEFANO FRANCIA

1. Uvod

Az.Agr. Francia Stefano je kmetija s 37 ha, ki temelji na sadjarstvu (jabolka, hruške), hortikulturi (glavna sezonska zelenjava) in enoletnih rastlinah. Stefano Francia, naslednik, vodi kmetijo in je pripomogel k povečanju kmetije iz začetnih 6 ha na 37 hektarov. Kot posledica povečanja je bilo potrebno investirati v novo specializirano kmetijsko mehanizacijo in opremo. Naslednja rentabilna odločitev je bila pridobivanje semen pese in blitve za industrijsko gojenje, skladno z zavezo CAC (Cooperativa agricola cesenate -Kmetijska zadruga Cesenate). Ko je imel Stefano 18 let je začel sodelovati z njegovim očetom, proces nasledstva pa sta v dogovoru z očetom začela med 21 in 23 letom. Danes je podpredsednik organizacije CIA Ravenna (italijansko združenje kmetov Ravenna) in predsednik Condifese - zavarovalniški konzorcij, ki zagotavlja zavarovanje kultivarjev v vrednosti do 260 milijonov €.

2. Profil Promotorja

Ime Stefano Francia
Starost 27
Spol Moški
Izobrazba Srednja šola
Status Samski
Število otrok (omemba starosti otrok), če je kaj otrok 0

3. Profil kmetije

Naslov Via Budria 9, Ducenta (Ravenna), Emilia-Romagna (Italija)
Površina kmetije v hektarih 37 ha
Datum, od katerega ima družina v lasti kmetijo 12 let
Število delavcev na kmetiji (Člani družine) 2 (Polno zaposleni) 0 (Občasni / sezonski delavci)
Število delavcev na kmetiji (Drugi, ki niso člani družine) 0 (Polno zaposleni) 4 (Občasni / sezonski delavci)

OPIS KMETIJE PRED NASLEDSTVOM

Predhodnik (oče) je postal lastnik kmetije v začetku leta 2000. Na začetku je imela kmetija zgolj 6 ha, vendar sta kasneje Stefano in oče povečala kmetijo na 37 ha. Ob prevzemu vodenja kmetije se je Stefano osredotočil na poslovno načrtovanje za boljšo rentabilnost kmetije. Diverzifikacija je šla v smeri pridelave sezonske zelenjave, sadjarstva, še posebej jabolk in hrušk, ter enoletnih rastlin, kar je bila dobra popotnica za uspešno kmetovanje. Pomembna je bila tudi v usmeritev v semenarstvo na področju pese in blitve za industrijsko proizvodnjo.

OPIS KMETIJE PO NASLEDSTVU

Po prenosu kmetije se je kot posledica povečanja površin kmetija modernizirala z novimi kmetijskimi stroji in opremo, vključno z sodobnim drenažnim namakalnim sistemom. Po prevzemu kmetije predstavlja glavno dejavnost in poslanstvo kmetije kakovostna pridelava sadja in zelenjave.

4. Proces nasledstva

Ideja o nasledstvu je prišla iz strani prevzemnika, ko je imel le ta 21 let, proces pa je bil izpeljan v dveh letih s podpisom dogovora z očetom, ki še vedno pomaga na kmetiji. Kot mlad prevzemnik je imel možnost poslovnega načrtovanja, ki temelji na sadjarstvu in zelenjadarstvu z nekaj enoletnimi pridelki. Oče se je predajo kmetije strinjal od začetka in podpiral svojega sina pri novem poslovnem načrtu.

Ovire / Izzivi

Kar se tiče prevzema, ni bilo nobenih določenih nevarnosti, saj se je oče kot predhodnik strinjal s prevzemom in novim poslovnim načrtom. Največji izziv je predstavljalo povečevanje kmetije in posodobitev opreme z nabavo specializiranih strojev ter druge investicije.

Strateška odločitev je bila diverzifikacija pridelkov, hkrati pa izboljševanje podobe kmetije, čeprav so grožnjo predstavljale velike investicije in s tem vprašljivo povračilo vlaganj.

Naslednji korak je bilo izboljšanje trženja za večjo proizvodnjo, ki temelji na kakovosti in trajnosti.

Proizvodnja semen je bil zadnji korak pri nadgradnji kmetije, ki prinaša visoko specializacijo in zahteva posebne kompetence, ki omogočajo doseganje visokih standardov zadružnega pogodbenika.

Glavna usposabljanja / veščine / kompetence

Usposabljanje, ki temelji na poglobljenem znanju Programa razvoja podeželja, je nujno potrebno pri načrtovanju novega projekta na kmetiji in pri zagonu novih dejavnosti.

Poslovno načrtovanje od začetne ideje do realizacije sodobno opremljene kmetije. 

Poglobljeno znanje hortikulture s poudarkom na širokem naboru rastlinskih vrst, ki temeljijo na sezonskih ciklih, kot tudi sadjarstva, še posebej pridelave jabolk in hrušk. Organiziranje ekonomske interesne skupine, ki povezuje kmete, ki se ukvarjajo s sadjarstvom in zelenjadarstvom. 

 

”Razmišljanje in delovanje v velikem obsegu ter povezovanje z drugimi podjetniki omogočajo doseganje najboljših rezultatov.”

STEFANO FRANCIA  

5. Premisleki, veščine / kompetence v procesu nasledstva ter intervjuji in vprašanja

TOP